Nyelvőrségen – Minek nevezzelek?

Jó előre tudtul adom, a következőkben nem a mézes hónapjait élvező Petőfinek a címben jelzett költeményét kívánom stilisztikailag elemezni. E helyett az újszülöttel gyarapodó házaspárok ama gondját szeretném enyhíteni, hogy rokonszenves nevet válasszanak a szeretettel várt csöppségnek.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Köztudott, hogy az anyakönyvvezetés jogszabálya széles lehetőséget ad a keresztnév, más szóval utónév (sőt utónevek) szabad kiválasztására, anyanyelvünkön való bejegyeztetésére. A szülőknek, a keresztmamáknak, apáknak eme töprengésükben kívánok segítségükre lenni. Gondolniuk kell arra, hogy az öntudatlan csecsemő rövid két évtized elteltével értelmes személlyé, a társadalom és nemzetünk tagjává rangosodik. Ezért legyenek tekintettel a vezeték- s a keresztnév együttesének jó hangzására, együttes jelentésére, szépségére, ritmusára.
Mindezek figyelmen kívül hagyása olykor komikus, sőt kellemetlen összecsengést eredményez. Kínos helyzetbe kerültem kedves tanítványom, Sinka Katalin feleltetésekor. A fiúk kaján nevetését elkerülendő, csak vezeték- vagy keresztnevén szólítottam. Az ifjak közül – a szülők figyelmetlensége folytán – Kublicska Kálmán jutott hasonló helyzetbe. A Jámbor családot arra figyelmeztettem, hogy újszülött fiúcskájuknak nehogy az ukrán eredetű Ivó nevet adják. E két elemet összeolvasva az derül ki, hogy gyermekünk borivó.
Nem ily kellemetlen és megalázó, viszont derültségre ad alkalmat Gali Barna neve, akit társai libaként becéztek. Keresztesi Etele szóba sem áll velünk, mert siet, Kovács Olivér ellenben szorgalmasan dolgozik, ácsol.
Úgy vélem, a két névelem egybeolvasásának furcsaságáról nem szükséges bővebben szólnom. Ámde akad még néhány követelmény, amelyeket nem hagyhatok említetlenül. Ide tartoznak azok az egyének, akiknek a családneve utónévből ugrott előbbre. Az egyhangúságot elkerülendő, nem ajánlom az Ágoston Ágoston, a János János, a Péter Péter-szerű párosítást. Nem sokkal marad mögöttük Ferenczi Ferenc és Pálfi Pál. Velük ellentétben szívesen szólítottam felelésre Simonfi Amáliát, akinek a nevében a mély s a magas magánhangzók szerencsésen váltakoznak. Sőt szüleinek az érdeme, hogy a jól ismert vezetéknévhez egy ritkábban előforduló utónevet választottak.
További tanácsom: kerüljük a rímeltetést! Ezek kellemes kicsengést adnak a verssoroknak, ámde mosolyra késztetett első találkozásunkkor Vándor Sándor, Török Ödön és Varga Aba Csaba bemutatkozása. A harmadik egyénnél a rím mellett a mélyen hangzó a egyeduralma is bosszantott. A Fekete házaspárnak hasonló vesződséget jelentett az Endre név beiktatása, amelyre a családi hagyomány kötelezte őket. Való igaz, hogy a Fekete Endre azonos magánhangzói többeknek bántották a fülét. Ekkor a háttérből az ikertestvér, András lépett elő. Ő oldotta meg a varietas delectat, a változatosság gyönyörködtet vitathatatlan érvényességét.
A leírottakkal arra kívántam sarkallni olvasóimat, hogy az újszülötteknek olyan keresztnevet válasszanak, amely anyanyelvünk szépségét villantja föl, és gyermekünket hűséges társként kíséri el a bölcsőtől a végső állomásig.

Dánielisz Endre