Segíteni is tudnak, nem csak kérni

A június végi magyarországi dunai áradás károsultjainak gyűjtöttek pénzadományt a Bihari Református Egyházmegye gyülekezetei. A 28 ezer lejt július derekán az egyházmegye vezetősége Debrecenben adta át a Magyar Református Szeretetszolgálatnak.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A bihari reformátusok nem először mutatták meg, hogy képesek összefogni és segíteni magyarországi testvéreiknek. Néhány évvel ezelőtt a Sajó folyó okozta árvízkárok helyreállításához is hozzájárultak, akkor közel 30 ezer lejt (mintegy hárommillió forintot) gyűjtöttek össze és juttattak el Ónodra. Az idei rendkívüli dunai áradás szintén sokakat érintett, és a Bihari Református Egyházmegye nem nézte tétlenül a nemzeti összefogást, maga is részesévé vált, mert meghirdette, hogy a július 14-i, vasárnapi istentiszteleteken összegyűlt perselypénzt felajánlják a magyarországi károsultaknak.

A hívek meghallották a hívó szót, és szívükön viselték a bajba jutottak sorsát. A legkisebb gyülekezetektől a legnagyobbakig mindegyik megmozdult, és az egyháztagok és egyházközségek a lehetőségeikhez mérten támogatták a nemes kezdeményezést. Az egyházmegye mintegy hatvan gyülekezetében összesen 27 771 lej gyűlt össze, ezt az esperesi hivatal kipótolta, így át tudtak adni 28 ezer lejt a Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Mikló Ferenc esperes, Bődi Kálmán egyházmegyei főgondnok, Boros István főjegyző, Kerekes József aljegyző és Kovács Zsuzsanna, az esperesi hivatal irodavezetője vitte el a pénzt Debrecenbe, ahol a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke, Pál Sándor vette át az adományt, figyelemre méltó sajtóérdeklődés közepette.

Mikló Ferenc az átadáskor kiemelte, hogy a határon túli magyaroknak nemcsak várniuk kell az anyaországiak segítségét, nekünk is tudnunk kell segíteni, amikor magyarországi nemzettársaink bajban vannak. Ezt megértették a bihariak, és még a legkisebb szórványgyülekezetek is szinte erejükön felül járultak hozzá a gyűjtéshez.