Példaértékű semjéni napok

Manapság az érték nélküli falunapok dzsungelében élünk, nem csoda hát, ha az újságíró – már ha megteheti – ódzkodik az effajta népbutításon való részvételtől. Persze vannak kivételek, ahová akkor is elmenne a plajbászos ember, ha nem volna hivatali kötelessége.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

E kivételek egyike az érsemjéni faluünnep, ahol érték, igényesség, a maradandóság felmutatása a mindenkori szempont. Szívem szerint az ilyen falunapokon való jelenlétet kötelezővé tenném az összes polgármester számára, hogy lássák, miként illik, kell egy közösség előrehaladását, fejlődését megteremteni, ha már egyszer az istenadta néptől kicsikarták a bizalmat.
Érdemes lenne visszalapozni az eltelt tizenhat esztendő érsemjéni falunapi történéseit, mennyi értékteremtő pillanatot hoztak. Szoborpark létesült, városok irigyelte művelődési ház épült, a polgármesteri hivatalban európai szintű körülmények között végzik az ügyintézést. Nem beszélve az általános iskola középiskolákat megszégyenítő épületéről, a falu nagy szülötteit bemutató emlékházról, a sportcsarnokról, a megépült tömbházról és sok egyébről. A tárgyak mellett a szellem, a hagyomány, a magyarságtudat pallérozása szintén szívügye a helyi vezetésnek, bizonyíték erre a számtalan színházi előadás, ahogyan az Ezüstperje néptánccsoport léte is.
Az augusztus utolsó hétvégéjén megrendezett idei falunap szintén az értékhordozás jegyében zajlott. Kiemelkedő esemény volt a hajdúnánási Naná Színház, a Nyíló Akác és az Ezüstperje néptánccsoportok közös táncjátéka Legendák címmel. Immár hagyománnyá érett fogathajtó verseny szórakoztatta a publikumot, míg a gyerekekhez bábszínház érkezett, de volt számukra kézműves foglalkozás, és a színpadon is bemutathatták néptáncosi tehetségüket.
A zárónapon, vasárnap lovasok, népviseletbe öltözött fiatalok, menettáncosok hívogatták a falu népét ünnepelni. A közönségnek nagy élményt jelentett a budapesti Regélő Fehér Táltos dobcsapat előadása, amely senkit sem zavaró módon társult a sportcsarnokban megtartott ökumenikus istentisztelet keresztény jellegéhez.
A szeszélyes időjárás többször is megzavarta az ünnepelni vágyókat, így a Népkertbe meghirdetett programok egy részét a sportcsarnokban tartották meg. Kazinczy Ferenc szobrának megkoszorúzása, az ünnepi beszédek és műsor alatt is szitált az eső. Mit sem rontott mindez a pörgő hangulatú néptáncgála színvonalán, a hálás közönség tapssal jutalmazta a látottakat.
A mai érsemjéniek méltóak a három nagy előd: Fráter Loránd, Csiha Kálmán és Kazinczy Ferenc örökére: szívükben őrzik a dalt, lelkükben a hitet, a szép magyar nyelvet, mely folyton-folyvást megújul lobogón, mint a hajdani pásztortüzek.