Közös fellépés a népszámlálás ügyében

A Bihar megyei RMDSZ a közelmúltban több megbeszélésen is részt vett a megyei magyar történelmi egyházak képviselőivel, melyek eredményeként a római katolikus, református és unitárius egyházakkal már alá is írt egy közös protokollumot, illetve az evangélikus egyház képviselőjével is tervezi a közös együttműködést.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A romániai magyarságnak nagy szüksége van arra, hogy az októberi népszámlálás során reális kép alakuljon ki a népességről, derült ki egy közelmúltban tartott sajtótájékoztatón a Bihar megyei RMDSZ irodájában. Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezető elnöke szerint többek között a nyelvhasználati jog is ettől az eredménytől függ. Igen elkeserítő azonban, hogy sokan még mindíg nem hallottak arról, hogy három hónap múlva megszámláltatunk, és az is igen kedvezőtlen tény, hogy a számlálóbiztosok sem mindíg végeznek alapos munkát és az utóbbi megszámláltatás alkalmával volt rá példa, hogy nem minden házba jutottak el. Többek között ezért is van szükség a lakosság tájékoztatására, hogy ne magánéletükben vájkáló idegeneknek tekintsék a majdani számlálóbiztosokat, hanem valóban segítsék munkájukat. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy ez az első alkalom, amikor minden EU-tagállamban egyazon évben szervezik meg a népszámlálást.


A jelenlegi adatok szerint a római katolikus egyháznak Biharban közel 100 ezer híve, a reformátusnak a más megyéket is érintő egyházkerületben 168 ezer híve, az unitáriusnak Bihar megyében 400 híve van. Ezeket az adatokat Fodor József vikárius, Dénes István egyházkerületi generális direktor és Buzogány Csoma István unitárius lelkész nyilatkozta az említett sajtótájékoztatón. Az egyházak az elkövetkező időszakban vállalják, hogy nemzeti, vallási hovatartozásuk vállalására fogják buzdítani híveiket.