Éretlen viták az ingázók bőrére

Ezrek járnak naponta munkába, iskolába vagy ügyes-bajod dolgaikat intézni a távolsági autóbuszokkal. Az ő életüket is befolyásoló határozatokról döntött hosszas vita után decemberben a megyei tanács.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Nem egyszer jót derült a tavalyi utolsó megyei tanácsülés hallgatósága, sőt maguk a tanácstagok is a távolsági autóbuszjáratok működtetési szabályzatának és a 2013–2019-es programjának vitája alatt. Pedig a téma nem vicces, ám azt, hogy több ezer ember mindennapjait érintő kérdésben döntenek, néhány hozzászóló igencsak könnyedén kezelte. Cornel Popa tanácselnök meg is rótta kollégáit, elsőként az urbanisztikai szakbizottság tagjait nevezte „éretleneknek” és tartotta felelőtlenségnek, hogy a testület döntésképtelennek bizonyult: 4-4 tag ajánlotta elfogadásra, illetve ellenezte az előterjesztett szabályzattervet. Párttársának, Viorel Popnak is az orrára koppintott Popa, aki többször megjegyezte, nem híve annak, hogy egyetlen közszállító cég, jelesül a Nagyváradi Közszállítási Vállalat monopolhelyzetbe kerüljön egy-egy térségben (Pop ugyanis a nagyváradi metropolisz övezetben is terjeszkedni akaró HKV műszaki igazgatója). Pop különben azt javasolta, hogy a buszok kényelmi felszereltségét is vegyék fel a rendszabály követelményei közé, a kiegészítést el is fogadta a tanács.
A szociáldemokrata Florian Bogdan tanácsos javaslata váltotta ki egyébként a vitát: ragaszkodott ahhoz, hogy beindítsák az Érköbölkutat Székelyhíddal, illetve Nagyváraddal összekötő járatot, és hogy legyen külön járat Érsemjén–Érmihályfalva–Szélkelyhíd–Bihardiószeg között. Azzal érvelt, hogy a kevésbé kifizetődő útvonalakon is biztosítani kell a távolsági buszközlekedést. Az elvvel többen, még az ellenzéki demokrata–liberálisok közül is egyetértettek, akik szintén óvtak a monopolhelyzettől, csak az okozott zavart, hogy Bogdan mindössze ezt a két járatot ajánlgatta. Rá is kérdeztek néhányan, van-e érdekeltsége buszos cégnél. Ő viszont az észak-bihari nép, sőt az ottani „diaszpóra” képviselőjének mondta magát, és kötötte az ebet a karóhoz, még pártelnöke, Ioan Mang megyei tanácsi alelnök is hiába győzködte.
Újabb, ezúttal hatalom–ellenzék vitát szült, hogy Cornel Popa tanácselnöknek nem akaródzott szavazásra bocsátania a megfogalmazott módosító indítványokat. A Demokrata–Liberális Párt frakcióját vezető Ionel Avrigeanu sokadszorra felemlegette, hogy szerinte a törvényes előírással ellentétben a megyei tanácsnak nincs érvényes működési szabályzata. Az elnökség szerint viszont van, ugyanaz, amit az előző mandátumban is használtak, és amely azt mondja ki, hogy előbb az előterjesztett határozattervezetet kell megszavaztatni, és csak annak elutasítása után a módosításokat.
Végül a távolsági buszok szabályzatáról is szavaztak, így a köbölkúti járat (igaz, nem Váradra, csak Székelyhídig) bekerült a programba, a másik nem. A határozatra 24-en mondtak igent, a jelen lévő öt D–LP-s megyei tanácsos tartózkodott. Az új szabályzat május elsejétől lép életbe.

Máté Zsófia