Érolasziban ismét lesz közösségi tér

A közigazgatásilag Székelyhíd városához tartozó kis falucska, Érolaszi egyik legnagyobb gondja a kultúrház hiánya. Többszöri próbálkozással sem sikerült az immár idültté vált problémát megoldani, de most mintha felsejlene a fény az alagút végén.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Érolaszit az idők folyamán több család birtokolta. A Bónis famíliának nagy kiterjedésű földje volt a falu határában. Érköbölkúton is bővelkedtek szántókban, a jelentősebb ingatlanok is a tulajdonukat képezték. A földreformmal őket is megfosztották vagyonuktól, ahogyan a többi, reakciósnak kikiáltott sorstársukat. A Székelyhíd–Margitta út mentén Érolasziban fekvő házukra is rátette a kezét az akkori államhatalom. A kisajátítást sikerült a falu lakosságának javára fordítani: az akkor még jó állapotban lévő ingatlanban rendezték be a kultúrházat. Alkalmi színpadi előadásokra, lakodalmakra és egyéb mulatságokra volt hol összegyűlniük a helybelieknek.

A karbantartására, állagmegőrzésére nem fordítottak nagy gondot a kommunista érában, sikerült is rendesen lelakni az épületet. A pálfordulás után a család visszaigényelte a jusst, értelemszerűen a kultúrháznak helyet adó ingatlant is; vissza is szerezték. Bár az önkormányzat lépéseket tett a ház megvásárlására, az örökösökkel többször is próbált dűlőre jutni, ez nem sikerült; a bejárati ajtóra lakat került.

Teltek-múltak az évek, a kihasználatlanul álló épület enyészetnek indult, a környékét felverte a gaz, a faluközpont csúfjává vált. Nemrég Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere örömmel újságolta, hogy végre sikerült megegyezni az örökösökkel. Így megvásárolta a város az épülethez tartozó közel kéthektáros területet, az előtte lévő térséget, amelyet „körülszaladóként” emlegetnek az olasziak, valamint az iskolaépület alatti telket, amely szintén Bónis-birtok volt. Az önkormányzat finanszírozta a vásárlást, de az ügyletet az Érolaszi Református Egyházközség bonyolította le, ennek a tulajdonába került az épület a fentebb említett telkek egy részével együtt. A felújítás költsége pedig a helyi egyházra hárul, ezt önerőből, testvéregyházak támogatásával, valamint pályázatok révén fogják előteremteni.

Jó gazda módjára a helyiek már neki is láttak az ingatlan körüli bozót eltakarításának. Futó Ferenc lelkipásztor sem volt rest munkaruhába bújni, és jó példát mutatva híveinek, kaszával irtotta a gyomot. A tiszteletes elmondta, hogy bár az ingatlan már az egyház tulajdona, a felújítás után ismét kultúrházként fogják működtetni. Maga az épület egy nagyteremből, több kisebb helyiségből és az alatta húzódó pincéből áll.