Három település ifjait fogják össze

A Moke (Monospetri, Keresztúri Ifjak Egyesülete) 2014 áprilisában alakult meg azzal a határozott céllal, hogy közös programokba vonja be a monospetri és az apátkeresztúri ifjúságot. Már fiókegyesülete is van, s idénre az egész községet megmozgató rendezvény szervezését vette tervbe.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A monospetri ifjúsági civil szervezet azt szeretné elérni, hogy a fiatalok szülőfalujukban maradjanak, jól érezzék ott magukat, és ne az elköltözés gondolata vezérelje távlati terveiket. Szeretnék továbbá megmutatni a fiatalokban lévő tenni akarást, szervezőképességet és tehetséget. Ezért kulturális, sport- és tehetségkutató programokat szerveznek.
A tavaly áprilisi megalakulás után a községközpontból, Vedresábrányból is csatlakoztak hozzájuk új tagok, így jelenleg az egyesület három falu fiatalságát fogja össze. Nyitott, befogadó közösség, és szeretettel várja köreibe a fiatalságot mind az előbb említett településekről, mind a község negyedik falváról, Érfancsikáról is. Megalakulásukkor hivatalosan három alapító tagot jegyeztek be: Kozák Róbertet elnökként, Karetka Áront alelnökként és Kovács Norbertet titkárként. Első közgyűlésükön a 47 megjelent fiatalt alapító taggá nyilvánították. Mivel Monospetri a község legnagyobb települése, természetesen odavalók a legtöbben, de a többi falu is arányosan van képviselve. Azóta bővült a létszám, jelenleg 67 állandó tagot számlálnak. Őket még kiegészítik azok a szimpatizánsok, akik besegítenek egy-egy rendezvény megszervezésében, lebonyolításában.
November 21-én fiókegyesületként megalakult a Mini Moke, mely a még fiatalabbakat, az IV–VIII. osztályosokat tömöríti egy csapatba. Ők 22-en vannak saját vezetőséggel: az elnök Popa Andrea, az alelnök Pintér Máté, a titkár Dunai Antónia. Esetenként önálló programokat szerveznek, természetesen egyeztetve az „anyaegyesülettel”. Első rendezvényük a tavaly decemberi Mikulás-parti volt, karácsonyra pedig betlehemi játékkal készültek; ők voltak a szereplők, s a szervezésbe a Moke is besegített.
Az egyesület elég széles korosztályt ölel fel, 14-től 30 éves korig, ám ha valamivel idősebbek toppannak be hozzájuk, őket is szívesen fogadják. Tulajdonképpen nincs megszabott korhatár, szeretettel várják a korban és lélekben fiatalokat.
Alig nyolc hónapos fennállásuk óta, már több nagyobb lélegzetű rendezvény áll a hátuk mögött. Csak a legfontosabbakat említem meg. Első megnyilvánulásuk a Vidéki Ifjak Szövetségével közösen szervezett Startnap volt, majd részt vettek a Margittán megrendezett Szabadság Feszten, szerveztek tehetségkutató versenyt és Halloween-partit. A katolikus egyházzal közösen megszervezték az I. Monospetri Katolikus Ifjúsági Találkozót, ezen több mint 160 fiatal vett részt a községből és a környékbeli településekről. Részt vettek két ötfős csapattal az Érmihályfalván megrendezett Biharország, szép hazám című vetélkedőn, és az I. és a III. helyet egyaránt ők nyerték meg. Szerveztek továbbá egy Moke-bált a közösség egyberázódását, egymás megismerését elősegítendő. A falu központját őszváró szalmabálákkal díszítették fel. Az ötlet különleges hangulatot és új színfoltot adott Monospetri központjának. Ünnep előtt takarítottak a főbb utcákon és a temetőben. Kirándulásokat, túrákat is szerveznek, tavaly december 20-án a budapesti adventi vásárt látogatták meg. A buszköltséget a polgármesteri hivatal fedezte. Ugyancsak decemberben, a Monospetri Falufejlesztési Egyesülettel közösen megszervezték a már hagyományosnak nevezhető Adventi Ökumenikus Egyházi Kórustalálkozót.
Álmokban, tervekben nincs hiány, remélik, valóra is tudják majd váltani mindet. Vitalitásuk, tettrekészségük, akaraterejük a garancia erre. Idén szüret tájékán a monospetri nagy szőlőhegyen meg akarják szervezni a Pincenapokat. Ez többnapos program lesz, melyen a szőlősgazdák megmutathatják gazdaságukat, s a látogatók akár részt vehetnek a szüreten, lesz továbbá must- és borkóstoló, szórakoztató programok és nótázás minden mennyiségben. Természetesen utóbbihoz a zenei kíséretről is ők gondoskodnak.
A programjaik finanszírozásához szükséges pénzalapot a tagsági díjakból, adományokból, önkormányzati segítséggel és – nagyobb összegek esetében – pályázatok megírásával teremtik elő. A Moke legnagyobb és állandó támogatója a helyi önkormányzat és Barcui Barna polgármester. Székházát is a helyhatóságtól kapta, ingyen használhatja ugyanis a kulturális központ egyik helyiségét.
Idén lesz 800 éves Monospetri, az évfordulóra az önkormányzat többnapos programsorozattal készül. A fiataloknak szóló rész megszervezését a Moke vállalta.
Igen aktívak a tagok, akkor is rendszeresen találkoznak hetente kétszer, ha éppen nincs futó programjuk. Ezek a találkozók tulajdonképpen az ötletbörzék, ezeken döntenek a jövőbeli programjaikról. Esetenként filmet vetítenek, beszélgetnek, egyszóval élvezik az együttlétet. Valakinek mindig eszébe jut egy jó ifjúsági program, amit aztán közös erővel megvalósítanak.