Hamarosan községközpont lesz Monospetri

A községek kialakításakor és a községközpont meghatározásakor fontos, sőt mondhatni főszerepet játszott az etnikai szempont. Ezért esett a választás annak idején a „kedvezőbb összetételű” Vedresábrányra a nagyobb és fejlettebb Monospetri helyett. Ezen akar változtatni a helyi önkormányzat.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Nyolc éve kezdték el az első lépéseket a községközpont áthelyezésére Vedresábrányból Monospetribe, azóta több harcot – bírósági eljárást – győztesen vívtak meg. Idén az utolsót, a népszavazást is nagy eséllyel megnyerik. Barcui Barna polgármester elmondta, hogy az idei fontossági sorrendben első helyen Monospetri községközponti rangra emelése áll.

A Közigazgatási Bíróság és a prefektúra szándékukat jogosnak ítélte, így az utolsó lépés, a referendum következik. Ezt a törvényes keretek között a tavasz folyamán meg fogják tartani, időpontjáról a soron következő tanácsülésen döntenek. Előtte egyeztetni fognak az önkormányzat döntéshozó testületében képviselt pártokkal, hogy minden gördülékenyen, vitamentesen menjen. Nem lesz nehéz tárgyalás, mivel Vedresábrányban tulajdonképpen nincs ellenzék, „mindenki egy irányba húzza a szekeret”. Az RMDSZ 9 és a Német Demokrata Fórum egy tanácsosa már kiadja a kétharmadot, de a polgármester valószínűsíti, hogy két szociáldemokrata és egy nemzeti liberális párti tanácsos is a többséggel azonosan fog szavazni. Az előírások szerint az érvényes népszavazáshoz 30 százalékos részvétel kötelező, ez könnyen teljesíthető.

A felmérések szerint a község legnagyobb településének, Monospetrinek a lakosai egyhangúlag pártolják a változást, és a vedresábrányiaknak sincs komoly kifogásuk ellene. Semmit sem veszítenek, falujuk ezután is részese lesz minden lehetséges fejlesztésnek. Eddig sem hanyagolták el a község egyetlen települését sem, ezután sem fogják. Tulajdonképpen csak helyreáll a rend, s a legnagyobb és arra leginkább méltó település kapja meg a községközponti címet – mondta a polgármester.

Ügyfélfogadás a régi hivatalban is lesz. Az új községházát a helyi tanács tulajdonában álló telken fogják felhúzni, a monospetri Művelődési Központ mellett. Már elkészült a hatástanulmány, a költséget 200 000 euróra becsülték, a pénzt pályázati úton fogják megszerezni.

A fontossági sorrendben a második az öregek otthonának megnyitása. Az épület már készen áll, a berendezések is a helyükön vannak. Modern, minden igényt kielégítő intézmény lesz, kellemes és kényelmes otthont ad majd lakóinak – nyilatkozta Barcui Barna. A működtetés is sínen van, mivel a helyi tanács erre a célra Platán néven létrehozott egy alapítványt 125 000 lejes alaptőkével. Mivel az otthon nem lesz önfenntartó, az önkormányzat támogatni fogja évi 110-120 ezer lejjel. Adományokat is elfogadnak, továbbá a bennlakók vagy azok rokonainak hozzájárulása egészíti majd ki a költségvetésüket. Három év elteltével állami támogatást is igényelhetnek.

A szolgáltatási engedélyt megkapták, és már toborozzák a személyzetet. Amint a stáb készen áll, elkezdik az idősek felvételét. Szeretnék márciusban megnyitni az intézményt. A tervek szerint az otthon az Őszi napsugár nevet kapja. 48 személyt tud fogadni, de csak 40-et vesznek fel, hogy sürgősségi eseteket ki tudjanak szolgálni. Úgy gondolják, fél év alatt érik majd el a teljes létszámot.

Felmerült az igény Monospetriben piac létrehozására, ezt az árusok és a vásárlók egyaránt fontosnak tartják. Gyakran előfordult ugyanis, hogy egyik községbeli a másik községbelitől a margittai piacon vásárolt. A piac Monospetri központjában kapott helyet, az irodaépületek és mellékhelyiségek már elkészültek, az asztalok megvannak, az esőtől védő tetőt megrendelték. Ahogy az idő kimelegszik, felszerelik, hogy nyáron nyithassanak. Úgy tervezték, hogy díjmentes lesz, a takarításáról, rendben tartásáról megegyezés szerint a termelők gondoskodnak. A beruházást saját költségvetésből valósítják meg.

Vedresábrányban, a jelenlegi községháza kertjében építik meg a napközis iskolát (after school), ez a község rászoruló diákjait szolgálja majd. Több mint 1000 négyzetméter lesz a területe, hideg és meleg konyhát, dísztermet is magában foglal. A mostani községháza épületét a költözés után kívülről is renoválják, illetve beépítik a tetőterét, hogy a helyi iskolának és civil szervezeteknek nyújthasson majd otthont. A belső felújítást és a bővítéseket az évek során elvégezték, így maradéktalanul kiszolgálhatja új használóit. Eredetileg négy helyiségből állt, jelenleg pedig a mellékhelyiségeken kívül kilencből. A mostani iskola pedig elég rossz állapotban van.

A polgármester nem feszíti túl a húrt, nem sző elérhetetlen terveket, de a kitűzötteket célratörően és folyamatosan, csapatának támogatásával, megvalósítja. Ehhez négy mandátum alatt megszerezte a kellő tapasztalatot, és az ötödikre is megkapta a bizalmat.

Az idei tervek között szerepel még a mezőgazdasági utak megjavítása 11 km hosszan: köveznek és vékony aszfaltréteget terítenek le. Pályázat útján akarnak pénzt szerezni rá. Befejezik Monospetriben az új vízhálózatot, és a nyár folyamán rákapcsolják a fogyasztókat. A vízmű már majdnem elkészült. Pályázatot nyertek a csatornázásra is, el is kezdődött a kivitelezés. Az átadás 2020-ra várható.

Két másik helyhatósággal megnyertek egy EU-s projektet, ennek eredményeként 5 km utat aszfaltozhatnak le. Ha elkészül, a község minden utcája aszfaltburkolatos lesz, beleértve a roma telepit, a temetőkbe és a szőlőhegyre vezetőket is.

A monospetri óvoda külső tatarozása is idei feladat. Vedresábránynak nincs kultúrháza, ezen is változtatni akarnak. Vásárolnának egy épületet, és e célra átépítenék, felújítanák. Ha elhárítják a még fennálló jogi akadályokat, akkor a község valamennyi települése büszkélkedhet művelődési házzal. Barcui Barna szerint ez manapság alapkövetelmény.