Nyelvőrségen – Fölösleges lejelentkeznünk

Lapunk szerzői, szerkesztői tudatában vannak, mennyire fontos eszköze, támasza, lételeme önazonosságunk megőrzésének az anyanyelv. Hasábjainkon igyekeztünk is felelősséggel bánni vele. Most induló, Nyelvőrségen felcímet viselő sorozatunkkal olvasóinkat is nyelvünk épségének, tisztaságának megóvására serkentjük.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Nyelvünk fölbecsülhetetlen nyeresége, hogy századokkal ezelőtt a határozószók egyszerűbb, rövidebb igekötőkké alakultak. Azóta e szócskák segítségével gondolatainkat pontosabban fogalmazzuk meg, beszédünket érthetőbbé tesszük, egy-egy igét számtalan jelentésárnyalattal gazdagíthatunk. Megnyugvással hallgatom barátom beszámolóját arról, hogy nehéz ügyeit sikeresen lebonyolította, viszont bosszankodom ismerősöm cselekedete miatt, aki az egyszerűt bonyolítja. Íme, csupán két hang, leírva két betű, és gyökeresen megváltoztatta az ige eredeti jelentését.
Ha már a le igekötőt idéztem, maradjak ennél! Eredetileg a mozgás, cselekvés lefele irányultságát érzékeltette: Józsi bácsi a borért lement a pincébe. Évike az emeletről lekiáltott az udvaron játszó testvérének. – Továbbá ezzel tudatosítjuk a cselekvés befejezettségét: Peti a fogalmazást most írja, ám Ildi már leírta.
Ámde manapság azt tapasztaljuk, hogy a le igekötőt – szóban és írásban – akkor is az ige elé biggyesztik, amikor semmi szükség reá, sőt más igekötők helyébe léptetik. Néhány elrettentő példa a fentiek megvilágítására: lejelentkezik – helyesen: jelentkezik; leközöl – helyesen: közöl; lerendez – helyesen: elrendez, megold; lepontosít – helyesen: pontosít, helyesbít; leszabályoz – helyesen: szabályoz. Olykor más igekötőt túr ki a helyéről: leterhel – megterhel; lelátogat – meglátogat; leüríti az edényt – kiüríti; az autók leállták az utat – elállták; eltorlaszolták.
Nyelvünkbe fogadtunk olyan idegen eredetű igéket, amelyek a de-, a re- előtaggal már eleve kifejezik a visszásságot, a csökkentést, ezért ne kapcsoljuk hozzá a le igekötőt: /le/degradál – degradál, ám helyesebben lefokoz, alsóbb osztályba helyez; leredukál – redukál, viszont magyarosabb a csökkent, kisebbít, gyengít, korlátoz, csorbít. Az efféle álpontosítások lazítják stílusunkat; nemhogy pontosítanák, inkább nehézkessé teszik az állítmányok kifejezte közléseinket.
Búcsúzásként az elutasítások sorozatát zárjuk néhány helyeslő példával! A már említett lemegy, lebonyolít után következzék a leáll a motor; az ember nyáron lebarnul; továbbiak: lebecsül; leértékel; lefokoz; lesajnál. A lekésik a vonatról közlése mellett újabban a nyelvőrök elfogadják a lekéste a vonatot, csatlakozást – változatot is.

Dánielisz Endre