Új pásztor a szalontai baptista közösség élén

Kiemelkedő istentiszteleti alkalomra került sor nemrégiben a hajdúvárosi magyar baptista templomban: hivatalába iktatták a Magyar Baptista Egyház új pásztorát, MEZEI ÖDÖNT. Az április végén avatott lelkipásztorral elképzeléseiről, céljairól is beszélgettünk.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

– Kérem, mutatkozzék be olvasóinknak!
– A Hargita megyei Maroshévízen születtem, életem nagyobb részét viszont Csíkszeredában töltöttem, ott nevelkedtem, s oda utazom, ha „hazamegyek”. Elemi és gimnáziumi tanulmányaimat a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum zene szakán végeztem, 2007-től a Bukaresti Állami Egyetem vallástanári fakultásán tanultam baptista teológiát. Ennek befejeztével a nagyváradi Emanuel Egyetem négyéves programjában tanultam lelkipásztori teológiát. Azalatt mesteri fokozatú tanulmányokat is végeztem a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán, pasztorál-pszichológia szakon. Időközben, 2014 nyarán megnősültem, így már feleségemmel, Virággal együtt költöztünk Nagyszalontára.
– Milyen előzmények után került a hajdúvárosba?
– Talán 2011-ben jártam itt először. Istentiszteleten vettem részt a helyi Magyar Baptista Gyülekezetben. Emlékszem, hogy nem mulasztottam el a két összejövetel között közelebbről megszemlélni Arany János városát, a Csonkatornyot, melyről kisiskolásként sokat hallottam. Egy évvel később, másodéves teológusként az évközi legációt Nagyszalontán töltöttem, így minden második hétvégén ide utaztam. A rendszeres találkozások alatt a gyülekezetek is jobban megismertek, s harmadév végén felkértek, hogy tanulmányaim befejezése után vállaljam el a helyi és a körzeti gyülekezetekben a lelkipásztori szolgálatot. Néhány hónapi gondolkodás és imádkozás után arra a meggyőződésre jutottam, hogy elfogadom a megtisztelő meghívást.
– Hogy érzi magát a városban, a gyülekezetben?
– A város egyre otthonosabbnak tűnik, most már ritkábban tévesztem el az útkereszteződéseket, eltalálok az ismerősökhöz. Az imaházba is otthonosabban lépek be, mint teológus koromban. A gyülekezeti testvérekkel való ismerkedésben nagyon sokat segít, hogy már én is itt lakom; sokkal inkább a közösség tagjának érzem magam.
– Milyen elképzelések, érzések fogalmazódtak meg önben a lelkészi hivatalba iktatása során?
– Az avatási ünnepély kapcsán többször eszembe jutott, hogy Nagyszalonta milyen kiemelkedő múltra tekint vissza, egyrészt kulturálisan, hiszen Arany János szülővárosa, másrészt hitelődök tekintetében; elég, ha Kornya Mihály lelkipásztor úttörő munkájára vagy Visky Ferenc református lelkész életútjára gondolunk. Nagy felelősség a lelkipásztori szolgálatot ebben a városban kezdeni, de hiszem, hogy Isten mindennél nagyobb, még a kihívásoknál is, így azzal a hittel indulok, hogy aki elhívott, meg is tart az előttem álló feladatokban.
– A nagyszalontai baptista közösség lelkészeként milyen célokat tűzött ki?
– Mint lelkész, mint a baptista közösség tagja és mint nagyszalontai lakos, arra törekszem leginkább, hogy hitelesen éljem meg a Krisztus-követő életet. A gyülekezettel együtt szeretnénk, hogy istentiszteleteink, közösségi alkalmaink, ifjúsági és gyermekfoglalkozásaink lehetőséget adjanak Isten keresésére és megtalálására.