Cserkészek látogattak el a premontrei öregdiákokhoz

Az esztendő első találkozóját január 8-án tartotta meg a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete. A januári összejövetel meghívottai cserkészek voltak.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Cserkészek zászlós bevonulásával kezdődött a Szent László Római Katolikus Teológiai Gimnázium dísztermében megejtett találkozó. Ezután a várad-velencei 88. Számú Szent László Cserkészcsapat vezetője, Szilágyi Gyula tartott előadást. Mesélt a cserkészet történetéről, lényegéről, a fontosabb szabályokról és tudnivalókról. Szó volt lord Robert Baden-Powell (monogramja után Bi-Pi) íróról, a brit hadsereg altábornagyáról, a cserkészet megalapítójáról, aki szolgált Indiában és Afrikában, számos csatában vett részt. Az első, kísérleti jellegű cserkésztábort 1907-ben szervezte meg Brownsea szigetén. A cél az volt, hogy foglalkozzanak a kallódó fiatalokkal. A cserkészet világmozgalommá terebélyesedett. Bi-Pi 1908-ban írta meg Cserkészet fiúknak című könyvét. Kenyában hunyt el 1941-ben. A cserkészeknek írt utolsó üzenetében hangsúlyozta: az igazi boldogság csak a másoknak nyújtot boldogság által érhető el. Megfogalmazása szerint: „Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok.”
Szilágyi Gyula elmondta továbbá: 1920 óta rendszeresen tartanak világtalálkozókat. Magyarországon eddig egyetlen dzsembori volt, amelyet 1933-ban szerveztek meg Gödöllőn. A szocialista országokban 1948-ban betiltották a cserkészetet. A ’89-es rendszerváltás után Romániában is újraéledhetett a cserkészmozgalom. A váradi 88. számú cserkészcsapat 1996 májusában vált a Romániai Magyar Cserkészszövetség tagjává. Az elmúlt évek során jó néhány fiatallal sikerült megszerettetni a cserkészet szépségeit. Sok magyarországi táborba is kaptak meghívást. A cserkészmozgalom egyik főpillére a hagyományőrzés és -teremtés. Járnak kórházakba, ahol meglátogatják a beteg gyermekeket, valamint árvaházakba is ellátogatnak időnként. Halottak napján megkeresik az elhunyt cserkészek sírjait, ha kell, rendbeteszik a sírokat, majd közösen imádkoznak, énekelnek. Rendszeresen vannak tagtoborzások is. A cserkészvezető érdekes ereklyéket, relikviákat is hozott magával, ezeket megszemlélhették a jelenlévő öregdiákok.
Az előadás végén Szilágyi Gyula tiszteletbeli öregcserkésszé avatta Pásztai Ottót, a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnökét, aki az 1940-es években tagja volt a 741. II. István Cserkészcsapatnak. „Az az ember, akinek vérében van a tenniakarás, és génjeiből az összefogás ereje sugárzik, aki jó és nemes célokra tud buzdítani másokat, aki nem hagyja veszendőbe menni városunk és a premontreiek egykori kiválóságainak emlékét, az méltó a tiszteletre és az elismerésre” – hangzott el a laudációban. A díszoklevél és a cserkésznyakkendő átvétele után Pásztai Ottó örömét fejezte ki, hogy ismét él a cserkészmozgalom. Egyébiránt a Premontrei Öregdiákok Egyesülete sok éve támogatja a 88. számú cserkészcsapatot.
A találkozó második felében Vonház Antal, az öregdiákok egyesületének titkára olvasott fel a Mécs László-verseskötetből, valamint a 101 vers Nagyváradról című könyvből. Végül Tóth L. Ágnes olvasta föl a Barangolás a gyógynövények világában című összeállítás első részét.  

Tóth Hajnal