In memoriam dr. Kürti László

Megint szegényebbek lettünk egy nagyszerű EMBERREL. Bár hosszú betegsége, melyet mindvégig türelemmel és méltósággal viselt, előrevetítette, hogy bekövetkezik az elmúlás ideje, mégis megdöbbenést és mély fájdalmat váltott ki belőlünk a gyászhír.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Sokoldalú ember lévén, nagyon sokan hiányoljuk a nagyszerű családapát, a közösségi vezetőt, a színjátszót, a civil szervezet aktív tagját, a vitézt és főgondnokot egy személyben. Az élet minden területén legjobb tudása szerint, maximális odaadással teljesítette a reá szabott vagy önként vállalt feladatokat. Becsületessége, pontossága, megbízhatósága, segítőkészsége, kivívta embertársai tiszteletét, megbecsülését.

Orvosként levette pácienseiről a fájdalmat és visszaállította fogaik egészségét, színjátszóként – született tehetségének köszönhetően – jókedvet adott, mosolyt varázsolt a nézők arcára. Meghatározó vagy főszerepet játszott, menetrendszerűen, több mint két évtizeden keresztül. Alapító tagja volt a színjátszó csoportnak. Kedvelték a kollégák, és a közönség egyaránt, és nagyon hiányolták, amikor egészségi állapota miatt már nem léphetett fel. Margittai érdekvédelmi szervezetünk munkájában első perctől részt vett, majd tizenhárom éven keresztül ő volt az első embere. Elhivatottsággal végezte munkáját, minden erejével védte a magyarság érdekeit. Babérokra, fizetségre nem tört, hiszen soha nem akart önkormányzati képviselő lenni. Elnökként viszont nagyszerű érdekvédelmi képviselő volt. Amikor változások következtek be a helyi RMDSZ elképzeléseiben, közszolgálati tevékenységét áttette az egyház berkeibe, ahol a margittai – 2009–2016 között – és az egyházmegyei – 2010–2016 között – főgondnoki tisztséget is betöltötte. Mint minden más területen, itt is teljes odaadással a maximumot nyújtotta. Egészségi állapotának megromlásakor lemondott erről a tisztségéről, és kénytelen volt visszavonult életet élni. Viszont így is folyamatosan figyelemmel kísérte a város társadalmi, civil szervezeti és kulturális életét. Alapító tagja és egyik „szülőatyja” volt a város első kulturális civil szervezetének, a Horváth János Társaságnak, melynek tevékenységében igen aktívan részt vett. Életpályájára felfigyelt a Vitézi Rend is, tagjai közé hívta, és 2004-ben saját érdem alapján vitézzé avatták. A reá háruló feladatokat itt is kivétel nélkül teljesítette mindaddig, amíg egészségi állapota megengedte.

Dr. Kürti László Nagyzerinden született 1944. január elsején, ott végezte el az elemi iskolát, majd Nagyváradon a volt Premontreiben folytatta, és a marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen fejezte be, 1967-ben diplomázott. Tulajdonképpen nem orvosnak készült, hiszen irodalmi beállítottságú volt, rengeteget olvasott, és a műkritikusi pálya gondolatával játszadozott. A szülők bíztatására azonban átnyergelt a fogorvosi szakmára. Élete legszebb éveinek a Vásárhelyen eltöltött hat évet tartja. Az övé volt az utolsó generáció, amely tiszta magyar évfolyamon végzett. Friss diplomásként 1967 novemberében azt a Margittát választotta, melyet azelőtt csak hallásból ismert. Megszerette a várost, ide kötötte munkája, majd családja és közéleti tevékenysége is. Az évek során igazi lokálpatriótává vált, hamvai is itt fognak nyugodni.

Lacikám! Nagyon fogsz hiányozni nekünk, barátként és munkatársként egyaránt. Megtiszteltetés volt a barátodnak lenni, és jó volt veled együtt dolgozni. Elfeledni soha nem fogunk, hiszen az élet minden területén ott vannak a közös élmények, melyek emlékedet ébren tartják majd. Rajtunk kívül, úgy gondolom, az egész városnak hiányozni fogsz. Reméljük, hisszük, hogy az általad kiérdemelt helyre jutottál, és onnan fentről is követni fogod munkánkat. Nyugodj békében!

Szőke Ferenc,

a Horváth János Társaság elnöke