Választások után – Bihar megyei helyzetkép

A június 5-i helyhatósági választások eredményeként az RMDSZ Bihar megyei szervezetének jelöltjei 23 településen nyerték el a polgármesteri tisztséget, a megyei tanácsba hét, a váradiba pedig négy önkormányzati képviselője jutott be. Újra magyar tanácselnök vezetheti négy évig a megyét.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Huszonhárom polgármester

Margittán Pocsaly Zoltán, Nagyszalontán Török László, Székelyhídon Béres Csaba, Érmihályfalván Nyakó József őrizte meg a polgármesteri tisztséget. Alsólugason Sorbán Levente, Biharon Nagy Gizella, Bihardiószegen Mados Attila, Biharfélegyházán Kelemen Zoltán, Borson Bátori Géza, Érkörtvélyesen Nagy István, Érsemjénben Balazsi József, Érszőlősön Beke László, Értarcsán Bordás Károly, Hegyközpályiban Somogyi Lajos, Kiskerekiben Nyíri Sándor, Paptamásiban Matyi Miklós, Szalacson Horváth Béla, Szalárdon Nagy Miklós, Tótiban Vincze Nándor és Vedresábrányban Barcui Barna folytathatta eddigi munkáját. Érbogyoszlón Kócza István, Hegyközcsatárban Bónisz Sándor, Vámoslázon pedig Kosztandi Mihály vehette át elődjétől a hivatalt.

Nagyváradon négyfős frakció

A megyeszékhelyen Ilie Bolojan polgármester harmadszor is megnyerte a választást, a 27 tagú helyi tanácsban pedig kétharmados többséget szerzett a Nemzeti Liberális Párt (NLP). A Szociáldemokrata Pártnak (SZDP) öt tanácsosa lett, az RDMSZ színeiben pedig Huszár István eddigi alpolgármester, Kecse Gabriella, Kirei Melinda és Kis Gábor eddigi tanácstag került be a testületbe.

Kecse Gabriella a Szacsvay Imre Általános Iskola aligazgatója, Kirei Melinda fizikus, a nagyváradi onkológiai központ munkatársa. A két hölgy először vehet részt a helyi önkormányzat munkájában. Mint Kirei Melindától megtudtuk, ő a helyi tanács szociális szakbizottságában dolgozik, itt az egészségügy, a munka- és családügyek, a szociális és a gyermekvédelem kérdései kerülnek terítékre. Az újvárosi és az észak-rogériuszi RMDSZ-körzetet reprezentálja, és még egyeztetnek arról, hogy mely további körzeteket képviselje. Kecse Gabriella az oktatási szakbizottságban kapott helyet, és a várad-olaszi körzetet biztosan képviseli.

A nagyváradi tanács alakuló ülését június 22-én tartották meg, alpolgármesterré Florin Birtát és Dacian Palladit választották meg, mindketten az NLP színeiben jutottak be.

Botrány a megyénél

Az RMDSZ-nek hét mandátumot sikerült megszereznie a Bihar megyei tanácsban. A tanácselnökjelölt Pásztor Sándor, a Körösök Vízügyi Igazgatóságának műszaki igazgatója mellett Szabó István nyugdíjas mérnök, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség jelöltje, Szoboszlai-Gáspár István mezőtelegdi lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület jelöltje, Boda Gergely, az ifjúsági szervezetek küldötte, a Vidéki Ifjúsági Szervezetek Szövetségének vezetője, Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes, a pedagógusszervezet képviselője, Grim András, 23 szórványtelepülés jelöltje és Péter I. Zoltán, a kulturális és civil szervezetek jelöltje, közismert helytörténész, nyugalmazott újságíró, lapunk munkatársa jutott be a megyei önkormányzatba.

Az NLP-nek 17, az SZDP-nek 9, a Liberális–Demokrata Szövetségnek (román nevének rövidítése: ALDE) pedig két önkormányzati képviselőt sikerült bejuttatnia a megyei önkormányzatba. Mivel egymagában egyik alakulat sem szerzett többséget, koalíciós tárgyalások kezdődtek. A szociáldemokraták az alakuló ülés előtti napon közhírré tették, hogy megegyeztek az RMDSZ-szel és az ALDE-vel az együttműködésről.

Ennek hatására a június 22-re kitűzött ülést a liberálisok testületileg bojkottálták. A kétharmados jelenlét híján határozatképtelen ülést vezető prefektus, Claudiu Pop június 25-re újra összehívta az alakuló ülést, de a helyzet nem változott. A közigazgatási törvény szerint ha a harmadik összehívásra sem jelennek meg az igazolatlanul hiányzók, akkor elveszítik mandátumukat. Ha a pártjuk a helyüket nem tölti fel a tanácsosi listán mögöttük következőkkel, akkor 30 napon belül időközi választást írnak ki a betöltetlen 17 önkormányzati képviselői helyre. Ezt elkerülendő, 28-án már mind megjelentek, ám az elnökválasztási procedúra ellen tiltakozva előbb ordítoztak, majd dulakodtak a szavazatszámlálókkal, végül az NLP-t éltetve elhagyták a termet. A maradó 18 koalíciós tanácsos ezután Pásztor Sándort választotta a Bihar megyei tanács elnökévé, alelnöknek Ioan Mangot és Traian Bodeát.