Könyvbemutató megemlékezéssel

Szomorúan szép eseménnyel kezdődött a magyar kultúra ünnepe Nagyváradon: január 20-án, kedden mutatták be a január 1-jén megboldogult Kordics Imre helytörténész Nagyvárad fontosabb utcái 1940–1944 című könyvét a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ zsúfolásig telt múzeumtermében. Az összejövetelen néhány jóbarát emlékezett meg a neves helytörténészről és munkásságáról.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A résztvevőket először Kupán Árpád történész, tanár köszöntötte, szólván arról is: mélységesen sajnálja, hogy Kordics Imre nem érhette meg a kötet megjelenését, bemutatását. A kiadványról az eseményt szervező Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság (PBMET) elnöke, Dukrét Géza mondott ismertetőt. Hangsúlyozta: minden új könyv ünnep számukra. Ám nagy szomorúság, hogy a könyv szerzője már nem lehet köztünk. Dukrét Géza előbb dióhéjban ismertette Kordics Imre életútját. Mint mondta, igazi lokálpatrióta, elkötelezett műemlékvédő volt. Az Olaszi temetőről írott könyve mementő, figyelmeztető is a váradi magyar közösség számára. A Rulikowski temetőről írt műve kb. 80 százalékban kész. Kordics Imre mindig alapos munkát végzett, kutatott, felméréseket készített. A PBMET elnöke hangsúlyozta: Kordics imre jóval több volt, mint egy jóbarát. Dukrét Gézával és Borbély Gáborral együtt járta a vidéket, bebarangolták a Bihar megyei településeket, foglalkozván a műemlékekkel és emlékhelyekkel. Több lapban is megjelentek figyelemreméltó, értékes írásai. Halála nagy veszteség az egész magyar közösségnek. Most megjelent könyve nem csupán utcák, házak, terek ismertetője, hanem emberek, hangulatok, érzelmek őrzője. A XIX. század második fele a hivatalos utcanévadás kora volt. Utcák egész sorát nevezték el a magyarság számára közismert, megbecsült személyiségekről.

Ezután szó volt arról, hogy a történelem viharaiban a mindenkori hatalom miként cserélte le a magyar elnevezéseket. Sajnos ’89 után sem lett számarányunknak megfelelő magyar utcanév Váradon. Dukrét Géza arról is szólt: erős nemzeti identitástudat csak a múlt alapos ismeretével érhető el. Kordics Imre könyvében megtalálható a város történetének alapos áttekintése is. 93 jelentősebb utcanevet ismertetett a szerző. „Az, hogy mit szeretünk, megmutatja, kik vagyunk” – hangzott el. Gazdag képanyag is található a hosszú éveken át íródott könyvben, amelyből a fiatalabb nemzedékek sokat tanulhatnak.
Az ismertető után Biró Rozália szenátor hozzáfűzte: Kordics Imre példaértékű életet élt. Szerénység és hihetetlen tenniakarás jellemezte, köszönetet, dicséretet sem várva mindezért. Fontos, hogy emlékezzünk rá, ezáltal is megbecsülve munkásságát. Ezután Kordics Imre néhány barátja is méltató szavakkal emlékezett meg a helytörténészről. A rendezvényen S. Németh Katalin adott elő néhány Reményik-verset.