Tehetséggondozás vidéken

Micskén konferenciát tartottak, amely lehetőséget és megoldást keres a tehetséggondozásra vidéken is, biztosítva az oktatók ez irányú képzését.Szóba került az egyéni adottságok és rejtett tehetségek felderítésének fontossága, a tanuló személyiségének kibontakoztatása és az annak fejlesztését elősegítő módszerek.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A helyi Miskolczy Károly Általános Iskolában hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, évek óta számos gyerek ér el kimagasló eredményeket tantárgyversenyeken. Az itt tanító pedagógusok gyermekközpontúak, nyitottak a pedagógiai lehetőségek használatára, céljuk, hogy biztosítsák azokat a lehetőségeket, melyek hatékonyabban elősegítik képességeik kibontakozását és személyiségük fejlesztését – tudtuk meg Hodgyai Edit (képünkön) iskolaigazgatótól.
A konferenciát megnyitó intézményvezető köszöntötte a tarcsai, gálospetri, ottományi, szalacsi, érkörtvélyesi, szalárdi, tóti, széplaki, illetve a micskei iskolák pedagógus képviselőit, a meghívott előadókat. A témakörhöz kapcsolódó bemutatója során Hodgyai Edit több, a XX. század második felében végzett kutatómunka eredményeit foglalta össze: a tehetség fogalmát, a fejlesztés alapelveit, kritikus pontjait. Előadásának információs anyagát kibővítette a romániai, Bihar megyei tehetséggondozás jelenlegi lehetőségeivel, alátámasztva számos gyakorlati példával. Hangsúlyozta az egyéni adottságok és rejtett tehetségek felderítésének fontosságát, a tanuló személyiségének kibontakoztatását és annak fejlesztését elősegítő módszereket.
A rendezvény keretén belül sor került műhelymunkára is, amelynek során Nyerges László szegedi néptáncoktató a palotás tánc alaplépéseit tanította meg, illetve a koreográfiaírás mozzanatait szemléltette.
A konferencia vendége volt Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, aki beszélt gyermekkori iskolás élményeiről: tanítóiról, tanárairól, az olvasás szeretetéről, a zene iránti vonzalmáról. Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondta, hogyan látja az oktatói munka jövőjét és annak lényegét a mai korban. A gyerekeket fontos lenne három alapvető dologra megtanítani: gazdálkodásra, fejleszteni a lehetőségkeresés tudományát, illetve a helyes értékítélet alkotást – sorolta Szabó.
A konferencia Halász Ilona tanárnő előadásával zárult, aki a tehetség felismerésének és kibontakoztatásának többféle lehetőségéről szólt, hangsúlyozva az oktatás kiemelt szerepét.