Szent Istvántól Adyig versben, dalban

Szerencsésnek vallotta magát BENKŐ PÉTER, amiért magyar színész lehet, és a magyar irodalom páratlanul gazdag repertoárjából válogathat. Az ismert magyarországi színművész SZABÓ GYULA GYŐZŐ, a Madách Akadémia hallgatója társaságában, a XXIII. Festum Varadinum előrendezvényén lépett fel a Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Wass Albert versei foglalták keretbe a Magyarok a Kárpát-medencében – Szent Istvántól napjainkig címet viselő előadóestet, amellyel a Jászai Mari-díjas Benkő Péter és Szabó Gyula Győző gitáros-énekes örvendeztette meg a váradi hallgatóságát. Államalapító első királyunktól Rákóczi fejedelem, Petőfi, a holnaposok korán át a kortárs Weöres Sándorig ívelt a történelmi-irodalmi vándorút. A színművész személyes élményeit feltáró összekötő szöveggel segítette a lépés-, vagyis korszakváltást. Baróti Szabó Dávid, Balassi Bálint, Janus Pannonius, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Ady Endre, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Ratkó József sorai kalauzolták a közönséget, némelyek maguk is együtt mondták a szöveget az előadóval, Szükség is volt a jó memóriájukra, mert a Szózat végigmondásához Benkő Péter a segítségüket kérte. Derűs perceket is szerzett a vendégművész, amikor jellegzetes hanghordozásukat is utánozva anekdotázott két kiváló múlt századi színészről, Csortos Gyuláról és Bánhidy Lászlóról, s felidézte ugyancsak színművész édesapja, Benkő Gyula alakját.
Egy-egy kor hangulatának, jeles alakjának megidézéséhez a remek hangú, több stílusban is magabiztos előadónak bizonyult Szabó Gyula Győző járult hozzá népénekek, népdalok, megzenésített versek, musicalrészletek eléneklésével. Krasznahorka büszke várától a doberdói harctérig kísérte a hallgatóságot, akikkel végül együtt énekelte a Honfoglalás című film közkedvelt dalát, a Kell még egy szó-t. A Nagyváradi Magyar Diákszövetség és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület szervezésében létrejött előadást vastapssal hálálta meg a közönség.