Negyedszázada testvérközségek

A Bihar megyei Érbogyoszló és Albis település (Érbogyoszló község) 25 éve áll testvéri kapcsolatban a franciaországi Bondues városával. Még az 1980-as években, a falurombolás idején Bondues jelképesen örökbe fogadta a két érmelléki települést.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A rendszerváltás után személyesen is kapcsolatba léptek a franciaországi pártfogók a bogyoszlóiakkal és az albisiakkal: 1990-ben a gazdaságilag sokkal jobb helyzetben lévő bondues-iak felajánlották segítségüket. Adományokat gyűjtöttek, el is hozták az Érmellékre. A választás talán azért esett Érbogyoszlóra, mert a falu nevének hangzása hasonlít városuk nevére.
Az első csoportot Bereczki András akkori református lelkész és felesége, Ilonka asszony fogadta. Akkor rakták le az alapokat. A házaspár most visszatekintve is óriási élménynek tartja a franciák érkezését. Nem gondolták volna, hogy ez a kapcsolat negyedszázadot kibír. Ma viszont állítják, hogy hosszú jövője van.
Később rendszeressé váltak a találkozások, évente legalább egyszer hol Bogyoszlóban, hol a belga határ közelében fekvő Bondues-ban. Ennek eredményeképpen sok barátság szövődött, hiszen mindkét településen a vendégeket családok fogadták be a látogatás idejére. Az érmellékiek szeretetüket, hagyományaikat, kultúrájukat vitték ajándékul Franciaországba, az ottaniak mindezt megtetézték anyagi segítséggel is. Néhány év után megérett arra a barátság, hogy hivatalosítsák, ezért tükör civil szervezeteket hoztak létre: itthon Érbogyoszló/Albis–Bondues Egyesület néven, Gáspár Gyula akkori polgármester elnökletével, Franciaországban pedig Association Bondues–Buduslau/Albis (Bondues–Érbogyoszló/Albis Egyesület) néven Edith Engrand elnök asszony vezetésével.
Egyre több fiatal lett részese az együttműködésnek mindkét oldalon, az ismeretségekből már három házasság is született. A francia barátok 2010-ben egy kisbuszt ajándékoztak az érmellékieknek, a jármű árának zömét egy nagyszerű ötletnek köszönhetően két idős férfi – az akkor 74 éves Étienne Lefebvre és a nála két évvel fiatalabb Lucien Malatray – „összekerékpározta”. A Bondues és Érbogyoszló közötti, több mint 1800 km-es utat ugyanis kerékpáron tették meg, a támogatók pedig „megvették” a kilométereket. (Lapunkban beszámoltunk róla.) A befolyt összeget a bondues-i önkormányzat és egy másik civil szervezet kipótolta, így megvehették a kisbuszt, s az nagyon jó szolgálatot tesz azóta is a két falunak. A kezdeményezők ma is sokat kerekeznek, de már nem ilyen hosszú távon.
A testvérközségek idén ünnepelték kapcsolatuk 25. évfordulóját. Májusban Bundues-ban fogadták nagy szeretettel Érbogyoszló és Albis küldöttségét. A vendégek megtekintették a negyedszázados barátságukat visszatükröző, több ezer fotóból összeállított kiállítást, túráztak, barátkoztak, ismerkedtek. A bondues-iak augusztusban viszonozták a vizitet, 11 tagú küldöttségük a községi napokra érkezett. Ünnepi műsorral és vacsorával fogadták őket, kötetlen beszélgetéssel. A franciák ma már szinte mindenkit ismernek a faluban, sok barátra tettek szert, és jól érzik magukat. Edith Engrand örömmel vette tudomásul, hogy az Érbogyoszló/Albis–Bondues Egyesületben igen sok a fiatal, ez náluk nem mondható el. Ezért célul tűzték ki saját egyesületükben a fiatalítást, hiszen ez a záloga annak, hogy 25 év múlva is együtt ünnepelhessenek. Első lépésként az ottani iskolában népszerűsítik egyesületük tevékenységét. Most is folyamatosan gyűjtéseket szerveznek, hogy segíthessenek másokon. Olyan tagjuk is van, aki járásképtelen, de ülve elvégezhető munkával támogatja az egyesületet. Az évek során a margittai városi kórházat is támogatták.
Bogyoszlóban az egyesület elnöki tisztét jelenleg Tarpai Imre tölti be. Tőle kérdeztem, mit jelent ez a testvérkapcsolat a település lakóinak. „Jó érzés, hogy ilyen messziről kaptunk őszinte barátokat, akik erkölcsileg és anyagilag is segítenek. A rendszerváltás után olyan ajándékokat kaptunk tőlük, amikről hallottunk ugyan, de nálunk még nem lehetett megtalálni. A támogatás folyamatos volt, segítette az iskoláinkat, egyházainkat és a település lakosait is. Tanfelszerelést, számítógépet, bútort kaptunk ajándékba. A hozzájuk látogató csoportjaink útiköltségét és ellátását ők állják. Elviszik őket kirándulni, megmutatják nekik Párizst és a francia tengerpartot. Olyan helyekre jutnak el az albisi/bogyoszlói fiatalok, ahová önerőből nem tudnának elmenni. Társaságunknak 64 alapító tagja és 20 szimpatizánsa van.”
Bereczki András lelkipásztor szerint a kapcsolatot az tartotta életben 25 évig, hogy mindkét községben különösen melegszívű és jó emberek laknak. A fiatalok nevében Nagy Arnold mondta el, hogy azért szeret odamenni, mert nagyon kedves és vendégszerető emberek fogadják. Ő már kétszer járt Bondues-ban, s igyekszik az ott kapott szeretetet itthon továbbadni.
A francia küldöttség tagjait is megkérdeztem, mit jelent ez a kapcsolat egyesületük számára. „Annak idején megható volt, amilyen szeretettel fogadtak bennünket. Egy szuper falut találtunk, szuper, becsületes, dolgos emberekkel, akikhez mindig örömmel jövünk, és örömmel segítjük őket. Bondues-ban 125 alapítvány működik, mindegyik jól meghatározott céllal, programmal. Társaságunknak jelenleg 40 tagja van, akik egymással baráti viszonyban is vannak. Bár különböző nyelven beszélünk, a bogyoszlóiakkal/albisiakkal megértjük egymást, ha másképp nem, a szeretet nyelvén. Jó dolog megismerni más népek kultúráját, hagyományait, látni a köztünk lévő hasonlóságokat és különbségeket. Annak örülnénk, ha az itteni fiatalok nyelveket tanulnának, és ha franciául nem is, de legalább angolul kommunikálhatnánk” – mondták az egyesület alapító tagjai.
A találkozón jelen volt Bondues alpolgármestere, Alain Fauvarque is. A két község közötti baráti kapcsolatot a polgármesterek, Patrick Delebarre és Vékony Mihály is teljes mellszélességgel támogatják, és reményeik szerint hosszú életű lesz.