Diákok a szabadságharcról

Hol sírjaink domborulnak címmel az idei Festum Varadinum rendezvénysorozatban is megtartották a Kárpát-medencei magyar középiskolások történelmi vetélkedőjét. Az idei téma az 1848–1849-es magyar szabadságharc, a forradalom leverése és megtorlása volt annak 165. évfordulója alkalmából.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A megmérettetésen 15 csapat, 45 diák vett rész Budapestről, Debrecenből, Komáromból, Derecskéről, illetve Bihar megyéből és természetesen váradi tanintézetekből. A rendezvény pénteken délután kezdődött. Először a diákok és kísérőtanáraik bebarangolták a nagyváradi várat, aztán a vár multifunkcionális termében tartották meg a nyitóünnepséget. A résztvevőket az egyik főszervező, Fleisz Judit nagyváradi történelemtanár köszöntötte, elmondván hogy immár 15. éve része a Varadinumnak ez a történelmi vetélkedő. Ezután dr. Fónagy Zoltán történész, a budapesti székhelyű Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa tartott átfogó előadást Büntetés, bosszú, elrettentés – A szabadságharc megtorlása címmel. Szólt egyebek között arról, hogy a hatalom bosszúvágya egyrészt érzelmi töltetű volt, másfelől nagyon is hideg politikai megfontolás volt az alapja.
Ezt követően dr. Fleisz János nagyváradi történész beszélt arról, hogy milyen szerepe volt Váradnak a szabadságharcban. Egy ideig fontos hadiipari központ volt a város. Kossuth Lajos, aki Nagyváradot „a magyar Birminghamnek” nevezte, meglátogatta a fegyvergyárat. A történész előadásának második részében szólt a Nagyváradhoz kötődő hősökről, vértanúkról is. Elsőként szó volt Gáspár Andrásról, aki a 14. vértanú kellett volna hogy legyen, de a halálos ítéletét várfogságra módosították. Fleisz János mesélt Rulikowski Kázmérról, akit 1849. augusztus 28-án végeztek ki Váradon. A lengyel dzsidás százados a hősi helytállás jelképe. Ezután Lahner György és Nagysándor József aradi vértanúkról, valamint Szacsvay Imréről emlékezett meg. Az előadások után a résztvevők megkoszorúzták a Szacsvay-szobrot és a Nagysándor József-emléktáblát.
A tulajdonképpeni vetélkedő szombaton zajlott le a nagyváradi Ady Endre Líceumban. Volt betűrejtvény, kellett írni esszét, emlékhelyeket kellett fölismerni. A versenyzők a pénteki előadásokból is kaptak villámkérdéseket. A vetélkedőre egyébiránt mindenik csapatnak egy-egy plakáttal kellett beneveznie, s a falragaszokat is díjazták. A legjobb plakátot a debreceni Tóth Árpád Gimnázium csapata készítette. Első díjat nyert a komáromi Selye János Gimnázium, második helyezett lett a margittai Horváth János Líceum, harmadik helyre került a budapesti Szent László Gimnázium. Dicséretben részesült a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a szintén váradi Ady Endre Líceum XI. D. osztálya. A nyertes csapatok egy jutalomkiránduláson vehetnek részt május 24-én, szombaton a budapesti Rákóczi Szövetség jóvoltából; az útvonal: Arad–Világos–Temesvár.

Tóth Hajnal