Tettre készen érkezett új szolgálati helyére

GECSE TAMÁS református lelkipásztor bihari-szilágysági gyökerekkel rendelkezik, s fiatal kora ellenére már több helyen szolgált. Márciusban elfogadta az értarcsai gyülekezet meghívását, és úgy érzi, otthonról hazaérkezett. Gyorsan halad a gyülekezeti ismerkedéssel, és tervezi a lelki és fizikai építkezést.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Margittán született 1984-ben, ott érettségizett, majd tanulmányait, tanárainak biztatására, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folytatta, és 2008-ban diplomázott. Elsőként az Arad megyei nagylaki, pécskai és szemlaki gyülekezetek pásztorolását vállalta el – esperesi segédlelkészként egyedül kellett végeznie. Jó tanulóhely volt ez Gecse Tamás számára, gyakorlatban is tökéletesíthette szakmai tudását. Három év elteltével Angyalkútra kapott meghívást, és nagy örömmel állt szolgálatba. Megszerette az ottani közösséget, otthon érezte magát, de idén Értarcsára hívták, s a szülőföld közelsége miatt nem tudott ellenállni a kérésnek. A meghallgatása után a gyülekezet egyhangúlag úgy döntött, hogy őt akarják lelkipásztoruknak. Az akarat kölcsönös volt, ezért március 1-én Gecse Tamás szolgálatba állt. Feleségével, Éva asszonnyal és két gyermekükkel, Mátéval és Katával birtokba vették a felújított parókiát a hozzá tartozó nagy udvarral és kerttel.

A hívek rögtön felajánlották segítségüket és támogatásukat. Mivel a tavaszi kerti teendők időhöz kötöttek, a tiszteletes elfogadta a segítséget, s a közös munka egyúttal jó alkalom volt az ismerkedésre. Hozzáláttak az udvar és kert rendbetételéhez, a veteményezéshez, és a tarcsai reformátusok megtapasztalhatták, hogy nem idegen ez a munka a tiszteletes házaspár számára. Ők is szántóvetőként dolgoztak. A meglévők mellé új gyümölcsfákat is ültettek, az udvart a gyerekek számára is otthonosabbá tették.

– Előző szolgálati helyéhez képest az értarcsai nagyobb-e?

– Angyalkúton 150 bejegyzett hívem volt. Ehhez képest Értarcsa 350 fővel sokkal nagyobb. Szándékomban áll mindenkit felkeresni, mindenkivel elbeszélgetni és arra biztatni, hogy járjanak rendszeresen az istentiszteletekre. „Szövetségesként” felhasználom a templomba járókat, hogy arra buzdítsák rokonaikat, ismerőseiket, kövessék példájukat. Mindent megteszek annak érdekében, hogy növeljem az aktív hívek számát. A kezdeti tapasztalatok biztatóak, mivel, akárcsak Angyalkúton, itt is az átlagon felüli számban vagyunk jelen az istentiszteleteken. Remélem, ez nem csak a kezdeti kíváncsiság. Igyekszem a fiatalokat és a gyermekeket is megszólítani. Erre jó alkalmak lesznek az ünnepi műsorok, szavalatok. Van egy hattagú, konfirmálás utáni lelkes, fiatal közösségünk, ők rendszeresen járnak bibliaórákra. Megbeszélik örömeiket, bánataikat, terveiket. Remélem és hiszem, hogy az ő számuk is bővülni fog a rokonokkal és barátokkal.

– Úgy látom, a lelki építkezést tartja legfontosabb feladatnak, és ez így van rendjén. Fontos azonban a fizikai építkezés is. Ezen a téren milyen tervei vannak? Van-e erre lehetőségük, anyagi fedezetük?

– A parókia aránylag jó állapotban van. Felújításából a külső színezés – nemesvakolattal – még hiányzik, de idén befejezzük. A templomra viszont ráfér a renoválás kívül-belül. Ezt nemcsak a vakolatra értem, hanem az elektromos hálózat kicserélésére és a fűtés beszerelésére is. Ehhez megvannak az anyagi feltételek, saját bevételből, a bérbe adott földek árendájából és kárpótlási összegekből tevődnek össze. Változtatásokat tervezünk a gyülekezeti házon is, mely az irodának és a konyhának is helyet ad. Itt készítik asszonyaink a csigatésztát, melynek az eladásából származó bevételt az egyház javára ajánlják fel. Van saját temetőnk, ravatalozó is épült az egész község használatára. Tennivaló a fizikai építkezés terén biztosan mindig lesz, amit az anyagi lehetőségek függvényében el is fogunk végezni. Ebben bízom és reménykedem, hiszen már Nagylakon is és azóta minden szolgálati helyemen megtapasztaltam, átéltem Jézusnak a biztatását, amikor azt mondja: ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnapnak gondja van a maga dolgai felől.