Hiánypótló kötet Nagyváradról

A Varadinum ünnepségsorozat május 19-i, csütörtök délutáni rendezvénye az Ady líceum könyvtárában szervezett könyvbemutató volt. Dr. Fleisz János helytörténész, városkutató legújabb kismonográfiáját Pomogáts Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténész mutatta be mintegy hetven érdeklődő előtt. Bényei Szabolcs és Siklódi Csaba tudósítása.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

„Nem szabad itt megállni, folytatni kell a munkát egy nagymonográfiával, Nagyváradot el kell helyezni azon a virtuális térképen, ami a magyar szellemi kultúrát mutatja be nem csak az erdélyieknek, hanem az anyaországiaknak is” – mondta Pomogáts Béla a Varadinum rendezvénysorozat könyvbemutatóján az Ady líceum könyvtárában. Az irodalomtörténész, Dr. Fleisz János: Nagyvárad várostörténete című művét méltatta, kiemelve annak fontosságát, hangsúlyozva, hogy hiánypótló írás került az olvasók kezébe. Pomogáts szerint méltatlanul kevés könyv jelent meg Szent László városáról, elkerülte a magyar tudományos élet beható érdeklődését, annak ellenére, hogy Váradnak jelentős szerepe volt a magyar históriában.
Az irodalomtörténész szerint Szegedhez, Debrecenhez, Kolozsvárhoz hasonlóan a magyar újrakezdés városa Nagyvárad. A tűzvészek, ostromok, pusztítások ellenére a múltban mindég meg tudott újulni intézményeiben, épületeiben,  társadalmi életében. Felsorolta azokat a könyvészeti munkákat, amelyekre a szerző munkája során támaszkodott: többek közt megemlítve Borovszky Samu hatalmas monográfiáját, mely 1900-ban jelent meg, illetve Bunyitay Vince több kötetes művét, A váradi püspökség történetét.
Pomogáts kiemelte, hogy a könyvben benne van egy élet munkássága, egy nagyváros történelmi mítosza, születésének szakrális pillanata. A mű egyediségét az is jelzi, hogy nem csak a város születésének pillanatait, illetve múltját tárja fel, hanem megismerhetjük a város mai arcát és a közelmúlt sorsfordító eseményeit.
Fleisz János elmondta, tizenöt éve jelent meg az első helytörténeti munkája, valamennyi eddigi kötetét meg lehetett a helyszínen tekinteni. Ez a tizenhatodik munkája, mely szerinte a legbővebb monográfia. „A könyvben ott van Nagyvárad mítosza, az a történelmi levegő, ahol megszületett a város” – emelte ki Pomogáts Béla, aki arra biztatta a helytörténészt, hogy egy nagyobb, sokkal átfogóbb monográfia megírására vállalkozzon.
A szerző zárszóként megfogalmazta azokat a sarokkpontokat, melyeket megtalálunk a könyvében. Például ír a város kezdeti időszakáról, eloszlatja azokat a mítoszokat, hogy Nagyváradot 1092-ben alapította I. László. Mint elmondta, már 1082-ben monostor állt Várad-hegyfokon, így a püspökség kezdetei már akkor létrejöttek.
A kiadvány az Europrint gondozásában jelent meg. A bemutatón a nyomda vezetője, Derzsi Ákos felvázolta a könyvkiadás nehéz anyagi helyzetét, mondván lehetetlen támogatás nélkül kiadni egy hasonló eszmei értékkel bíró írást. Ezzel szemben az anyagi gondok nem szabhatnak gátat ilyen értékes szellemi termések megjelenésének.
A könyvbemutatót követően az író aláírásával tette értékesebbe a helyszínen megvásárolt köteteket, a dedikálásra várók hosszú sora jelezte a mű, illetve a téma iránti fokozott érdeklődést.

Fotó: Szőke Ferenc