Gördülékeny az ügyintézés Szalontán

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Hiába jelenik meg rendszeresen az újságokban, vagy ismertetik a rádióban és a tévében, hogy miként is zajlik a honosítási eljárás, sokan még most sem tudják pontosan, milyen iratokat kell benyújtaniuk az igényléshez, hogy mi a folyamata a honosításnak.

Az állampolgárság igényléséről nem lehet eleget beszélni, ezért a napokban felkerestük a nagyszalontai RMDSZ irodavezetőjét, akit arra kértünk, mondja el, mik a legfontosabb tudnivalók az egyszerűsített honosítási eljárásról, illetve vannak-e változtatások, könnyítések az eddig megszokott ügymenetben.

Hogyan zajlik az egyszerűsített honosítási eljárás?

Az egyszerűsített honosítási eljárás során a legfontosabb, hogy a magyar állampolgárságot igénylőnek igazolnia kell, hogy valamelyik felmenője magyar területen, vagy 1940-1945 között született, illetve 1920 előtt a nagyszülők esetében. Az állítását bizonyíthatja a felmenő ágon születési bizonyítvánnyal, házassági vagy halotti oklevéllel. A felmenő igazolása mellett az igénylőnek egy kérelmet és egy adatlapot kell kitöltenie, illetve névmódosítás igénylése esetén még egy névmódosítási kérelmet is. Ezeket a nyomtatványokat kérhetik nálunk, az RMDSZ irodában. Ezen kívül szükséges egy kézzel írt önéletrajz, igazolványkép és egy családfa elkészítése is, ebben is segítséget tudunk nyújtani. Továbbá vannak olyan iratok, amelyeket le kell fordítani magyar nyelvre, ezzel kapcsolatban is várjuk a kérelmezőket az irodában. Miután sikerült összeállítani a dossziét a szükséges iratokkal, a honosítási eljárás második lépcsőfokaként az igénylő el kell menjen valamelyik magyarországi anyakönyvi hivatalba, ahol beadhatja az igénylését, miközben az anyakönyvvezető felméri, hogy a kérelmező mennyire jártas a magyar nyelvben, tehát elbeszélget vele. A kérelem leadása után még néhány hónap és a kérelmező megkapja a magyar születési bizonyítványát és leteheti az állampolgársági fogadalmat.                    

Milyen okiratokat vigyenek magukkal az irodába azok, akik szeretnék elkezdeni a honosítási eljárást?

Első lépésben készítsenek egy dossziét, amely tartalmazza a saját születési bizonyítványt, a családi állapotot igazoló okiratot, ami lehet házassági anyakönyvi kivonat, házassági bontó levél, halotti bizonyítvány az elhunyt házastársról, továbbá tartalmaznia kell az iratcsomónak a kiskorú gyermekek születési bizonyítványát, valamint annak a felmenőnek az iratait, akire hivatkozva kéri az állampolgárságot az igénylő. Ez az irat lehet születési, házassági vagy halotti bizonyítvány. Az említett papírokat eredeti és fénymásolt példányban kell behoznia az irodába az igénylőnek, s ezek alapján kezdheti el a honosítási eljárást, első lépésként az iratok magyar nyelvre történő fordíttatását, aminek az ügyintézését egyébként magára vállalta az RMDSZ, ugyanis egy nagyváradi fordító iroda közreműködésével ingyen készítik el a szükséges fordításokat a kérelmezőknek.    

A fordítás biztosítása mellett miben tudnak még segítséget nyújtani a kérelmezőknek?

Szívesen állunk a rendelkezésére minden érdeklődőnek, segítünk a kérelmek és az adatlapok kitöltésében, átnézzük hogy minden okirat helyesen van-e kitöltve, segítünk az önéletrajz megírásában s természetesen az igénylők minden kérdésére igyekszünk választ adni. Továbbá az ingyenes fordítás mellett ingyenesen készítünk igazolványképet, időpontot egyeztetünk a sarkadi illetékesekkel az igénylők számára, hogy a kérelmeiket a legkényelmesebben, sorban állás nélkül adhassák le a legközelebbi hivatalban.  

A kérelemhez csatolt önéletrajznak milyen információkat kell tartalmaznia?

Az önéletrajz tartalmi követelményei a következők: kérelmező születési adatai, családi állapot, gyermekek adatai, iskolai végzettség, felmenők adatai, illetve az önéletrajzban kérelmezni kell a magyar állampolgárságot.

Milyen napokon várják az érdeklődőket?

Hétköznapokon 9 és 15 óra között foglalkozunk a honosítási eljárással kapcsolatos ügyekkel, de az ügyfélfogadás előjegyzés alapján történik, szeretnénk elkerülni, hogy az érdeklődők sorban állásra kényszerüljenek, tehát kérünk mindenkit, hogy mielőtt az irodába indulnának, kérjenek tőlünk előjegyzést telefonon a 0259-373-220-as számon.

Melyek a leggyakoribb kérdések, amelyekkel az igénylők megkeresik önöket?

Az egyik leggyakoribb az, hogy hol lehet benyújtani a kérelmeket. Szeretném elmondani, hogy az igénylők bármelyik magyarországi anyakönyvi hivatalban beadhatják a kérelmeiket, például a hozzánk legközelebbi sarkadi, gyulai, békéscsabai hivatalokban. Egy másik gyakori kérdés, hogy az állampolgársággal együtt magyar személyi igazolványt is kapnak-e az igénylők. Az állampolgárságot igénylők egy magyar anyakönyvi kivonatot kapnak, amellyel egy éven belül igényelhetnek magyar útlevelet. Magyar személyi igazolványt csak azok a kérelmezők kaphatnak, akik bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. Ezen kívül többen megkérdezték már, hogy az eredeti okiratokat is le kell-e adniuk a kérelemhez. Az eredeti okiratokat csak felmutatni kell a kérelem leadásakor, az anyakönyvvezető összehasonlítja a fénymásolt iratokat az eredeti papírokkal, megnézi, hogy egyeznek-e a két okmány adatai, majd csak a fénymásolt iratokat veszi el a kérelmezőtől, azokat hitelesíti, az eredetiket pedig visszaadja.

Ha jól tudom, többen kérdezték már azt is, hogy a magyar igazolvány nyújtotta kedvezményeket az állampolgárság megszerzése után is igénybe lehet-e venni?

Igen, ez is gyakori kérdés, amelyre a válasz igen, tehát az állampolgárság megszerzése után is nyugodtan élhetnek a kedvezményekkel mindazok, akik rendelkeznek magyar igazolvánnyal és nincs magyarországi lakcímük.

Meddig lehet benyújtani a honosítási kérelmet?

A kérelem benyújtására folyamatosan van lehetőség, ez azt jelenti, hogy akár hónapok múlva sem késő nekikezdeni az egyszerűsített honosítási eljárásnak. Javasoljuk is, hogy akinek nem túl sürgős a magyar állampolgárság megszerzése, várjon még egy kis időt az igényléssel, ugyanis  az illetékesek folyamatosan próbálják egyszerűsíteni az ügymenetet, s az RMDSZ által kínált kedvezmények a jövőben is elérhetőek lesznek.  

A nagyszalontai RMDSZ már számos családnak segített a honosítási eljárással kapcsolatos ügyintézésben, sokan már a kérelmüket és az irataikat is leadták a szomszédos sarkadi hivatalban. Az első nagyszalontai igénylők között volt Bagi Erika és családja, akiknek szintén a helyi RMDSZ nyújtott segítséget az eljárás során.

Ön az elsők között adta be a honosítási kérelmét a sarkadi hivatalban. Mennyiben segítette az ügyintézését az RMDSZ?

Nagyon nagy segítségemre volt a szövetség anyagi és tájékoztatási szempontból is. Az irodában készségesen válaszoltak a kérdéseimre, segítettek a papírok kitöltésében, az önéletrajz megírásában, megtalálni azt a felmenőt, akire hivatkozva biztosan elfogadják a kérelmemet. Továbbá nagy könnyebbséget jelentett a számomra, hogy nem kellett több száz lejt fizetnem a fordításokért, az igazolványképért, nagyon örültem neki, hogy az RMDSZ ebben is segített.

Volt esetleg valamilyen fennakadás a sarkadi hivatalban a kérelem beadásakor, vagy azonnal elfogadták?

Nem volt semmilyen probléma. Az irataim rendben voltak, a papírok is helyesen voltak kitöltve és a fordításokkal sem volt semmi gond, így azonnal be tudtam adni az iratcsomót. 

Mikor kaphatja kézhez a magyar születési bizonyítványát, illetve mikor kerülhet sor az eskütételre?

A beadástól számítva nagyjából három hónapba telik, amíg elkészül a magyar anyakönyvi kivonat, s várhatóan ugyanennyi idő múlva lesz esedékes az eskütétel is, tehát ez azt jelenti, hogy valamikor március második felében esedékes.