Elsőkötetes a székelyhídi Ér Hangja Egyesület

Érmelléki életutak címmel megjelent kötetet mutattak be szeptember közepén Székelyhídon. A kiadvány a helyi Ér Hangja Egyesület gondozásában jelent meg, a térségben élőkkel készült interjúkat tartalmaz.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az érmelléki kisvárosban 2009 óta rendszeresen megjelenő Ér Hangja havilap Kanapé rovatában eddig közölt interjúkból nyújt váltogatást a könyv. A kötetben beszélgetések olvashatók orvosokkal, pedagógusokkal, művészekkel, egyházi vezetőkkel éppúgy, mint háborút megjárt idős veteránnal, vagy éppenséggel a városi könyvtárossal. A harminckét interjúalanyból már többen nincsenek életben, ami tovább növeli a mű kordokumentum-értékét.

Az ünnepélyes könyvbemutatóra a városi múzeum nagytermében került sor, a beszédek között kellemes zenei élményt nyújtottak a hallgatóságnak a nagyváradi Művészeti Líceum diákjai.

Elsőként Aszalós Tímea, a könyvet megjelentető egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, néhány szóban bemutatta az általa vezetett sajtóorgánumok működését, vázolta a kötet megszületésének körülményeit, köszönetet mondott mindazoknak, akik szerinte hozzájárultak munkájuk sikeréhez. A kötetet méltató Szűcs László, a Várad kulturális folyóirat igazgatója a város kistérségi centrumszerepéről szólt, amit kulturális téren is hivatott betölteni. Mint mondta, meglepően sok képzőművészt szólaltattak meg, kifejezésre jutott általuk a tájidentitás, annak az emberekre gyakorolt hatása. Az interjúalanyok közös vonásaként az életigenlő derűt emelte ki, ugyanakkor a rövidebb írások olvasásakor hiányérzete támadt, szeretett volna többet megtudni a kérdezettekről. Az elkezdett munka folytatására biztatta az egyesületet, nagyobb térségi feldolgozásra érdemesítve a témát. A kötet műfaji elemzésére nem tért ki részletesen, hisz értéke – az előszóban megfogalmazottak szerint – elsősorban nem abban rejlik.

Derzsi Ákos Bihar megyei szenátor, az Europrint nyomda vezetője a jó könyv egyik fokmérőjének a nyomdászokat tartja. Ha munka közben olvasgatják az íveket, akkor csak értékes lehet az a szöveg. E könyv készítése során ez megtörtént – árulta el.

Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere megilletődve vette át a szót, mint mondta, számára az Érmelléki életutak többet jelent egy könyvnél, hisz a benne szereplő személyiségek életének részei, meghatározó formálói a városnak. „Hisz egy ház lakók nélkül csak falak, családdal belakva válik otthonná. Ezért kincs számunkra ez a könyv, illetve a benne megszólalók mindegyike” – vallott érzéseiről az elöljáró.