Váradi honvédekre emlékeztek

A nagyváradi 4-es honvédek hősi helytállása a doberdói harcokban címmel tartottak vetítéssel egybekötött előadásokat a Festum Varadinum ünnepi hetében.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A megjelentek Szilágyi Ibolya, a szervezést vállaló Partiumi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke köszöntötte, majd bemutatta az előadókat, Sárközi Zoltán váradi önkormányzati képviselőt és Péter I. Zoltán helytörténészt. Elsőként Sárközi Zoltán, aki egyben a Pro Liberta Partium Egyesület vezetője is, beszélt az I. világháború kitöréséről, a doberdói és isonzói hadszínterekről és azok jelentőségéről, az isonzói csatákról és a nagyváradi 4-es gyalogezred szerepvállalásáról a harcokban. Szó esett többek között a 4-es honvédek hősies helytállásáról és a Kratochwil Károly alezredes kezdeményezésére felállított emlékgúlákról is, melyek közül a negyediket május végén avatják fel. Sárközi Zoltán többek között azt is elmondta: a katonákat „pihenésképpen” küldték az orosz frontra, ott ugyanis egy-másfél kilométer távolság volt a harcoló felek között, míg az olasz fronton olykor mindössze öt-tíz méterre voltak egymástól.
Péter I. Zoltán szintén vetített képekkel illusztrált előadást tartott készülő könyvéből, ő azonban inkább a hátország életét mutatta be korabeli dokumentumok alapján. Láthattuk a 34-es honvédezred egykori laktanyáját korabeli felvételeken; a Rulikowsky úti épületben ma a katonai múzeum és a NATO-központ működik. Láthattunk képeket a frontra induló és onnan sebesülten hazatérő katonákról, József főherceg látogatásáról és az egykor a Szent László-templom sarkánál álló, Isonzó őre elnevezésű szoborról, melyet a bevonuló román csapatok a Körösbe dobtak. A háború első éveinek kávéházi életéről is maradtak fenn fotók. Az előadások lezárásaként Hajbók Klára egy hajdani háborús románcot olvasott fel.

Fried Noémi Lujza