Töretlenül fejlődik Tóti

Tóti azon községek közé tartozik, melyeknek minden településük dinamikusan fejlődik, egyik sem marad le a másik mögött, minden évre jut valamilyen új eredmény. Önkormányzati vezetője VINCZE NÁNDOR, aki harmadik mandátumát tölti, előtte ugyanennyiszer volt alpolgármester.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Több mint két évtizedes vezetői tapasztalatával Vincze Nándor polgármester jó gazdája Tóti községnek, ezt a lakosok is elismerik, újra és újra bizalmat szavaznak neki. Kvalitásainak köszönheti, hogy RMDSZ-színekben, 30 százaléknál kevesebb magyar népességgel a háta mögött, ismételten polgármesterré választják.

Ami elsőként feltűnik a látogatónak Tótiban, az a települések rendezettsége és tisztasága. A folyamatos takarítás meghozta az eredményét, és ma már megszokták a lakosok, hogy ne szemeteljenek. Az intézmények is szépen rendbe vannak téve, legyen az községháza, iskola, óvoda vagy művelődési ház. A lakóházakat gazdáik szépítik, rendezgetik, hiszen egyikük sem akar lemaradni a másiktól. Az egészséges verseny pedig szép összhatást eredményez az egész községnek. Talán a községközpont a legrendezettebb, de ez így természetes.

Hivatalában kerestem fel a polgármestert, hogy idei terveiről faggassam. Elmondta, hogy előzetes információk alapján, nagy vonalakban már tudja, milyen költségvetésből gazdálkodhat idén. Ez nagyjából azonos a tavalyival, azaz 3 millió lej. A visszaosztott összeg valamivel kevesebb a tavalyinál, az adóbevétel pedig magasabb. Az idei fejlesztési tervekről szólva azt mondta, elsőbbséget élveznek az elkezdett munkálatok.

– Tavaly decemberben saját költségvetésből elkezdtük Cséhteleken egy új út építését, a Rovina tanyát fogja összekötni a községgel. Eddig ennek a kijárata Papfalva felé volt, de olyannyira tönkrement, hogy autóval szinte járhatatlan. Egy régi és már megszűnt nyomvonalon összekötjük a tanyát községünkkel. Kissé nehezíti a munkát, hogy egy vasúti átjárót is építenünk kell. A nyomvonal nem is látszott, újra kellett méretnünk. A valamikori hidak is eltűntek, újra meg kell építeni őket. A tanyán belül megcsináltattam már az utakat, most azokkal fogjuk összekötni a községbe vezető szakaszt. Tíz család lakik ott, nekik is joguk van arra, hogy kijáratuk legyen a megyei útra. Arról nem is beszélve, hogy adott esetben a mentőnek vagy a tűzoltóságnak is el kell jutnia a tanyára. A további munkálatokat is saját költségvetésből finanszírozzuk. Kövesútról van szó, a költsége nagyjából 220 ezer lej. Elkezdtük a tavaly megnyert pályázatok munkálatainak közbeszerzési kiírását is. Ezt kiszerveztük egy külső céghez. Már volt három ülésük, remélhetőleg a nyár folyamán megszületik a döntés. Az egyik pályázat célja szintén útépítés; Vámoslázzal és Dernával közösen nyertünk 20 km aszfaltos út építésére. Tótit és Micskét fogja összekötni az új út egy szakasza, valamint a még aszfaltozatlan utcáink is aszfaltburkolatot kapnak. Ha elkészül, a nagyváradi utazás 20 km-rel lerövidül a tótiak számára, mivel összeköti a 191A és 19E utakat. Az már csak hab a tortán, hogy két magyar falut köt össze. Van egy napközi-építési (after school) pályázatunk Bozsalyra, az épület egyben a művelődési ház szerepét is át fogja venni. Ez uniós összegből épül, 500 ezer eurós költségvetéssel. Egy másik uniós pályázatból pedig a cséhteleki kultúrházat újítjuk fel teljes egészében, felszerelésekkel együtt 280 ezer eurós költségvetéssel. Ezeknek is kiírtuk a közbeszerzési eljárását. Remélhetőleg a nyáron elkezdődhet a munka. Szándékunkban áll Rétiben is művelődési házat építeni, ha sikerül megfelelő telket találni. A Helyi Fejlesztések Országos Program keretében 10 km utat tudunk leaszfaltozni. Ezzel elérjük, hogy a község összes útja aszfaltos lesz. Tervezzük továbbá a Bisztra-hidak felújítását. A csatornarendszer megépítésére egyszer már nyújtottunk be pályázatot, de valahogy nyoma veszett. Ezt újraterveztettük, és újra akarjuk indítani. Az egész községre kiterjed egy közös szennyvíztisztítóval, mely Bisztraterebesen lenne. Ez a távlati tervünk, és ha ez is meglesz, akkor igazi európaiasodott községünk lesz.

– Köztudottan jó kapcsolatokat ápol önkormányzatuk az iskolával és az egyházzal. Ilyen téren tervezne-e valamilyen beruházást?

– A református műemlék templom felújítására is készítettünk egy pályázatot 340 ezer eurós költségvetéssel. Ennek is elindult a közbeszerzési eljárása. Reményeink szerint a nyáron elindulhat a munka. A pályázat bútorzat és egy orgona telepítését is magában foglalja. Ünnepi megemlékezések, műsorok esetében együttműködünk az egyházzal és az iskolával. Az iskola fejlesztése és ellátása önkormányzatunkban mindig elsőbbséget élvez.