Magyar iskola Szalontán

A nagyszalontaiak számára a 2010-es esztendő legtöbb embert érintő változása az önálló magyar iskola megalapítása volt. Az intézmény létrejöttét jóváhagyó iratot december végén bocsátotta útjára a tanügyminisztérium, ami azt jelenti, hogy ősztől minden magyar tagozaton tanuló diák az Arany János Iskolacsoport diákja lesz.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A pedagógusok számára megteremtik a lehetőséget, hogy az új iskola tanári karában folytassák munkájukat, bár számukra nem kötelező az átállás, aki akar, maradhat a román tagozattal a régi iskolájában. Az új iskola igazgatói tisztségét Mészár Julianna tanárnő vállalta, ő és a csapata hónapok óta rendszeresen tárgyal a pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal, egyezteti az igényeket, lehetőségeket, lépésről-lépésre szervezi az intézményt, hogy szeptemberre minden kérdés tisztázódjon, minden szükséges irat, szabály rendben legyen.

Tisztelet és tolerancia

A 2011. szeptember elsejétől induló új iskola egyesíti a város minden magyar tannyelvű osztályát. Negyvenkét osztállyal fog rendelkezni, tehát nagy iskola jön létre, sokféle elvárásnak kell eleget tennie. Az Arany János Iskolacsoport megbízott igazgatója több fórumon elmondta, „úgy érzem, nagyon sok jót hozhat gyermekeinknek, közösségünknek, városunknak ez az újraszervezés. Lehetőséget ad arra, hogy jobban odafigyeljünk mindazokra a sajátosságokra, melyek a közösségünket, nemzetünket jellemzik és ennek megfelelően, keresztény szellemiségben neveljük csemetéinket”.
Az új, magyar iskola a magas értékrend mellett teszi le a voksát, az iskola vezetőinek a tudás átadása mellett a legfőbb célja a hitre, szeretetre, becsületességre, tiszteletre és toleranciára való nevelés. Az intézményben hangsúlyosan időt fognak szentelni a társadalmi, iskolai, egyházi viselkedés elsajátítására, az erkölcsi nevelésre.
A magas szintű oktatás biztosítása mellett a harmonikus lelki és fizikai fejlődésre is nagy gondot fordítanak majd, sok program vár az új alma mater növendékeire: ének, sport, nyári táborok, napközis tevékenységek, zenei oktatás, természetjárás, országjárás, külföldi kirándulások, szórakoztató estek, vitakör, ifjúsági klub szerepel a tervezett tevékenységek között.

Nem valami, valaki ellen

Az Arany János Iskolacsoport gondolata egyesekben hatalmas indulatokat gerjesztett, többen feltették a kérdést, miért nem jó a magyaroknak a tanügyi rendszer úgy, ahogy eddig volt, hiszen saját tagozatuk volt. A miértre Török László polgármester szemléletes példával adott magyarázatot egy lakossági fórum hallgatósága előtt: „Képzeljenek el egy autóutat, melyen két gépkocsi halad. Az első, mint egy teherautó, benne a román tagozat utazik, mögötte személyautóban a magyarok. Nagy a forgalom, előzésre nincs lehetőség, a hátsó autó csak az előtte guruló féklámpáit figyeli. A szalontai magyarság most egy új sávot épít a másik mellé. Az őszre elkészülő kétsávos sztrádán egyenlő feltétellel autózhat tovább a két gépkocsi. Ki-ki a maga pályáján, saját maga döntheti el, hogy milyen sebességet választ, mikor lép a gázra és mikor a fékre. A magyar iskola nem kurtítja meg a román tagozatot, nem valaki vagy valami ellen jön létre. Csak lehetőséget ad arra, hogy az utat lássa minden utazó.”