Székelyhídon lábon járnak az angyalok

Az őszi napsütésben sárgásvörösen izzó falevelekből terített szőnyeget a természet. A kapubejárat melletti falon még áll a tábla, mely hirdeti, hogy tanintézet működött egykoron az ingatlanban. Több mint fél évszázadon át iskolaként funkcionált a székelyhídi Stubenberg-kastély, most felújítva nehéz sorsú gyermekek otthona.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Hosszú ideig úgy tűnt, hogy a kastély sorsa örökre megpecsételődött. Az önkormányzat képtelennek bizonyult hathatós stratégiát kidolgozni a funkcionalitását vesztett épület megmentésére. De ahol az emberi akarat megbicsaklik, ott lép előtérbe az isteni kegyelem, mondhatni a csoda, és bebizonyosodik, hogy az enyészet útjáról is lehet visszatérés. Az épület túlmutat tárgyi mivoltán, nemzedékek emlékmadara fészkel régi falai között. A matuzsálemi korú fák alatt mennyi barátság, szerelem született, a hosszú folyosókon még ma is hallani véljük a diákzsivajt, a tanórákon sercegő kréta hangját, a kedvenc tanárok szeretettel okító szavait.
A Petőfi Sándor Elméleti Líceum 2008-ban új épületbe költözött innen, a kastély tetőzete meggyengült, csak idő kérdése volt, hogy a már itt-ott beázó épület mikor fogja megadni magát. Nagy megnyugvást jelentett tehát, hogy a Böjte Csaba nevével fémjelzett dévai Szent Ferenc Alapítvány 49 évre koncesszióba vette a kastélyt a helyi önkormányzattól, gyermekotthon alapítása végett. A szerződést 2010-ben megkötötték, s elkezdődhetett az állagmegőrzés, majd jövőbelátó tervek kiokoskodása következett, hogy végül is hány szükségben élő gyermeknek nyújthatnak menedéket, puha ágyat, ruhát, élelmet, szeretetet. Hol legyen a konyha, az iroda, mekkorára szabják a hálókat, a fürdőszoba kialakítása miként történjék. És persze a rengeteg előkalkuláció: mennyibe is fog mindez kerülni. Az összegek rémisztően nagyok, de a hit mindenek fölött győzedelmeskedik, ezt jól tudták a nagyot álmodó otthonalapítók is.
Vegyes képet mutat most a kastélyudvar, valami elkezdődött, de sok munka van még hátra. Játszótér a bejárattól jobbra, a főbejárati homlokzat már vakolva, a virágok a szépérzéket sejtetik, míg odább elszállításra váró vakolattörmelék, építkezési hulladék. Belépve, a folyosón modern egyházi zene hallatszik, kellemesen cirógató dallamok, nem harsogó, mégis betölti a teret. Békesség árad mindenünnen, ezt csak lélekkel érzi az ember.
Kovács Ágnes, a kastély jelenlegi „úrnője” immár kilenc esztendeje munkálkodik az alapítványnál családjával együtt. Konyhaközelben beszélgetünk az otthon vezetőjével, hisz nemsokára hazaérkeznek a gyerekek az óvodából, iskolából, akkorra el kell készülnie az ebédnek. Egy ilyen otthon vezetése nem kiváltság, sokkal inkább fokozott felelősség; a főnöknő irányít, szervez, fakanalat ragad, együtt veszi át a leckét a gyerekekkel, hitre nevel, lelki sebeket ápolgat.
Parajdról érkeztek Kovácsék Székelyhídra 2013 júniusában. Ágnes hitoktatónak tanult, férje, János, aki jelenleg az otthon karbantartója, bányamérnök végzettségű. Két lányuk van, Katalin IX. osztályos, Karola pedig negyedikes. Ivácson Éva nevelőnő is hozzájuk szegődött, hárman látják el a gyermekotthoni teendőket. Ágnes asszony viccesen megjegyzi, bár egyszer ment férjhez, de kétszer házasodott. Ezzel arra utal, hogy a parajdi Szent Borbála Óvoda megnyitása után immár a második házba költözött, a székelyhídi Gyermek Jézus Otthonba.
Mostanra az L alakú épület nyugati szárnyát sikerült felújítaniuk, oda tizenhat gyermeket tudtak befogadni. A következő munkafázisban az alagsori ebédlőt és a konyhátkorszerűsítik, ezeknek a csempézett felülete 500 négyzetmétert tesz ki – sorolja Kovács János. Mire a kastély teljes felújításával végeznek, a bentlakók számát hatvanra szeretnék növelni, emellett további negyven napközis gyermek oktatását, étkeztetését is elvállalják. Felvételkor elsőbbséget élveznek az árvák, majd a nagycsaládosok, a munkanélküliek, az elváltak gyermekei. Ha nem tudnak befogadni valakit, akkor a többi gyermekotthonban érdeklődnek szabad hely után. Jól együttműködnek a Szent Ferenc Alapítvány házai. Ha valamelyiknek feleslege van élelmiszerből, akkor felajánlja azt a hiányt szenvedő otthonoknak, de gyakran kérnek is egymástól, amikor a szükség úgy hozza. Szerencsére az Úr mindig elküldi két lábon járó angyalait, így idejében érkeznek adományok, gyakran a legváratlanabb helyről – meséli Ágnes. A szükségen felül is áldja őket Isten, a budapesti Csillaghíd Alapítvány jóvoltából Tiszafüreden nyaraltak a ház fiatal lakói.
A gyermekek nincsenek elszakítva szüleiktől, hétvégeken, vakáció idejére hazamehetnek, de az otthonban is bármikor látogathatják őket a hozzátartozók. Nagy odafigyelést, türelmet igényelnek a befogadottak, hisz különböző háttérből érkeztek, számtalan testi-lelki trauma érte őket. Hallgatva Ágnes asszonyt, beleborzong a jóérzésű ember a szülői nemtörődömség, a gyakran állati kegyetlenkedések vagy éppen az önhibájukon kívül a társadalom peremére sodródottak tragédiájának sokaságán. A sátán munkáját csak szeretettel lehet lerombolni, a sebekre ez az egyetlen gyógyír. Böjte Csaba testvért idézve Kovács Ágnes is vallja: ahogyan a GPS újratervezi az útvonalat, úgy kell ezeknek a gyerekeknek az elhibázott életét, újratervezve, helyes útra terelniük.