Egyházkerületek és megyék fognak össze

Bihar és Hajdú-Bihar megye önkormányzata együtt pályázik a határ menti fejlesztést szolgáló európai uniós alapra szociális és egészségügyi téren a Királyhágómelléki és a Tisztántúli Református Egyházkerülettel. Komádiban egyeztettek erről az illetékesek.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Jövőre lesz a reformáció 500. évfordulója, és 450 éve szentesítette a kálvini fordulatot a debreceni zsinat. Ennek jegyében a korábbinál is szorosabbra fűzi kapcsolatait a Tiszántúli és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A két egyházi szervezet Trianonig együvé tartozott, és az impériumváltás után az első királyhágómelléki református püspök a Komádiban született Sulyok István volt. Ez adta az ötletet, hogy a két egyházkerület mostani püspökei és az országhatárral elválasztott Bihar és Hajdú-Bihar megye önkormányzatának vezetői éppen Komádiban tanácskozzanak a Románia–Magyarország Határ Menti Fejlesztési Alap rövidesen hozzáférhető forrásainak közös megpályázásáról.

A megbeszélés utáni sajtótájékoztatón Pajna Zoltán hajdú-bihari, Pásztor Sándor Bihar megyei tanácsi elnök, Fekete Károly tisztántúli és Csűry István királyhágómelléki református püspök, Bulcsu László hajdú-bihari önkormányzati alelnök és Tóth Ferenc, Komádi polgármestere ismertette a legfontosabbakat. Az EU aktuális költségvetési ciklusában 239 millió eurót szán a román–magyar határ két oldalán lévő négy-négy (Szatmár, Bihar, Arad, Temes, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád) megye közös fejlesztésére, az összeg felét stratégiai projektekre adják 2-5 százalékos önrésszel. Az irányító hatóság ezúttal romániai, és Nagyváradon van a titkársága. Sajnos, a pályázati kiírás késik, de ez időt is ad az összefogni kész partnereknek a felkészülésre – hangzott el.

Pásztor Sándor elárulta, hogy a megbeszélések alapján igyekszik Bukarestbe továbbítani a partiumi igényeket, és szándékában áll bevonni a projektbe Szatmár megyét is, hiszen ott is magyar a megyei tanácselnök. Szorgalmazza továbbá a közös határon már jó öt éve kiépült tíz határátkelőhely megnyitását, ami szintén hozzájárulna a térségek közeledéséhez.

A stratégiainak nevezett tanácskozáson a két megye közös irányait fogalmazták meg, hiszen hasonló gondokkal szembesülnek: az elöregedéssel, a munkanélküliséggel, a szociális ellátás és az egészségügy színvonalának emelésével – foglalta össze Pajna Zoltán, a hajdú-bihari önkormányzat elnöke. Emellett a közbiztonság, az oktatás és a kultúra területén is együttműködésre számítanak bihari kollégáikkal. A kínálkozó EU-s forrás szociális és egészségügyi ágát kívánják közösen megpályázni az egyházkerületekkel, illetve kisebb projektekre nemzeti finanszírozási lehetőségeket is keresnek.

Csűry püspök örömmel nyugtázta, hogy az önkormányzatok értik a szociális helyzet javításának fontosságát, és hogy kórházépítési terve megértésre, támogatókra talált. Mint mondta, elképzelése szerint az intézmény túlmutatna egy kórház működtetésén, az egész Partium, a határ menti térség egészségügyi, szociális ellátásának rendszerébe ágyazódna. Megemlítette, hogy a német és svájci segítséggel működő diakóniai szolgálat támogatásába már sikerült bevonni az egyházkerületben több önkormányzatot, erre az alapra számíthatnak. Fekete Károly püspök az életminőség javítását emelte ki a célok közül, az idős, támasz nélkül maradt lakosság felkarolását, illetve a fiatalok otthontartását. Jó példaként említette a Református Szeretetszolgálat által Debrecenben sikeresen megrendezett Egyháztáji Vásárokat, s hogy ezeket a határon túlra is ki lehetne terjeszteni. A komádi megbeszélés egyik konkrétumaként közölte, hogy egyeztetik a 2017-es egyházi és világi eseménynaptáraikat, hogy a jelentős református jubileumi ünnepségekhez illeszkedjenek a megyei rendezvények a határ mindkét oldalán. Decemberben a két megye közös eseménynaptára online felületen már elérhető lesz – egészítette ki Pásztor Sándor.

A megbeszélés a további egyeztetések menetrendjét is tisztázta. Legközelebb novemberben Nagyváradon találkoznak a felek, addig szakértői munkacsoportot alakítanak, és a pályázati feltételekről egyeztetnek Bukaresttel is. Remélhetőleg addigra már kiírják a pályázatokat, és konkrét projektekről, célösszegekről is dönthetnek.