Mert pályázni érdemes

A 2007–2013-as EU-s költségvetési ciklus alatt vált ismertté, sőt elismertté a székelyhídi Becebe Kft. A pályázatíró céget 2004-ben jegyezték be három alapító taggal. Három év után ketten kiszálltak a közös vállalkozásból, azóta CSERVID LEVENTE az egyedüli tulajdonos, irányító, s mellette főállású tanár a helyi Petőfi Sándor Líceumban.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Mostanában megritkultak az ügyfelek, hiszen lecsengő pályázati időszakban vannak, az új kiírások pedig még nem kezdődtek el. Érdeklődők így is akadnak, be-betérnek az irodába, s készséggel felvilágosítják őket a várható fejleményekről. Cservid Leventével zavartalanul beszélgethettünk, csupán telefonon keresték, tanácsot, útbaigazítást kértek.
A cégalapítás utáni időszakban nonprofit egyesületeknek, egyházaknak, önkormányzatoknak dolgoztak, főként magyarországi források elérésében segédkeztek. A későbbiekben a piac megkívánta az orientációbővítést a mezőgazdasági és a céges pályázatokkal. Egyaránt elvállalnak európai uniós és a román kormány által kiírt pályázatokon való sikeres részvételhez való segítségnyújtást. A 2007–2013-as időszakban száznál több nyertes pályázat dokumentációját állították össze, klienseik a megye több mint húsz településéről kerültek ki – sorolta Cservid.
A térségben a kis- és közepes vállalkozásoknak kiírt pályázatok a legnépszerűbbek, valamint azok, amelyekhez nem szükséges önrész. A mezőgazdasággal foglalkozók körében a kisgazdaságok megsegítésére nyújtott támogatások lehívására, valamint a fiatal, kezdő gazdálkodók számára elérhető összegek megszerzésére fókuszáltak leginkább a klienseik. Mindkét pályázati formát az Európai Unió finanszírozta. A cégek körében az úgynevezett „start” pályázat volt a legnépszerűbb, a kiírásokat sikeresen hasznosították a kereskedelem és a szolgáltatások területén.
Kezdetben gyér volt az érdeklődés az érintettek részéről, ami elsősorban a pályázati kultúra hiányának tudható be – véli Cservid Levente. Nagy volt a bizalmatlanság, ami érthető is, hisz eddig nem találkoztak az emberek efféle lehetőséggel. A beidegződött mentalitást, miszerint amit egy kézzel ad az állam, azt kettővel veszi vissza, nehéz megváltoztatni. 2011-től, a sikeres pályázatok láttán, nőtt a pályázási kedv. Nemcsak térségünkben, de országosan is túljelentkezést tapasztaltak.
Amikor ezek a sorok íródtak, a 2014–2020-as periódusra vonatkozó egyetlen pályázati vonal sem volt még megnyitva, remélhetőleg áprilisban beindul az amúgy nehézkesen mozgó gépezet. Az EU-s költségvetési ciklusból eltelt több mint egy év, és Románia még egyetlen fillért sem hívott le a keretösszegből.
Az ideiglenes pályázati útmutatókból kitűnik, hogy változni fog az agrárgazdaságok meghatározásának módozata, és hozzányúltak a feltételrendszerhez is. A jogi kiskapuk, a trükközések kiszűrésére törekednek. Továbbra is marad a kisgazdaságokat megsegítő pályázat, immár megnövelt elnyerhető összeggel. Viszont kizárják a „távgazdálkodást”, vagyis a gazdálkodó munkahelyének a gazdasági területhez közel kell lennie. A fiatal mezőgazdák akár 50 ezer eurót is elnyerhetnek, ennek megfelelően a követelmények is nagyobbak, mint a kisgazdaságok esetében. A termelő és a szolgáltató szféra is számíthat pályázati lehetőségre, csak az a kérdés, hogy mikortól.
Gyakori hibás felfogás, hogy csak növénytermesztéssel vagy csak állattenyésztéssel lehet pályázni; a vegyes gazdálkodási forma éppúgy elfogadott – hívta fel a figyelmet a cégvezető. A pályázat kedvező elbírálásának több feltétele is van. Nagyon fontos a szakirányú végzettség. Akinek nincs felső- vagy középfokú mezőgazdasági végzettsége, annak lehetősége van gazdaképző tanfolyam elvégzésére.
A pontozáskor figyelembe veszik a vetőmagvak eredetének bizonyíthatóságát, az állatok fülszámozása kötelező, hogy azonosítható legyen a jószág. Elsőbbséget élveznek a szarvasmarhát, juhot, kecskét tenyésztők, illetve a méhészetek. A növénytermesztésbe most belevágó fiatal gazdákat a zöldség- és gyümölcstermesztés, illetve a szaporítóanyagok előállítása felé terelgetik.
A pályázati pénzeket változatos fejlesztésekre lehet felhasználni: földvásárlásra, fóliaházak építésére, öntözőrendszerek kialakítására, kisgépek, eszközök beszerzésére. Cégek vásárolhatnak irodai felszereléseket, informatikai eszközöket, de akár ingatlanokat is.
A Becebe Kft. ügyvezetője a pályázatírásról szólva elmondta, hogy rengeteg formai és tartalmi követelménynek kell megfelelnie a beadványnak. A pályázat megírása után sem hagyják magukra ügyfeleiket. Ha igény van rá, üzleti tervek elkészítését is vállalják. Feladatuk a pályázat utógondozása, hisz a pénz elnyerése után annak felhasználásáról el kell számolni a pályázatot kiíró szervezetnek.
Cservid Levente arra biztat mindenkit, hogy bátran keressék fel őket, ingyen tájékoztatnak minden érdeklődőt. Közösen megbeszélik a lehetőségeket, és ha épp akkor nincs testre szabott pályázat, akkor adatbázisba veszik az érdeklődőt, és mihelyst megfelelő kiírás adódik, azonnal kapcsolatba lépnek vele.