Zarándoklat Rómába

A Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában bemutatott szentmisével ért véget az a zarándoklat, amit a nagyváradi egyházmegye hívei jártak végig Excellenciás Böcskei László vezetésével 2013. február 26-március 2. között az Egyház szívében, Róma városában.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A nagy bazilikákban, a korai kereszténység legfontosabb helyszínein a zarándokcsoport tagjai a hit gyökereit, forrásait fedezték fel megerősödve a Krisztus és Egyház iránti elkötelezettségben. A Falakon Kívüli Szent Pál Bazilikában és a Szent Kalixtusz katakombában bemutatott szentmiséken  a népek apostola és az első keresztény vértanúk életáldozata, töretlen hite példaként jelent meg a XXI. század Krisztus-követője előtt.

A XVI. Benedek pápa utolsó nyilvános kihallgatásán is jelenlévő csoport Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök boldoggá avatásáért mondott köszönet jeleként egy József megerősíti testvéreit (Ter 45, 5) témájú ikont adott át a Szentatyának. Nagy öröm egész egyházmegyénk számára, hogy bár nem magyarul, XVI. Benedek pápa beszédének végén külön megemlítette és bátorította a püspöki székvárosból, Nagyváradról érkezett zarándokokat: Kívánom, hogy ez a zarándoklat teremjen jó gyümölcsöket számotokra és közösségeitek számára! Teljes szívemből kérem Isten áldását rátok!

Az utolsó napon a Magyarok Nagyasszonya Kápolnájában a zarándokcsoport a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyéért imádkozott, első szent királyunk példájára Isten gondviselő kezeibe, a Szűzanya oltalmába helyezve egész népünket.