Református püspökség épül

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) a trianoni országcsonkolás után alakult meg Sulyok István akkori bihari esperes hathatós közreműködésével. Október 24-én tették le a Csűry István püspök által irányított egyházi közigazgatási egység székházának alapkövét a nagyváradi Sulyok István utcában.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A nagyváradi székhelyű királyhágómelléki egyházkerület az erdélyi egyházkerület és az országhatár közötti részt, gyakorlatilag az egész történelmi Partiumot felöleli. Bár az évtizedek során volt székhelye, saját székháza csak rövid ideig, a püspökség jelenleg a várad-újvárosi lelkészi hivatal emeletén működik. A Sulyok István utcában visszakapott telken fognak építkezni. A Némethy László műépítész által tervezett épület felhúzásával Csapó Ferencet és Titinel nevű cégét bízták meg, a tervezett három év helyett az egyházkerület már jövő ilyenkor birtokba venné az ingatlant. Az ünnepélyes alapkőletételen megjelenteket – lelkészeket, világi vezetőket és híveket – Farkas Zsolt egyházkerületi előadó-tanácsos köszöntötte, majd Csűry István püspök mondott igei köszöntőt. ,,Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk” – idézte a zsidókhoz írott levélből a főpásztor. Elmondta, harmincöt esztendővel ezelőtt a végzős kolozsvári teológiai évfolyam választotta ezt az igei biztatást mottójául, és azóta is ebben a szellemben igyekeznek szolgálni.
Fazakas Csaba, a KREK esperesi kollégiumának elnöke felszólalásában kiemelte, hogy az egyházkerület megérett arra, hogy saját otthona legyen, mert eddig csak albérletben végezte munkáját a vezetőség. Hangsúlyozta: a Kálvin-évek utolsó szakaszában nemcsak véget ér valami, hanem el is kezdődik, az építkezés Isten segedelmével célba is érhet.
Az új egyházkerületi székház alapkövét, illetve az ilyenkor szokásos „időkapszulát” Csűry István és Varga Attila egyházkerületi főgondnok tette le. A rozsdamentes acél hengerbe egy okiratot helyeztek, amelyen a következő felirat áll: „A Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának alapkövét letettük az Úr 2014-ik esztendejében, október 24-én, Csűry István püspöksége és dr. Varga Attila főgondnoksága idején. Egyedül Istené a dicsőség – Soli Deo Gloria.”
Az alapkőletételt esperesi áldás követte. Az egyházkerület „legszebb korú” és legfiatalabb esperese, Mikló Ferenc (Bihari Egyházmegye) és Módi József (Aradi Egyházmegye) mondott igei áldást. Az ünnepség nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével zárult.