Bediktálhatjuk családtagjaink adatait!

Alighogy elkezdődött a népszámlálás, az RMDSZ által közzétett 0742/084-503-as telefonszámon máris jelentkeztek olyan nagyváradi polgárok, akiknél már járt a népszámlálóbiztos, és vagy nem akarta helyben beírni a nemzetiségre, anyanyelvre és felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokat, vagy azt állította, hogy családtagnak nem áll jogában nyilatkozni hozzátartozója etnikai és vallási kötődéseiről.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A probléma abból is adódhat, hogy egyebek mellett Bihar megyében a népszámlálóbiztosokat kiképző szakértők rosszul értelmezték a népszámlálás metodológiáját. A problémára idejében reagált az RMDSZ, majd a Bihar megyei Statisztikai Hivatal is elismerte hibáját: „Figyelembe véve, hogy az első Nagyváradi számlálóbiztosi kiképzéseken konfúz módon lett értelmezve az etno-kulturális adatok rögzítése azon személyek esetében, akik nincsenek épp jelen a kérdezéskor, a következő helyesbítést tesszük: amennyiben egy családtag nyilatkozik az éppen hiányzó személyek etnikumáról, anyanyelvéről, vallásáról, akkor ezeket berják a kérdőívbe.”
Az RMDSZ Bihar megyei szervezete felhívj a lakosság figyelmét, hogy a törvényes előírások értelmében nyilatkozhatunk családtagjainknak az etnikumáról, anyanyelvéről és vallásáról, ha ők nincsenek otthon. Ez az előírás egyaránt vonatkozik a külföldön, vagy az ország más településén tartózkodókra és az éppen dolgozó, iskolában vagy bevásárláson lévőkre. Ragaszkodjanak ahhoz, hogy a kérdező családtagjaik nemzetiségét is rögzítse, hisz ez törvényes kötelezettsége!
Amennyiben a számlálóbiztos mégsem akarja beírni a nemzetiségre, anyanyelvre és vallásra vonatkozó adatokat, hivatkozzanak a népszámlálási kézikönyvben a 72. oldalon megtalálható leírásra és a 2001-ben kelt 677-es, a személyes adatok védelmét rögzítő törvényre (Legea 677/2001).
Bihar megyében valamennyi népszámlálóbiztos megkapta a metodológia helyes használatára vonatkozó értesítést, ezzel rendelkezniük kell, amikor bekopognak az adatokat felvenni.