Saját székházában a református püspökség

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület új székháznak alapkövét 2014. október 24-én tették le. A Sulyok István (régen Hármas) utcán álló épületet április 17-én, a 25. Festum Varadinum nyitónapján adták át és áldották meg.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az avatásra összegyűlt ünneplők a várad-újvárosi templomból vonultak át az új székház udvarára, ahol ünnepi istentisztelet előzte meg az épület átadását. „Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd. De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára…” – hirdette az igét Mózes 5. könyve alapján Csűry István királyhágómelléki református püspök. Beszélt többek között a Tiszántúli Egyházkerülettől való elszakadásról, a világégésekről, és köszönetet mondott a várad-újvárosi gyülekezetnek a befogadásért. (A püspökség ugyanis az újvárosi gyülekezet tulajdonában álló épületben működött eddig.)

„Remélhetőleg egyházunk most megépült székháza betölti egyetlen és célra igazított küldetését, azaz otthont teremteni az Istent kereső hívek lelki vezetésének és az egyházkerület hiteles kormányzásának” – mondta Csűry István, s ünnepi igehirdetését így fejezte be: „Kedves Testvéreim! Ha valaki megkérdezi, hogyan gondoljuk és reméljük ennek a feladatnak a teljesítését, akkor a mai Ige idézett részének befejező gondolatát ismételjük meg: csak úgy, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára… Ámen!”

Az ünneplő királyhágómellékieket a továbbiakban Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök, Vass Zoltán, a kanadai magyar református egyházak moderátora, Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője, Gál Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsi kancellárja, Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök, Brendus Réka, a budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezető-helyettese, Mile Lajos kolozsvári magyar főkonzul, Victor Opaschi bukaresti vallásügyi államtitkár, Szabó Ödön Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő és Huszár István, Nagyvárad alpolgármestere köszöntötte. Mind az egyházi, mind a világi méltóságok örömüket fejezték ki az egyházkerület épülése, gazdagodása miatt, Brendus Réka pedig azt is elmondta: a magyar kormány 45 millió forintot különített el a székház befejezésére és berendezésére.

A köszöntések után az egyházkerület 95 éves történetéről készült filmet, Villányi Zoltán munkáját láthatták az egybegyűltek. Ez követően Csűry István és Varga Attila főgondnok átvágta a piros-fehér-zöld nemzeti színű szalagot, majd a Csillagocska Néptáncegyüttes előadása és az egyházkerület Kántorkórusának szolgálata után a Jakabffy László által adományozott Életfát, valamint Győri Lajos debreceni szobrászművész alkotásait tekinthették meg az egybegyűltek.

Az építkezés részleteiről Farkas Zsolt közigazgatási előadó-tanácsos tájékoztatta a Biharországot. Mint elmondta, a Hármas (ma Sulyok István) utcán felhúzott új, többszintes székház terveit Némethy László nagyváradi műépítész készítette. Április végi beszélgetésünkkor folyamatban volt a püspökség költözése. Az épület tetőterében, ahol nyolc vendégszoba és tanácskozóterem kap helyet, még dolgoztak, de nyárra azzal is elkészülnek.

Az új székház három szintje készen van, az alagsorban a nyomda és a levéltár egy része kap helyet, emellett ott, akárcsak a földszinten és az első emeleten, irodákat is kialakítottak. A földszinten lesz a tanácsterem, a levéltár értékesebb darabjait pedig ott helyezik el. A püspökség összes ügyosztálya, tehát a közigazgatási, a gazdasági, a jogi, a külügyi, a tanügyi és a missziós osztály egyaránt az új székházban működik majd.

Ha a területrendezést és a manzárd kialakítását nem számítják, akkor a székház építése megközelítőleg 350 ezer euróba került. Az összeg mintegy felét saját forrásaiból fedezte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK), a magyar kormány is hozzájárult az építkezéshez, és a romániai vallásügyi államtitkárságtól is kaptak pénzt erre a célra. A támogatás megszerzése érdekében Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Szabó Ödön parlamenti képviselő is közbenjárt, utóbbi Huszár István alpolgármesterrel egyetemben valóban érdekképviselőként viselkedett, például az engedélyek beszerzésében is segédkeztek – nyilatkozta Farkas Zsolt. Mint mondta, amikor belevágtak, nem tudták, hogy ekkora bürokráciára kell számítaniuk.

Az előadó-tanácsos azt is közölte, hogy az új székházban immár saját szerverről üzemeltetik az egyházkerület megújított honlapját, sokkal több adatot tölthetnek fel ide, és a gyülekezeteknek is lesz saját e-mail-címük a jövőben.