Erdélyiként jogunk van Erdélyről dönteni

KRISTÓFI KRISTÓF JÓZSEF 44 éves, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán és a Kolozsvári Műszaki Tudományegyetem út-, híd- és vasútépítő mérnöki szakán végezte egyetemi tanulmányait. Nős, három gyermek édesapja, vallása római katolikus. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Párt Bihar megyei szervezetének ügyvezető igazgatója, a 9. számú, nagyvárad-belvárosi egyéni választókerületben indul képviselői mandátum elnyeréséért.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

– Ön mint egy nagycsalád tagja hogyan látja, a mai társadalomnak mire van szüksége?
– Család és hit, ami az élet, a jelen és a jövő mottója nálunk. A család ugyanis a nemzet alapsejtje, azon kell dolgoznunk tehát, hogy minél több egészséges sejtje maradjon nemzetünknek. Ora et labora, imádkozz és dolgozz – ez a családunk jelszava.
– Milyen konkrét elképzelései vannak a képviselői tevékenységgel kapcsolatban?
– A restitutio in integrum, tehát a teljes vagyon-visszaszolgáltatás híve vagyok. Továbbá szeretném, ha megvalósulna az is, hogy a kommunizmusban elvett, elkobzott javak tulajdonjoga után a tulajdonos kapjon visszamenőleg kárpótlást arra az időre, ameddig nem rendelkezett saját tulajdonával. Az igazságszolgáltatásban pedig csökkenteni kell az eljárási időt úgy, hogy az elbírálás egy-egy szinten, az ítélethozatalig ne tartson 18 hónapnál tovább. A peres eljárások hatvan napon belül bírósági tárgyalásra kellene jussanak. Képviselőként hadat üzennék a bürokráciának is. A politikai mentelmi jog megszüntetésének híve vagyok, mert mára lassan a „politikai bűnözők” menedékhelyévé vált a parlament alsó és felső háza.
– Milyen javaslata van a korrupció visszaszorítására?
– A büntetőjog területén javasolnám a közfeladatot, közképviseletet ellátók emelt szintű megbüntetését bizonyított korrupció esetében, így lehetne csak megfékezni a korrupciót, és előtérbe hozni a felelős képviseletet és adminisztrációt. A döntések és ellenőrzések tisztább átláthatósága segítene a korrupció felszámolásában, tehát regionalizmus, önrendelkezés, azaz önkormányzás a régiókban.
– A megélhetési gondokról hogyan vélekedik?
– A minimálbér is legyen akkora, hogy abból megéljen egy család. Európában európai bérekhez van, volna jogunk! Az álláshalmozások korlátozását be kell vezetni, és az indokolatlanul magas bérek alkalmazását meg kell szüntetni az állami szférában.
– Hogyan látja Európa gazdasági jövőjét?
– Minőségi munka, minőségi áruk megkövetelése szükséges. Az európai munkahelyek Európában tartása cél kell legyen ahhoz, hogy a gazdaság, az ipar felélénküljön. Bóvlikat, rossz minőségű termékek tömkelegét vesszük, melyekkel a természetes ökológiai egyensúlyt is felborítjuk. Tennünk kell sürgősen valamit a szép csomagolásba burkolt átverések ellen. Valamint a felelőtlen szeméttermelés ellen, és annak tárolási, megsemmisítési módján változtatnunk kell.
– Mit üzen december 9-ére a választóknak?
– December 9-én új parlamentet választunk. Először van lehetőség arra, hogy az eddigi képviselet megtartása mellett egy olyan párt is bejusson a törvényhozásba, amely tisztességgel és becsülettel képviseli a magyarok ügye és az autonómia mellett az erdélyi érdeket is. Magyarok vagyunk és Erdélyiek. Magyarként jogunk van közösségünk ügyeiről dönteni. Erdélyiként jogunk van, az itt élőkkel együtt, a helyben megtermelt pénz felől dönteni, és Erdély sorsát irányítani. Éppen ezért egyformán fontos számunkra az Érmellék területi autonómiájáért harcolni, a Bihar megyei és az erdélyi magyarok autonómiájáért küzdeni, mint egy európai Erdély létrehozása egy föderális Romániában. Igen nagy tervek ezek, de az elmúlt 92 év megtanított bennünket arra, csak akkor érünk célba, ha biztos terveink vannak. A választási törvény 47. szakaszának c. pontja lehetőséget biztosít arra, hogy azok is bejussanak a parlamentbe, akik nem teljesítik az 5 százalékos küszöböt. Hat képviselői és három szenátori hely elnyerésével – a biztos bejutó RMDSZ mellett – tehát az Erdélyi Magyar Néppárt is esélyes. Ha az EMNP is bejut, kiteljesedhet a képviselet, mert kettő több, mint egy. Kérem tehát a bihari magyarságot is, támogassa a magyar képviselet minőségi és számbeli megerősítését, és december 9-én szavazzon az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjeire.

Czibak Mária