Egy elfeledett építész

Nagyvárad városképének egyik jelentős formálója volt az éppen 130 éve, 1886. szeptember 4-én született MENDE VALÉR műépítész, grafikus, a magyar szecessziós építészet egyik meghatározó személyisége.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Mende Valér felsőfokú tanulmányait a budapesti Királyi József Műegyetemen végezte, ott szerzett oklevelet 1908-ban. A magyar népi építészet volt legnagyobb hatással munkásságára, de a kortárs angol és finn építészek – Olbrich és Hoffmann – is befolyással voltak rá. Építészet mellett festészettel és grafikával is foglalkozott. Grafikáival több kiállításon szerepelt.

Egyetemi évei alatt a Fiatalok köréhez tartozott. A csoport tagjaként részt vett az 1907-es műegyetemi kiállításon, többek között Kós Károllyal és Zrumeczky Dezsővel. A csoport tagjai közül később Györgyi Dénessel dolgozott együtt. Tanulmányainak befejezése után rövid ideig Párizsban, majd Londonban tartózkodott.

1909-ben önálló irodát nyitott, ekkoriban leginkább Nagyvárad és Kecskemét számára tervezett. Az utóbbi városban egyebek mellett a református főgimnázium és jogakadémia épületét (1910), illetve az evangélikus egyház bérházát, a Luther Palotát (1910) emelték tervei alapján.

1916-tól tüzérként részt vett az I. világháborúban, ott szerzett betegsége következtében 1918-ban fiatalon, mindössze 32 évesen, munkássága teljében halt meg.

Nagyváradi épületei

Mende Valér jelentős, bár méreteikben kisebb lakóházakkal gazdagította Nagyvárad századfordulós építészetét. Legjelentősebb alkotásai: a Nemes-ház (1909, a Dudek sikátor, ma Zamfirescu utca 10. szám); a Nagyváradi Agrár Takarékpénztár épülete (1910, a Rimanóczy, ma Iosif Vulcan u. 7.); a Bihar Megyei Takarékpénztár (homlokzatátépítés, 1910, a Kossuth, ma Independenţei u. 3.); az Ertler-ház (1910, Pavel utca 8.); a Róth-ház (1912, Zöldfa, ma Vasile Alecsandri u. 3. szám).

Váradi épületeire is jellemző többé-kevésbé az, hogy magas, meredek hajlású, gazdag hatású tetőket készített, a lehetőségek szerint bőségesen alkalmazott faszerkezetet, a látható részeken faragással megdolgozva. Ez leginkább a Pavel utcai Ertler-házra jellemző. A külső falfelületek egyszerű anyagokból képzettek, díszítésükre legfeljebb majolikát vagy sgraffitót használt – mint a Kossuth utcai átépített bankház homlokzatánál –, azt is nagyon szerény mértékben. A sík felületek díszítése helyett inkább a részlettömegek gazdagítására törekedett.

A Mende Valér által elsőként tervezett nagyváradi ingatlan a Nemes-ház. Ez a Dudek sikátor 10. szám alatti, Teleki utca sarki kétemeletes lakóház az orommezejében elhelyezett nagy ovális fémbetét felírása szerint 1909-re készült el. Kivitelezője az Incze Lajos és Társa mérnöki és vállalati iroda volt. Sajnálatos, hogy napjainkra ennek az épületnek az állaga igen leromlott. Vakolatának nagy része már lehullt, emiatt félő, hogy végleg eltűnik még az a kevés sgrafittószerű, geometriai formákból komponált díszítés is, ami ma még látható. Hogy milyen lehetett újkorában? Arra a mellékelt képeslap alapján következtethetünk.

A Rimanóczy (Iosif Vulcan) utca 7. szám alatti egykori Nagyváradi Agrár Takarékpénztár Rt. többszintes épülete 1910-re készült el úgyszintén Incze Lajos cége kivitelezésében. Nemrég példásan felújították, előzőleg felszínre kerültek a rég bevakolt sgraffito megoldással készített díszítései. Eredeti állapotában az oromzat tengelyébe vésve még olvasható volt az épület elnevezése is. Ezt nem hozták helyre, talán joggal, hiszen ma már nyoma sincs benne az agrár takarékpénztárnak…

A Kossuth (Independenţei) utca 3. szám alatti egykori Bihar Megyei Takarékpénztár homlokzatát is nemrég újították fel, pótolva az elpusztult szgraffitószerű díszítéseket. Ez utóbbiak adtak Mende Valér elképzelése szerint szecessziós jelleget az eredetileg 1871-ben épített ingatlannak. A már említett homlokzati átalakítást 1910-ben végezték.

A Pavel utcai Ertler-ház is 1910-re épült fel. Ezt is az Incze Lajos és Társa mérnöki és vállalati iroda emelte. Külön említést érdemelnek az épület középső tengelyének utolsó szintjén levő fedett erkély faragott oszlopai, illetve a bejárati ajtó feletti színes ólomüveg ablak. Sajnos az egész épületkülső nagyon elhanyagolt állapotba került, vélhetően megléte alatt sohasem kerítettek sort a restaurálására.

Mende Valér egyes munkáiban a német és osztrák premodern építészet hatása válik meghatározóvá. Ennek egyik legjobb példája a nagyváradi Zöldfa (Vasile Alecsandri) utca 3. szám alatti Róth-ház. A kivitelező 1912-ben itt már Incze Lipót volt. Az épület aránylag ma is jó állapotban található, de ráférne egy hiteles felújítás. A Zöldfa utca közelgő rehabilitációja részeként ezt tervbe is vette az önkormányzat.