Ady emléke él és élni fog Margittán

Margitta városában Ady Endre költészete és maga a költő különös és kiemelt tiszteletnek örvend. Valószínűleg ez így természetes, hiszen személyesen járt itt a költő. Barátjánál, Horváth Jánosnál többször is vendégeskedett, sőt nagy valószínűséggel alkotott is.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Tisztelete és elismerése jeléül a város magyarsága 1994-ben Ady-mellszobrot állított fel a református templomkertben, a Petőfi-szobor szomszédságában. Attól kezdve a helyi RMDSZ-szervezet minden évben megrendezi az Ady-ünnepséget. Ennek állandó társszervezője lett Margitta első kulturális civil szervezete, a Horváth János Társaság (HJT). 2011-től a megalakult önálló magyar iskola átvette az ünnepség társszervezői szerepét. A civil szervezet a tanulók körében is igyekezett életben tartani Ady emlékét. Évenként emlékversenyt szervezett, ezen a diákok csapatokba szerveződve adhattak bizonyságot Ady költészetében való jártasságukról. A megmérettetés társszervezői és segítők a kérdések összeállításában a mindenkori magyartanárok voltak. Az anyagi fedezet előteremtése a nyertesek díjazására és a jutalomkirándulásokra mindig a társaság feladata volt. Erre az iskolának különben sem lett volna lehetősége.
Évekig futott ez a program nagy sikerrel, de 2012-ben a kevés jelentkező miatt elakadt. Pedig ekkor már megvolt az önálló magyar iskola! Szerencsére nem volt hosszú a szünet, mivel a rákövetkező évben már ismét megszervezte a vetélkedőt saját programként a magyar iskola az általa megalapított, MOST nevű civil szervezet támogatásával. Ekkor már a HJT segítségére nem tartottak igényt.
Mivel az Ady-kultusz ápolását a társaság a feladatai közé sorolta, a HJT úgy döntött, körzeti szavalóversenyt szervez. A költő születésnapja (november 22.) tájékán egy nagyváradi alapítvány minden évben megrendezi az Ady Endre Megyei Szavalóversenyt, ezért a margittai civil szervezet ezt megelőző dátumra, október 17-re hirdette meg a körzeti versenyét. Így a legjobb szavalók ugyanazzal a verssel jelentkezhetnek a megyei versenyre is. Margitta és a környező települések – Albis, Bályok, Berettyószéplak, Érbogyoszló, Érszőlős, Micske, Monospetri, Tóti – versmondói kaptak meghívást, és a bályokiak kivételével valamennyien el is fogadták.
Az eseménynek a Szent Antal Multifunkcionális Központ adott otthont. Sajnos a líceumból egyetlen szavaló sem jelentkezett, így ez a korosztály kiesett a versenyből. A főszervező véleménye szerint ez nem csak a diákok szegénységi bizonyítványa. A nekik szánt jutalmakat kiosztották a többi korcsoport között. A szervezők jövőre a közeli városok szavalóit is meghívják, hogy biztosan legyenek IX–XII. osztályosok is.
Negyedikesektől nyolcadikosokig több mint félszáz tanuló vállalta a megmérettetést, és igen jól kidolgozott szavalatok hangzottak el. Sokéves tapasztalattal rendelkező zsűri – Fügedy Anikó, Kun Tünde, Kovács Mihály, Simon Erika, Szőke Anna – értékelte előadásukat. Örömmel tapasztalták, hogy a fiatalabb diákok is azonosulni tudnak Ady költészetével. Valószínűleg ebben felkészítő tanítóik, tanáraik is – Bakó Vera, Buzi Orsolya, Gulyás Erzsébet, Pop Mónika, Sipos Hodgyai Edit, Vakon Orsolya, Zsembinszki Zoltán – sokat segítettek. Jelentkezett két felnőtt versmondó is, Fügedy Anikó tanítónő és Kun Tünde tanárnő. Ők versenyen kívül kívántak indulni, így a felnőtt kategória díjait is a gyerekek között osztották ki. Alulírott, a HJT elnöke, a verseny főszervezője köszönetet mondott a szavalóknak és felkészítőiknek, továbbá a Szent Antal központ igazgatójának, Kiss Károlynak a helyiségért, valamint az anyagi támogatásért a margittai helyi, illetve a Bihar megyei tanácsnak. Pocsaly Zoltán polgármester és Árkosi Antal RMDSZ-elnök értékes különdíjakat adtak át. A különdíjaknak köszönhetően azok is jutalomban részesülhettek, akiknek nem jutott dobogós hely. A szép versek hallatán azonban elmondható, hogy ezen a versenyen mindenki nyertes volt.
A legjobbak oklevelet és értékes könyvvásárlási utalványokat kaptak. Emléklap helyett a versenyzők emléknapot kaptak, mivel a szervezők másnap a felkészítő tanárokkal együtt tanulmányi jutalomkirándulásra vitték őket Adyfalvára (egykor Érmindszent). A két épületből álló emlékmúzeum egykoron az Ady család birtokát képezte. Az egyik maga a szülőház, ebben fotók és a család egykori használati tárgyai segítenek megidézni a kor szellemét. A másikban Ady kötetei, személyes tárgyai és ugyancsak sok fotó kapott helyet. A tavaly felújított emlékmúzeum azoknak is tudott újat adni, akik korábban már meglátogatták. A diákok és a kísérők szinte kivétel nélkül beírták gondolataikat, érzéseiket az emlékkönyvbe. Valamennyien sok új élménnyel és sok-sok fotóval tértek haza a tartalmas és egyben szórakoztató jutalomkirándulásról. Hazafelé menet megálltak a nagykárolyi várkastélynál, és rövid sétát tettek a parkjában, illetve a városban. Az időjárás is kegyes volt hozzájuk, mivel mindvégig szép idő volt.

A díjazottak
IV. osztályosok: I. Fehér Anett Jázmin, II. Hajas Dorottya Zsófia és Hőgye Tamás, III. Gál Csaba Szilárd; különdíjas Darabont Dóra és Furó Viktória.
V. osztályosok: I. Erős Joó Kincső Enikő, II. Vargha Réka, III. Potári Scheck Dominik.
VI. osztályosok: I. Oláh Ágota, II. Opra Dóra Alexandra, III. Gál Tamás Richárd és Vadkerti Márk Dániel.
VII. osztályosok: I. Kocsis Alexa és Coznici Teodóra, II. Poszert Richárd, III. Kővári Krisztián; különdíjas Bana Anett Paula és Simon Petra.
VIII. osztályosok: I. Ádám Viktória, II. Lukács Evódia, III. Szilágyi Szilárd, különdíjas Borsos Krisztián Bálint.