Két keréken át a határon

Több évig tartó előkészítés után végre átadásához közeledik a Nagyváradot Berettyóújfaluval összekötő kerékpárút. A határ menti fejlődést segítő EU-s alapból megépülő út két végén, a partnert önkormányzatoknál érdeklődtünk a fejleményekről.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Újfalutól Váradig

1992-ben elhatároztam, hogy megvalósítom régi nagy álmomat, felkerekedem néhány barátommal, és elkerékpározunk Hencidától Bonc(h)idáig és vissza. Nem volt ilyen nagy forgalom, mint most. Sőt! Ha sok autót láttunk egymás után, akkor biztosak voltunk benne, hogy benzinkúthoz érkeztünk, olyan nagy volt abban az esztendőben a benzinhiány. Nagy segítség volt az a három váradi kerékpáros – azóta sem találkoztam velük –, akik beszéltek románul, és diktálták a tempót az egyhetes túrán, mert bizony nélkülük nem boldogultunk volna. Néhány év múlva szomorúan állapítottam meg, hogy a megnövekedett forgalom miatt Váradig sem mernék elkerekezni. Talán most már mégis, hiszen készül a Berettyóújfalut Nagyváraddal összekötő kerékpárút. Az építkezésről a berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatal műszaki főelőadóját, Demény Zsoltot kérdeztem.
– Milyen pályázat tette lehetővé, hogy megvalósulhasson a kerékpárosok régi álma?
– A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program átfogó célja közelebb hozni egymáshoz a határ menti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítésével, a határ menti térség alapvető erősségeire építve. Erre közel 248 millió euró állt rendelkezésre részben közösségi, részben nemzeti forrásból, és erre pályáztunk a közel 40 kilométernyi, összefüggő kerékpárút megépítésének projektjével. A bicikliút megépítésével az érintett településeken javulnak az infrastrukturális feltételek, javul a közlekedésbiztonság, csökkennek a baleseti veszélyforrások. A fejlesztés eredményeként megvalósul az egykori szerves egységet alkotó Bihari kistérséget és Bihar megyét összekötő kerékpárútvonal. A megvalósítás érdekében Berettyóújfalu város önkormányzatának vezetésével a közvetlenül érintett települések – Mezőpeterd, Biharkeresztes, Ártánd, Bors, Nagyvárad – létrehoztak egy valós, a projekt iránt elkötelezett partnerséget. A fejlesztés szükségszerűségét indokolta a magyar és román települések közötti élénk, elsősorban tranzitforgalom, amely miatt a rendkívül forgalmas 42-es, illetve 1-es országúton a kerékpár közlekedésbiztonsági szempontból csak nagy kockázattal használható. A pályázat megvalósításával egy racionális, biztonságos közlekedési hálózat kialakítása a cél. Az érintett településeken a lakosság jelentős része kerékpárral jár a munkahelyére, intézi mindennapi ügyeit. A megvalósuló közlekedési rendszer kielégíti a térség lakosságának mobilitási igényét, lehetőséget kínál egy költségkímélőbb közlekedési forma biztonságos használatára, ezáltal jelentős jövedelmi, munkaerő-piaci és fizetőképességbeli, életszínvonalbeli előnyöket nyújt a közösségi közlekedéssel nem megfelelően ellátott területeken élő lakosság számára is.
– Mekkora összeg jut a tervezett kerékpárútra, és milyen tartalommal?
– A projekt a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A teljes projekt összköltsége 6 248 607,66 euró, ebből az ERFA hozzájárulása 5 311 316,49 euró. Magyar oldalon 27, román oldalon mintegy 13 kilométer utat építenek, ennek megfelelően az uniós forrásból 2/3–1/3 arányban részesül a két fél. A kerékpárút szélessége változó: külterületi szakaszon 2,6 méter, belterületi szakaszon általában 2,75 m, illetve Biharkeresztes és Ártánd között 3,75 m.
– Hogy állnak most a munkálatok?
– Jelenleg Berettyóújfalu közigazgatási területén közel 90 százalékban elkészült a kerékpárút, vagyis a körforgalomtól Mezőpeterd irányában a padka kivételével teljesen készen van, hiányzik viszont a körforgalom és az Irinyi utca közötti szakasz. Ez várhatóan még ebben az évben el fog készülni. A 42-es főúttól Mezőpeterd belterületi határáig a csapadékvíz-elvezetés és az olajfogó műtárgyak elkészültek, illetve a nyomvonal alapja is kész, az aszfaltozás szintén még év végéig elkészül. A település után szintén elkészült majdnem a biharkeresztesi közigazgatási határig a kerékpárút aszfaltozása. Onnantól Biharkeresztes Széchenyi utcájáig a régészeti ásatások miatt ideiglenesen leállt a munka, de hamarosan az is elkezdődik. Biharkeresztes belterületén a Széchenyi utcán, az Ady Endre utcán elkészült a kerékpárút, jelenleg a Kossuth utcán dolgoznak. Ártánd belterületi szakasza kicsit lemaradt, mert a gáz- és a kábeltévé-vezetékek átépítése megnehezíti a munkát. Ártánd után a határig kész a kerékpárút. Összességében elmondhatom, úgy tervezzük, hogy a belterületi szakaszok még ez évben, a külterületi szakaszok pedig jövő nyár elejéig elkészüljenek.
– Mikor mehetünk végig a teljes szakaszon, vagy mikor jutunk el a magyar oldalon a határig?
– A teljes szakasz várhatóan jövő május végére készül el. Tervezzük, hogy a beruházás zárásaként egy ünnepséggel egybekötött kerékpározásra fogjuk meghívni az érdeklődőket, az átadás időpontját a sajtóban közöljük.
Kocsis Csaba

Váradtól Újfaluig
A kerékpárút váradi szakaszának közbeszerzési eljárását július derekán sikerült lezárni az óvások és más problémák miatt – tájékoztatott Delorean Gyula nagyváradi önkormányzati képviselő. Sok cég jelentkezett, és sokan próbálták megtámadni a közbeszerzést, végül a Városi Utak Rt. megkezdhette a munkát, s ez novemberben még folyt. „Ha semmi sem jön közbe, 2014 április végére, május derekára meg is lesz építve a váradi szakasz” – mondta Delorean.
Kisebb problémák adódtak a kerékpárúttal Bors községben, ott ugyanis módosítani kellett a nyomvonalat két-három helyen, illetve Biharszentjánoson kellett olyan munkákat végezni, amelyek kimaradtak az előzetes költségvetésből. Mivel a kivitelezést olcsóbban ítélték oda a tervezettnél, ezért a finanszírozó beleegyezett abba, hogy a többletmunkálatokat, illetve a pluszkisajátításokat Bors község költségként elszámolhassa. Egyébkénként a magyar fél kérésére beleegyeztek a határidő meghosszabbításába is. „Eredetileg decemberre kellett volna végezni – egészítette ki a váradi tanácstag –, de ott sokkal nagyobb problémák voltak, mint nálunk, pedig ott egyszerűbb a nyomvonal, de gondok voltak kisajátításokkal és a környezetvédelmi hatóságokkal.”
A kerékpárút romániai szakaszának teljes hossza 13,64 km, a váradi szakasz 8,364 kilométer. A pályázat összköltségvetéséből a Bihar megyei részesedés 2,8 millió euró, amiből Nagyváradé 1,49 millió euró – ismertette az adatokat Delorean Gyula. Hozzátette: ez nem azt jelenti, hogy ennyibe kerül maga az út, az összegben benne vannak a menedzsment-, a reklám- és a tervezési költségek is.
Nagyváradon a főtéri hídtól a Sebes-Körös jobb partján indul a kerékpárút, majd az Emilian Chitul utcán elhalad a régi számítástechnikai központ mellett, továbbmegy a Széles utcai (ma Decebal) híd alatt, aztán végigfut a Körös-parton. A nyomvonal áthalad a gáton, majd végigmegy a Sovata utca utolsó tömbházáig, ott kikanyarodik az út mellett az utolsó gyalogátkelőig a Dacia sugárúton, átmegy a túlsó oldalra, átszeli a villamossíneket, majd továbbhalad a már rendbe tett ipari út és a nemzetközi főút közé, kimegy a város végéig, onnan Szentjánosig. Szentjánoson párhuzamos az E60-as nemzetközi úttal a nyomvonal, kimegy a határig, és átvezet a túlsó oldalra.
Egyébként a váradi közbeszerzés után megmaradt egy jelentős összeg, ezért szintén kiegészítést benyújtva kérték a pályázatot felügyelő magyarországi hatóságtól, hogy Nagyvárad folytathassa a kerékpárutat. November közepén még nem kaptak választ. Az új útvonal a Sovata utcai hídnál keresztezi a már említett nyomvonalat, majd az Oneştilor utcán elmegy a Pecéig, annak mentén a körgyűrűig, majd azzal párhuzamosan egészen a Selgrosig – magyarázta a tanácstag.
Delorean elmondta: tavaly ősszel beterjesztett egy anyagot a polgármesternek, ezt nem hozták ugyan be a tanács elé, de annak a térképnek az alapján dolgozik ma a váradi műszaki igazgatóság az új bicikliutakon. „Erre büszke vagyok, az én munkám gyümölcse is, hiszen a 2008-as helyhatósági választáskor becsületszavamat adtam a kerékpárosokkal, zöld programokkal foglalkozó váradi civil szféra képviselőinek, hogy lesz a városnak nemzetközi kerékpárútja, és úgy, hogy nem a költségvetésből adunk rá pénzt. Betartottam a szavam” – mondta Delorean Gyula.

Fried Noémi Lujza