A falu karácsonya Hegyközcsatárban

Együtt ünnepelte Hegyközcsatár lakossága 2014 karácsonyát a helyi művelődési házban felekezeti és politikai hovatartozás nélkül. A rendező és szervező a polgármesteri hivatal volt együtt a református és a római katolikus egyházközséggel.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Immár negyedik éve szerveztek karácsonyi ünnepi műsort a hegyközcsatári kultúrotthonban a faluközösség számára, felekezet és politikai hovatartozás nélkül. Gyerekek, fiatalok és idősek, reformátusok és római katolikusok együtt ünnepelték a Megváltó születését. A rendezvényt december 26-án, karácsony második napján délután 3 órakor kezdődött, a helybeliek zsúfolásig megtöltötték a termet.
Elsőként Sztankovics Gyula kultúrreferens, majd Tóth Olga tanítónő, a rendezvény moderátora köszöntötték a jelenlévőket, utánuk Vitályos Barna, Hegyközcsatár község polgármestere tolmácsolta a jelenlévőknek ünnepi gondolatait és jókívánságait. Mint mondta, nem csak túlélni akarják az előttünk álló évet, hanem a nehéz helyzetben is fejleszteni, építeni szeretnék településünket. Ehhez az Úr áldását kívánta a község minden lakójára.
Kruzslitz Imre római katolikus plébános ünnepi szent beszédét Lukács 3:8-17 alapozta. „Isten szeretett gyermekei vagyunk, akiknek élete olyan legyen, mely Istennek örömet szerez, mely Őt gyermekeire büszke Atyává teszi, életünk az Atya szerető, biztató, bátorító, bennünk gyönyörködő tekintete előtt zajlik… Legyen ez a karácsony az az ünnep, amikor egy kicsit jobban szeretünk, egy kicsit többet törődünk egymással, főleg azokkal, akiket Isten ránk bízott!” – mondta a plébános.
A református gyülekezet kórusa feldolgozott karácsonyi dalokat adott elő Miklós Spurigán Zoltán karvezető-kántor irányításával, majd a római katolikus gyülekezet hittanórás gyerekeinek előadása következett Jézus születése az Ige alapján és Karácsonyi prédikáció címmel. A nagyon ügyes gyerekeket Illyés Emília készítette fel. A református egyházközség vallásórás gyerekei zenés-verses összeállítással készültek, őket Miklós Spurigán Zoltán kántor segítette és készítette fel. Színvonalas zenés műsorral állottak a közönség elé a helyi fiatalok is, énekeiket gitáron és más hangszereken kísérték.
A hegyközcsatári Benedek Elek Gimnázium tanulói előbb egy „mikulástáncot” mutattak be – felkészítőjük Moldoványi Tímea tanítónő –, majd az elmaradhatatlan betlehemes játék következett Oros Erika igazgatónő és Csorba Viktória tanárnő betanításában.
Nem maradhatott ki a műsorból a határon innen és túl egyaránt jól ismert Angels mazsorettcsoport táncbemutatója sem. A karácsonyi ünnepi rendezvény meglepetéssel ért véget, a jelenlévő gyerekek ajándékcsomagot kaptak.
Aki részese volt az ünnepi délutánnak, elégedetten tért haza, hiszen a közös ünneplés mellett közösségformáló ereje is volt a rendezvénynek. Köszönet érte mindenkinek.

Tóth Zsigmond