A néptánc vezeti életüket

Ritka, de nagyon szerencsés dolog az, ha a házastársaknak ugyanaz az életcéljuk, a szenvedélyük, és teljesen azonos az érdeklődési körük. Erre ékes és kézzelfogható bizonyíték a SÜTŐ házaspár, JUDIT és SZABOLCS. Mindkettőjük életének legfontosabb eleme a néptánc, ez határozza meg, vezeti életüket.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Sütő Szabolcs és Judit harmonikus kapcsolatban él, házasságukra gyermekük, Szabolcs hozta meg az áldást, mégis a néptánc teszi teljessé, igazán boldoggá mindennapjaikat. Nélküle betöltetlen űr lenne életükben, hisz néptánc nélkül nem teljes a boldogságuk. Járják és oktatják a néptáncot több csoportban-csoportnak is, ezáltal komoly szerepet vállaltak hagyományaink, autentikus táncaink megőrzésében. Gyermekük eleinte nem kedvelte feltétel nélkül a néptáncot, de tinédzser korára belekóstolt, „megszólaltak a gének”, és megszerette. Azóta a szülők kimondhatatlan örömére ő is a néptáncosok körébe tartozik. Elképzelhető, hogy átveszi majd a stafétabotot, és oktatni fog egy fiatalabb generációt. Remélhetőleg lesznek majd jelentkezők annak ellenére, hogy manapság a néptánc a fiatalság körében nem elég „trendi”.

Az oktatók nagy feladata, hogy megszerettessék és divatossá tegyék örökölt értékeinket. Ez nem könnyű, de a Sütő házaspár teljes odaadással felvállalta. Már gyermekkorukban „megfertőződtek” a néptánccal, mivel szülővárosukban, Érmihályfalván szerencsére ennek volt hagyománya.

Sütő Judit 1976-ban született Érmihályfalván, ott végezte tanulmányait érettségiig, és 16 éves korában kezdett el ismerkedni a néptánccal a Nyakó József által 1986-ban alapított Nyíló Akác együttesben. Nagyon hamar megszerette, de közben a menettáncos-csoportnak is tagja volt. Aztán amikor választani kellett, mint mondta: „Elhagytam a rövid szoknyát, és a hosszút választottam”. Barátságuk Szabolccsal, aki szintén tagja volt az együttesnek, egyre jobban elmélyült, és a szerelem szintjére lépett. Judit 1994-ben érettségizett, s egy év múlva szerelmük házassággal teljesedett be.

Sütő Szabolcs 1975-ben született, ugyancsak Érmihályfalván, ott végezte tanulmányait érettségiig (1994) a Mezőgazdasági Líceumban matematika–fizika szakon. Az elméleti diploma mellett gépésztechnikusi oklevelet is kapott. Ezt azóta sem használta semmire, és valószínűleg nem is fogja. Az viszont biztos, hogy életét szülővárosában akarja leélni. A néptáncot 1990-ben kezdte el, és úgy tűnik, mindaddig folytatni fogja, ameddig bírja, hiszen élete meghatározó részévé vált. Közben egy ideig rappelt is, komoly sikereket ért el, hiszen csoportjával országos első díjasok lettek Marosvásárhelyen. A tánc soha nem volt számára fárasztó, hiszen örömmel csinálta, inkább felüdülést nyújtott. Ezenkívül rendszeresen focizott is.

A tánc és a házasélet minden idejüket lekötötte, így nem foglalkoztak a továbbtanulás gondolatával, de autodidaktaként igyekeztek mindent megtanulni, ami a néptánccal kapcsolatos. Házasságkötésük után minden téren „közös hajóban eveztek”.

Szabolcs szülei egy vállalkozásba kezdtek – pékséget vezettek –, ebből a fiatalok is kivették a részüket. Hat évig próbálkoztak ezen a téren, de nem az ő világuk volt. Az igazi szerelem a tánc maradt, s akkor már hivatásszerűen gyakorolták. Szabolcs a táncolás mellett egy társával 1996-ban átvette a Nyíló Akác szakmai vezetését, Judit pedig 1999-ben elkezdte az élet legszebb és legfontosabb hivatásának gyakorlását, az anyaságot. Ekkor egy ideig szüneteltette a táncot.

Szabolcs 2001-ben tagja lett a Nagyvárad Táncegyüttesnek, és ez szakmai szempontból nagy előrelépést jelentett. Két párral indultak, de folyamatosan bővült a létszám. Judit 2002-ben tudta folytatni a táncot, ő is sikerrel felvételizett a váradi együttesbe. Akkor már hat párral dolgoztak. A koreográfus-oktató László Csaba volt. Emellett Szabolcs a Nyíló Akácban is aktív táncos-vezető maradt.

Újabb változás akkor állt be életükben, amikor 2003-ban Szabolcsot felkérték Érsemjénben kultúrreferensnek. Elvállalta a feladatot, és megalapította az Ezüstperje Néptánccsoportot. Hat párral kezdtek, jelenleg a három korcsoport 70 főt számlál. Jelentős sikerekkel dicsekedhetnek, hiszen az együttes ismert és elismert lett helyi és megyei szinten egyaránt. A Bihar megyei Ki mit tud?-on több ízben lettek elsők, megkapták a Magyar Kultúra Díjat. Különben nem arra törekszenek, hogy versenyeredményeket érjenek el. Inkább a tánc öröméért táncolnak, és fellépnek különböző rendezvényeken. Nem akarják azt, hogy a tánc a fiataloknál a tanulás rovására menjen, ezért csak hetente egyszer gyakorolnak. A lényeg az, hogy jól érezzék magukat. A tánc mellett viselkedésnormák oktatását is becsempészik a tanításba.

Érkörtvélyesen is létrehoztak egy 40 tagú néptánccsoportot két korosztálynak, ennek neve Rakottya. Rövidesen megtartják az ünnepélyes keresztelőt. Ott is heti egy alkalommal próbálnak. Monospetriben 2014-ben létrehozták a környék egyetlen senior néptánccsoportját Bábota néven, ez nyolc párral működik. Családanyák, családapák vállalták a táncot, ez az oktatóknak eleinte nagy kihívás volt, hiszen addig csak gyerekekkel dolgoztak. Ma már olajozottan működik a csapat, sőt időnként a táncosok a gyerekeiket is elviszik a próbákra. Sokoldalú együttes, a táncon túl ünnepi és megemlékező műsorokat is szervez.

A csoportokat Sütőék közösen vezetik, oktatják. A koreográfiákat is együtt dolgozzák ki. Folyamatosan bombázzák őket újabb oktatói felkérésekkel, de többre már nincs idejük. Amit eddig elvállaltak, azt magas szinten akarják teljesíteni, ez sok időt felemészt, így nem tudnak újabb csoportokat elvállalni. Ők ugyanis nem csak oktatók, de szervezők, kapcsolattartók is. Mindenhová elkísérik a csoportokat, és Szabolcs a Bábotában táncol is.

Judit úgy véli, nagyon szerencsés dolog, hogy egy férfi és egy nő közösen oktat, az pedig, hogy házastársak, tovább növeli a hatékonyságot. Az sem elhanyagolandó, hogy a próbákon, fellépéseken is együtt tud lenni a család, hiszen 16 éves fiuk is gyakran elkíséri őket. Besegít a fotózásban és a plakátok készítésében.

Sütőéknek a legtöbb hétvégén fellépésük van. Folyamatosan képezik magukat könyvekből, internetes anyagokból, hogy a maximumot tudják nyújtani. Saját tehetségük leginkább a koreográfiákban nyilvánul meg. Gyakran vesznek részt tánctáborokban, ahol szintén sokat lehet tanulni a többi táncostól és az oktatótól.