Ha jön a számlálóbiztos

Az október 30-ig tartó népszámláláson életkori, szociális összetételére, egészségi állapotára, a lakásállományra vonatkozó adatokat gyűjtenek. Jó tudni, hogy az adatszolgáltatás kötelező (néhány személyes kérdés kivételével), a válaszok megtagadása büntetendő. Az itthon lévő családtag válaszai alapján lajstromba veszik a külföldön tartózkodókat is. Az eljárással kapcsolatos kérdéseinkre KRAUSZ ZOLTÁN, a Bihar Megyei Statisztikai Igazgatóság helyettes vezetője válaszolt.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

– Miről ismerjük meg a kérdezőbiztost? Van-e fényképes igazolványa (mint az agrárrecenziónál volt), egyedül jön-e vagy ketten lesznek? Kérjék, hogy igazolja magát? Muszáj beengedni őt a lakásba (utcán, udvaron felelhetnek-e neki)? Munkaidőben jön-e vagy délután, este, netán hétvégén? Újra felkeresi a lakást, ha senkit sem talál otthon?
– Október 20-ától 30-áig minden nap, hétvégén is, reggeltől estig járják körzetüket a recenzorok. Korábban már fel kellett keresniük a területet, és értesítést kellett hagyniuk a lakásokban, hogy mikorra várható az érkezésük a kitöltendő nyomtatványokkal. A kérdezőbiztos egyedül jár, kék egyentáskája és fényképes igazolványa van, személyi igazolványát is köteles megmutatni kérésre, sőt a házigazda a polgármesteri hivatalokon működő ügyeletet felhívva azonosíthatja a nála kopogtató illetőt. A kérdezőbiztost nem muszáj beengedni a lakásba, bár már elég hideg van, és kényelmetlen lehet a nyomtatványokat állva kitölteni. Tudni kell, hogy azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya ezt indokolttá teszi, magyar nyelvű űrlap is kell hogy legyen a recenzornál. Ezt kérésre oda kell adnia, és a válaszadó ezen követheti a kérdéseket. A kitöltendő, hivatalos űrlap román nyelvű.
– Ha a családból csak egyvalaki tartózkodik otthon, (a többiek iskolában, munkában vannak) ő meg kell hogy adja a többiek adatait is, vagy visszamegy a számlálóbiztos később?
– Az a személy kell hogy válaszoljon, akit otthon találnak. Jó, ha tudja a többiek adatait, vagy ha a kérdezőbiztos által jelzett időpontban igyekeznek otthon lenni az egy háztartásban élők. Aki nem kapott ilyen értesítést, az jelentkezzen a lakhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban. Ott is kitölthetik a nyomtatványt, ez nem csak olyanokra vonatkozik, akik előre tudják, hogy a népszámlálás idejére el kell utazniuk!
– Az azonosító személyes adatok (személyi szám, munkahely) alapján beazonosítható lesz például az adóhatóság számára a válaszadó?
– Nem, az adatvédelmi jogszabály és a statisztikai törvény is világosan kimondja, hogy a népszámláláskor begyűjtött adatokat kizárólag statisztikai célokra lehet felhasználni. A személyt azonosító információkat és a további válaszait feldolgozáskor egymástól elkülönítve kezelik majd a statisztikusok.
– Minden kérdésre muszáj felelni?
– Az adatszolgáltatás kötelező, ám bizonyos kérdésekre nem muszáj felelnie az illetőnek, ha nem akar, bár a válaszadásból semmiféle hátránya sem származhat. Ilyen az anyanyelvre, a nemzetiségre, a vallásra, az állampolgárságra, illetve bizonyos fogyatékosságokra (érzék- és mozgásszervi) vonatkozó kérdés.
– Az ideiglenesen külföldön tartózkodók adatait is köteles megadni az itthon talált családtag vagy szomszéd? Ha nem rosszhiszeműen nem tud felelni, csak nincs tudomása a kért adatokról, mi kerül be a nyomtatványba?
– Az adatszolgáltató az aláírásával igazolja, hogy felelősséget vállalt az általa közöltekért, ezért ajánlatos, hogy csak olyat mondjon, amit biztosan tud.
– Hány kérdezőbiztos járja megyénket?
– Biharban megközelítőleg három és félezer recenzor dolgozik, közülük ötszázan a körzeteket járókat felügyelik. Nagyváradon ezernél több kérdezőbiztos működik közre a népszámlálásban. Ha bárki bármilyen rendellenességet észlel a hozzá kiszálló recenzorral kapcsolatban, az illető felügyelőjét értesítse. Működik az országos bejelentővonal is, amit a Romtelecom-hálózatban a 021/92-01-es, a Vodafone-, Orange- és Cosmote-hálózatban pedig a 1741-es telefonszámon érhetnek el.