Az érmelléki fiatalok jól ismerik a Bibliát

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület immár tizedik alkalommal szervezte meg novemberben a fiatalok bibliaismereti vetélkedőjét. A döntőt megelőzően az egyházkerülethez tartozó kilenc egyházmegyében előselejtezőket tartottak.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Már kora reggel szorgoskodtak a nagykágyai református gyülekezetnél segédkezők, kávéval, üdítővel, süteménnyel várták az érkezőket. A hosszú út után jól is esett egy kicsit felfrissülni, falatozni, hiszen nemcsak a környékről, de távolabbi egyházmegyékből is jöttek a bibliavetélkedő kerületi döntőjére. Az egyházmegyei selejtezők első helyezett csapatai vehettek részt a Nagykágyán megtartott döntőben. A csapatok négy tagból álltak, a kilenc egyházmegye képviseletében érkezők mellett az előző évi győztesek, ezúttal a magyarkéciek is részt vehettek a vetélkedőn.

A helyszín kiválasztása felajánlás alapján történik, ezúttal a nagykágyai egyházközség vállalta a házigazda szerepét. Lelkipásztoruk, Bán Alpár az Érmelléki Református Egyházmegye ifjúsági előadója is, ő paptársainak javaslata alapján állította össze a kérdéseket. Ötven kérdésre kellett válaszolniuk a csapatoknak. A versenyizgalmak leküzdését a magyarkéci gyülekezet Élő kövek nevű ifjúsági együttese modern egyházi énekekkel segítette, majd Csűry István királyhágómelléki püspök tartott áhítatot Eszter könyvéből vett ige alapján, amely a purimról, a zsidó ünnepről szólt. Mint mondta, az Ige örök, ezért ma is érvényes üzenete van. A világ öröme mulandó, tárgyakban, a testnek szolgálva keresi az ünneplés értelmét. Ezzel szemben a keresztyének ünneplése Istentől kapott öröm, ajándék. Ez a bibliaismereti vetélkedő is ünnep kell hogy legyen minden résztvevő számára, függetlenül attól, hogy ki hányadik helyen végez, hisz „az Ige által Istennel találkoztok” – fogalmazott a püspök.

Miközben a templom padsorai között a csapatok a feltett kérdések megválaszolásával bíbelődtek, addig szorgos asszonyok a gyülekezet konyháján a finom ebédet készítették. Délutánra maradt a válaszok kiértékelése és az eredményhirdetés.

Az első helyezett, ahogyan az elmúlt évben is, az érmelléki egyházmegyéből került ki. Az elérhető legmagasabb pontszám 93,6 százalékát és egyben a győzelmet a szalacsi négyes szerezte meg. Bán Alpár házigazda lelkipásztor úgy értékelte, hogy az 50 százalékos teljesítményt nyújtók már alapos felkészültséggel rendelkeznek. Ennek alapján elmondható, hogy mindegyik csapat elfogadható tudásról tett tanúbizonyságot, hisz a legutolsó helyezett is 54,77 százalékos eredményt produkált. A „szigorú” kérdések mellett játékos vetélkedőre is sor került, az abban elért eredményük alapján a szilágysomlyói egyházmegyét képviselő szilágyperecseniek különdíjat kaptak.