Jubileumi szavalógála

Margittán 2006-ban rendezték meg első ízben a Papp Attila-szavalóversenyt. Az ötletgazda Fügedy Anikó Erzsébet tanítónő volt, a társszervező és állandó támogató pedig a Horváth János Társaság. A tizedik rendezvényre minden eddigi résztvevőt meghívtak.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Tíz évvel ezelőtt debütált a kisiskolásokat megszólító szavalóverseny a Berettyó-parti városban. Kezdetben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége is támogatta. A szervezők ezzel fejezték ki tiszteletüket a névadó hajdani tanár, költő, néprajzkutató, helytörténész, kórusvezető iránt. Elmondható, hogy Papp Attila hosszú ideig a város kulturális életének meghatározó egyénisége volt. A felsorolt tevékenységei mellett megírta a város kismonográfiáját Az én Margittám címmel; az írás halála után, 2010-ben a Partiumi füzetek sorozatban jelent meg, a szerkesztést fia, ifj. Papp Attila végezte el. Mind a mai napig ez a város egyetlen magyar nyelvű monográfiája, illetve monográfiapótló kiadványa, mivel 2007-ben a hivatalos városmonográfia – Monografia oraşului Marghita – csak román nyelven látott napvilágot. Megalapította és évekig vezette a város magyar kórusát; annak működtetését később a Horváth János Társaság (HJT) vette át.

Papp Attila 1944-ben született Berettyókirályiban, majd 1948-ban a család Margittára költözött. Ott tanult, érettségizett, majd a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán diplomázott 1968-ban. Először vidéken, később Margittán tanított nyugdíjba vonulásáig. Tanári hivatása mellett néprajzkutatással is foglalkozott, és verset írt. Célközönsége a legfiatalabb nemzedék volt, hiszen elsősorban róluk és nekik írt. Pályafutása során öt verskötetet adott ki: Csillaghullás, Libavonat, Három dudán egy hangon, Ireg makacs kakasa, Oktondi okosok. Mondhatni, hogy a 2002-ben bekövetkezett haláláig alkotott, és részt vett Margitta kulturális életében. Munkásságát az önkormányzat is elismerte, és a Horváth János Társaság elnökének javaslatára, az RMDSZ-frakció támogatásával post mortem megkapta a város díszpolgári címét.

A verseny megszervezésének másik oka a költemények és a szavalatok szeretetének megőrzése, továbbadása volt. Papp Attila hangulatos verseit nagyon szerették a gyerekek, és szívesen szavalták. Sok tanítómesét írt át verses formába. Magát a versenyt az I–V.-es korosztálynak szánták. Első alkalommal 43 diák jelentkezett, de ez a szám évről évre rohamosan nőtt. A környékbeli települések is jelezték, hogy szívesen bekapcsolódnának, a szervezők köszönettel elfogadták. Néhány év elteltével már félezer jelentkező készült versmondásra, közülük kilencvenen-százan bejutottak a döntőbe. Ezáltal „kinőtték” az iskolát, így a versenynek a továbbiakban a művelődési ház adott otthont. Margittán kívül hét-nyolc településről érkeztek kisdiákok minden évben. Mivel néhány éve elkezdték a művelődési ház felújítását – ez remélhetőleg idén végre befejeződik –, ismét változtatni kellett a helyszínt. A színvonalas kulturális esemény befogadója a Szent Antal Multifunkcionális Központ nagyterme lett. 2015 decemberében a tizedik, jubileumi rendezvényre is ott került sor.

Erre az alkalomra nem versenyt, hanem gálaműsort szerveztek. Meghívtak minden olyan diákot, aki az évek során dobogós helyezést ért el, illetve különdíjat kapott, valamint azokat, akik szerepet vállaltak a zsűrizésben – 33 személy –, és azokat is, akik bármilyen formában támogatták az eseményt. A támogatók közül kiemelendő a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Bihar Megyei Szervezete, a gálán jelen volt Szántó Ildikó elnök és Szabó Anna alelnök is. Utóbbi az évek során szinte állandó zsűritag volt. Természetesen, mint minden eddigi versenyen, idén is jelen volt a tanár-költő özvegye és fia. A dobogós helyezést elért 27 diákból 24-en eleget tettek a meghívásnak. Azért van „csak” 27 dobogós, mivel sokan több évben is a legjobbak között voltak. A szervezők azt kérték tőlük, hogy ugyanazt a verset szavalják el, amivel annak idején nyertek. Élmény volt az érettebb szavalatokat meghallgatni, például a XII.-es diák előadásában azt a verset, mellyel II.-os korában került a díjazottak közé.

Fügedy Anikó tanítónő, az ötletgazda és szervező nyitotta meg a szavalógálát. Köszönetet mondott a sokéves kitartó munkáért a szavalóknak, a zsűritagoknak, a felkészítő tanároknak/tanítóknak és a közönségnek. Utóbbiak az évek során tapsukkal jutalmazták s biztatták a versmondókat. Kiemelt köszönet illette a támogatókat és a multifunkcionális központ vezetőjét, Kiss Károlyt, amiért helyet adott a rendezvénynek. Fügedy Anikó fényképes prezentációval is bemutatta az elmúlt tíz év eseményeit. A HJT elnöke betegség miatt nem lehetett jelen, de ott volt Horváth Sándor alelnök, Zsembinszki István titkár és a társaság azon tagjai, akik az évek során szerepet vállaltak a zsűrizésben. Köszöntőbeszédet mondtak a Gyermekmentő Szolgálat képviselői, valamint Árkosi Antal RMDSZ-elnök is. Utóbbi méltatta a HJT és Fügedy Anikó áldozatos munkáját, mellyel előremozdítják és gazdagítják Margitta kulturális életét.

A szervezők a szavalókat oklevéllel és könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazták. Az utalványrendszert azért vezették be, hogy minden díjazott az ízlésének legjobban megfelelő irodalmi alkotást választhassa. Az idei rendezvény nem verseny volt, hanem kellemes és tartalmas együttlét, a résztvevők az általuk elmondott verssel tették szebbé, élvezetesebbé a napot. Oklevelet kaptak a támogatók és a zsűritagok is munkájuk, illetve anyagi áldozatuk elismeréseként.

Ifj. Papp Attila, a verseny névadójának fia zenész, ezért a szervezők néhány éve arra kérték őt, hogy zenésítse meg édesapja néhány versét. A verseny után ezeket együtt énekelte a szavalókkal. A koncertnek óriási sikere lett, így a későbbi versenyek visszatérő eseményévé vált. Ez a siker adta az ötletet arra ifj. Papp Attilának, hogy megalapítsa a Libavonat nevű zenekart, s azóta társával, Margittai Tamással már nemcsak a hazai, hanem a határon túli közönséget is meghódította. A gálaműsor is a Libavonat zenekar interaktív koncertjével zárult, a gyerekek is élvezettel kapcsolódtak be.

A szervezők remélik, hogy a térség legnagyobb és legnépszerűbb szavalóversenyeként számon tartott rendezvénysorozat még sokáig vonzani fogja a versszerető diákokat.