Erősebb magyar jelenlét a bukaresti parlamentben

Négyen képviselik Bihar megye magyar közösségét az új romániai törvényhozásban. A rendszerváltás óta először jutott mandátumhoz két RMDSZ-es szenátor – CSEKE ATTILA és DERZSI ÁKOS. A képviselőházba BIRÓ ROZÁLIA és SZABÓ ÖDÖN jutott be Biharból a december 11-i választás nyomán. A törvényhozóktól rövid értékelést kértünk körkérdéseinkkel.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

– Visszatekintve 2016-ra, milyen évet hagyott maga mögött a Bihar megyei RMDSZ-szervezet?

Cseke Attila szenátor, az RMDSZ-frakció felsőházi vezetője, a közigazgatási bizottság tagja:

– A változás és a hullámvölgyből kikerülés éve volt ez, hiszen egy összességében jó, de bizonyos tekintetben elfelejthető önkormányzati választási eredmény után váltás történt a megyei szervezet vezetésében, és az új csapat a kellő munkával párosulva meggyőző sikert produkált a december 11-i parlamenti választásokon. Köszönhetően természetesen a magyar választópolgároknak.

Derzsi Ákos szenátor, a munka- és szociális ügyek bizottságának, illetve az ipari bizottságnak a tagja:

– A választási eredményeket figyelembe véve, úgy gondolom, hogy jó eredményekkel zárta az évet mind a Bihar megyei, mind az országos RMDSZ-szervezet.

Biró Rozália képviselő, az alsóház állandó külpolitikai bizottságának elnöke:

– Az elmúlt esztendő kihívással teli időszak volt mind a Bihar megyei, mind az országos RMDSZ-szervezet, illetve az egész romániai magyar közösségünk számára. Abból kiindulva, hogy országszerte érezhető volt a magyarellenes hangulat erősödése, nap mint nap tapasztalhattuk, ahogyan próbálják törvényben biztosított jogaink érvényesítését gátolni, akadályozni, egyházi tulajdonban levő ingatlanainkat visszaállamosítani. Ebben az országos hangulatban szerveződött két választási periódus is, s ezek tovább növelték a feszültséget a Szövetség valamennyi szintjén. A Bihar megyei RMDSZ-szervezetben is egy 16 éves, eredményekkel teli időszakot zártunk, és új megyei elnök választásával indultunk neki a parlamenti választásoknak. Most az eredmények tudatában azt mondhatjuk, hogy a Bihar megyei magyar közösség bizalmat szavazott a Szövetség jelöltjeinek, és az elmúlt hónapokban meghallgatott több ezer ember elvárásaival, gondjaival megrakott ,,tarisznyával” indulhatunk feladataink teljesítésére az elkövetkezőkben.

Szabó Ödön képviselő, az alsóházi RMDSZ-frakció és az állandó oktatási bizottság alelnöke:

– Kemény, munkás, de eredményes év van mögöttünk. Jó irányba állítottuk a közösségi „vitorlákat”. Mindenütt, ahol figyeltünk az emberekre, a szövetségre, ott komoly erőt kaptunk a választásokon. A jó eredményekkel bátran tárgyaltunk, és ennek megvan az eredménye, hisz RMDSZ-es áll a megyei tanács élén, és a parlamenti választások után ismét négy mandátumunk van, mint a szép időkben. A következő időszak az építést kell hogy megcélozza. Új csapat, új lehetőségek, azonban egy sokkal bonyolultabb helyzet az, ami ránk vár az elkövetkezőkben.

– Új mandátumában milyen témák, jogszabály-tervezetek, módosítások foglalkoztatják elsősorban? Maradtak-e folytatásra váró „fejezetek” az előző törvényhozási ciklusból?

Cs. A.: – A decentralizáció kérdése meghatározó lehet a közigazgatás hatékonnyá tételében. Ugyanakkor az előző ciklusból maradtak fenn jó és kevésbé jó tervezetek. Az RMDSZ törvénytervezeteinek többséget kell tudnunk szerezni, míg például az előző „szakértő” kormány területfejlesztési stratégiáját el kellene mihamarabb utasítani.

D. Á.: – Maradtak folytatásra váró fejezetek még a 2008–2012-es mandátumomból, de természetesen sok új javaslatom is van, főleg a jól megalapozott, minden populista megközelítést kizáró foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás, felzárkóztatás terén.

B. R.: – Az elmúlt három hónap során mind az idősekkel, mind a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetekkel, valamint a fogyatékkal élők gondozóival folytatott párbeszédben felmerült igényeket kell törvénymódosítással megoldani. Ugyanakkor olyan adó- és illetékrendszert kialakítani, amely a bürokrácia csökkentését, a pénzügyi biztonságot, az új vállalkozások könnyebb beindítását eredményezi. Természetesen a már folyamatban levő törvénymódosításokat is sikerre kell vinnünk oly módon, hogy általuk az anyanyelv használatát, az oktatási rendszer egyszerűsítését, a fiatalok érvényesülési lehetőségeinek gyarapítását érjük el. Sokrétű, sürgősen megoldásra váró feladatok ezek.

Sz. Ö.: – Azt gondolom, megérett a román társadalom egy törvényhozási „szellőztetésre”. Nem a szabályozás ma a gond, hanem sokkal inkább a túlszabályozás. A törvények sokszor ellentmondanak egymásnak, és aki valóban be akarja tartani őket, az nem tudja, melyiket. Túl sok és túl gyakori a jogszabályi változtatás. Stabil és kiszámítható környezet kell minden téren. Ugyanakkor, ha ezt megteremtjük, a törvények alkalmazása nem lehet fakultatív, és ebben magának az államnak kell példát mutatnia. Az állami szerveknek kell elöl járniuk a törvény betartásában. Nézze, például amíg a tanügyi törvényt maga a minisztérium nem tartja be, addig mit várjunk az emberektől? Ugyanez a gond a magán- és egyházi tulajdonok visszaadásával, kártalanításával is. Tehát első lépés a törvényhozási egyszerűsítés, érthetőség, a második pedig állami felelősség az alkalmazásban.

– Tágabb – romániai – és szűkebb – megyei – magyar közösségünk szempontjából milyen kihívásokra kell felkészülnünk 2017-ben?

Cs. A.: – Magyar közösségünk biztonságérzete meg kell hogy erősödjön. Ehhez jó eszköz az erős parlamenti jelenlét, de a romániai társadalom többségének is meg kell értenie a biztonságérzet megerősödésének szükségszerűségét. Megyei szinten a Megyei Tanácsot vezető koalíció munkája továbbra is kézzelfogható, sikeres és közvetlen kell hogy legyen.

D. Á.: – Arra kell felkészülnünk, hogy továbbra sem jár semmi alanyi jogon, és minden egyes eredményért küzdenünk kell akár helyi, akár központi szinten.

B. R.: – Véleményem szerint kihívásokkal teli év lesz ez is a romániai magyar közösség és érdekképviselet, valamint az Európai Unió számára egyaránt, s ez utóbbitól semmiképpen sem tudunk elvonatkoztatni. Az új kormánnyal kötött parlamenti együttműködési megállapodás részben lehetőséget teremt arra, hogy törvénykezdeményezéseink támogatását kérjük a partnerektől, részben pedig arra, hogy a számunkra nem megfelelőnek ítélt intézkedéseket ne támogassuk. A migrációs válság valószínűleg a romániai társadalmi életben is érzékelteti majd a hatását és a terrorista cselekedetek által keltett feszültség is korlátozó hatású lesz valamennyiünk számára. De meggyőződésem, hogy a mintegy 6,5 százalékos parlamenti jelenlétnek – mely bizalmat ezennel is tisztelettel szeretném megköszönni mindenkinek, aki az RMDSZ-re szavazott –, illetve a következetes érdekképviseleti munkának meglesz az elvárt eredménye. Ezen előretekintés jegyében kívánok mindenkinek sikeres új évet!

Sz. Ö.: – Én nagyon figyelnék a világra. Fontos, mi lesz az Európai Unión belül, hisz választások lesznek Németországban, Franciaországban és Olaszországban is, és feláll az új USA-adminisztráció. Magyarország a választások előtti évbe lép. Tetszik vagy sem, ez mind hatással lesz ránk ebben az évben. Nekünk itt tenni kell a dolgunkat. Építkezni kell, és jobban, mint bármikor, a közösséget kell egységbe kovácsolni. A magyar közösségi gyökereinket erősen táplálni kell, mert szükség lesz rá. Vihar előtt vagyunk.