Bízik benne a többség

Tóti községben a magyarság az összlakosságnak alig 30 százalékát teszi ki. Ennek ellenére 2008 óta a polgármester az RMDSZ-színekben induló VINCZE NÁNDOR.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Tóti község lakosainak száma 3942 fő, közülük 1187 magyar anyanyelvű. Az igaz, hogy az 1092 lakosú községközpontban túlsúlyban vannak a magyarok, de a hozzá tartozó falvakkal együtt – Bozsaly (1244 lakos), Cséhtelek (669), Rétimalomtanya (247), Bisztraterebes (690) – már megfordul a helyzet.
Sokszor elhangzik, főleg így a választásokhoz közeledve, hogy össze kell fognia a magyarságnak ahhoz, hogy egy-egy településen polgármestert vagy kedvező számú önkormányzati képviselőt tudjon vezetőnek állítani. Ez nagyon igaz, de nézzük meg az érem másik oldalát is. Ez pedig azt mutatja, hogy a jelölt legyen karizmatikus, megbízható és becsületes, hogy az összefogás magától értetődő legyen. Ha pedig egyszer már sikerült az önkormányzat élére állnia, „tegyen fel annyit az asztalra”, hogy a magyar választóknak eszükbe se jusson más jelöltre szavazni. Harmincszázalékos lakosságaránynál azonban ez sem elég, el kell jutni oda, hogy ne csak a magyarok bízzanak benne, hanem a község valamennyi etnikuma őt tartsa megfelelő vezetőnek. Nos, Vincze Nándornak sikerült ezt megvalósítania. Nemzetiségtől függetlenül bíznak benne, és három alpolgármesteri mandátum után kétszer is polgármesternek választották.
Akkor kisebb csodaként emlegették, pedig nem az, mindössze a kitartó és becsületes munka látható eredménye. Vincze Nándor tisztában volt vele, hogy saját falujáért, közösségéért úgy tud a legtöbbet tenni, ha a többieket sem hanyagolja el, és bizalmi emberükké válik. A legtöbb megvalósítás mindenki érdekét egyaránt szolgálja, de érzik a magyarok is, hogy a község első embere közülük való, és mindent megtesz értük. Ilyen egyszerű a képlet: ennyi kell ahhoz, hogy kevesebb mint egyharmadnyi magyar választóval polgármester tudjon lenni az RMDSZ jelöltje. Tóti 13 önkormányzati képviselőjéből mindössze 6-ot ad a szövetség, mégis hatékonyan együttműködik az elöljáró a tanáccsal. Itt is a bizalom a kulcsszó, hiszen a többi párt képviselői is megbíznak benne.
Tóti a rendezett, tiszta községek közé tartozik. Példát mutathat sok nagyobb és több pénzből gazdálkodó településnek. A polgármesterrel az ízlésesen, de szolidan berendezett irodájában találkoztam, s arról faggattam, mit sikerült véghezvinnie legutóbbi mandátuma alatt. Válaszában elmondta: úgy kellett a fejlesztésekkel gazdálkodniuk, hogy a község mindegyik települése arányosan részesüljön belőlük. Máskülönben könnyen nemzetiségi elégedetlenséget válthattak volna ki. Világbanki támogatással Tótiban új óvodát építettek, mivel a régi épületet vissza kellett szolgáltatni jogos tulajdonosának. Ugyanilyen forrásból épült meg Cséhteleken az új, modern, minden igényt kielégítő iskola. Ezeket még 2012-ben átadták. Cséhteleken és Bisztraterebesen nem volt ravatalozó kápolna, ezért mindkét helyen nekifogtak az építésnek, s idén nyáron már használatba is vehetik ezeket. Befejezték az ivóvízhálózat kiépítését, ez a tanyavilágot is ellátja. A falvakban az út mindkét oldalán haladtak a fővezetékkel, hogy ne kelljen feltörni az aszfaltot. Bozsalyon az állami bérlakás-építési programmal modern szociális otthonokat húztak fel. A két tömb 14 lakást foglal magában, a helyi romák vehetik bérbe, s bizonyos idő elteltével meg is vásárolhatják. Az infrastruktúrát az önkormányzat építi ki. Már csak a szennyvízemésztők hiányoznak, de nyárig elkészülnek a mini szennyvíztisztítók is. Ha beválnak ezeknél a lakásoknál, az önkormányzat elgondolkodik azon, hogy községi szinten is ezt a megoldást alkalmazza csatornahálózat helyett. Árban nem lesz drágább a lakosoknak, beszerzésüket pedig pályázat útján akarják megoldani.
Aszfaltozták-aszfaltozzák a község útjait: a pályázaton elnyert 10 km korszerűsített út fele már elkészült. Ha a maradékot is befejezik, a község minden utcája aszfaltos lesz. Kivételt csak az azóta kialakított új utcák jelentenek, de nem sokáig. Vámoslázzal és Dernával együtt pályáztak ugyanis európai uniós alapnál községi utak és új utcák rendbetételére. Mindhármuknak egy-egy millió euró jut, s ebből újjáépítik a Tótit Micskével összekötő, régóta használhatatlanná vált, 2,9 km hosszú utat is. A két magyar falu közötti átjárást megkönnyíti, de a Nagyváradra haladók útját is jelentősen lerövidíti, ha kész lesz. A mezőgazdasági utakat folyamatos kövezéssel teszik járhatóvá.
Tavaly adták át a bisztraterebesi művelődési házat, most a cséhteleki nagyobbítását tervezik, Bozsalyon pedig napközit terveznek építeni szintén pályázati pénzből. Akkora lesz, hogy kulturális rendezvényeket is tarthatnak majd benne.
Rétimalomtanyán az aszfaltozásra koncentráltak, a közeljövőben pedig egy új úttal kötik majd össze a települést Tótival. Ezt a megyei tanács finanszírozza, valamivel több mint 2 km-es szakaszról van szó. Iskolabuszt vásároltak az ingázó réti diákok számára, továbbá egy másik pályázat által munkagépeket – traktort, szippantót, földgyalukat, motoros kaszákat – is beszerzett a község több mint 100 000 euró értékben. Terveik között szerepel két Bisztra-híd teljes felújítása, ha engedélyt kapnak rá a vidékfejlesztési program keretében.
A felsoroltakat annak ellenére vitték véghez, hogy tavaly nagyon kevés pénzt kaptak a központi költségvetésből. A helyi bevételi forrásukról a polgármester elmondta, hogy mindössze két nagy adófizető cég működik a községben, a napelemes és a bisztraterebesi benzinkút. Előbbi 15 hektáron telepített napelemeket, a terület éves bérleti díja 15 ezer euró, és ugyanennyi folyik be az önkormányzat kasszájába a megtermelt villamos energia 2 százalékának ellenértékeként. Abban reménykednek, hogy az autópálya megépülte után lesznek befektetők, akik Tótit választják cégük székhelyének. Akkor munkahelyek is teremtődnének, ezekre nagy szükségük van.
Érdeklődésemre, hogy indul-e a soron következő polgármester-választáson, Vincze megfontoltan válaszolt: „Úgy érzékeltem, hogy az emberek többsége elégedett a tevékenységemmel, és elvárja tőlem a folytatást. Természetesen leendő ellenfeleim mindent megtesznek azért, hogy elvegyék ettől a kedvemet. Konkrét kifogással nem tudnak előállni, ezért rágalomhadjáratba kezdtek. Rendőrségre és egyéb intézményekhez juttatják el koholt vádjaikat. Én tudom, hogy nem igazak, mégis ártalmasak, mert elszívják az ember energiáját az érdemi munkától. Jobb lenne, ha ellenfeleim a munkára és nem a rágalomhadjáratra koncentrálnák energiájukat. Meggyőződésem, hogy mindenki így járna a legjobban. Mindezek ellenére nem hagyhatom cserben azokat, akik bíznak bennem, én pedig bennük, ezért természetesen indulok a választáson.”