Zarándokhely lett ismét Szentjobb

Megyénkből gyakran szerveznek zarándokutakat közelebbi vagy távolabbi Mária-kegyhelyekre: Máriaradnára, Csíksomlyóra, Mariazellbe, Medjugorjéba, Fatimába, Lourdes-ba, Loretóba. A zarándokok számára lelki megnyugvást ad ezeknek a helyeknek a felkeresése, egyben továbbítják kéréseiket a Szűzanyának. Immár megyénkben is van ilyen zarándokhely.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Anyagi vagy egészségi okokból nem mindenki vállalkozhat hosszú zarándokútra, ezért nagyon jó hír Mária tisztelőinek, hogy immár Szentjobbon is van zarándokhely: a Kisboldogasszony római katolikus templom. Búcsúünnepét a szeptember 8-hoz legközelebb eső vasárnapon tartják, ilyenkor nagy szeretettel várják a zarándokokat.

Régen erre az alkalomra több ezren érkeztek a faluba, de a szocialista időszakban jelentősen csökkent a látogatók száma. Böcskei László nagyváradi megyés püspök és Kurila Gábor helyi plébános szeretné újra sokak által látogatott zarándokhellyé tenni Szentjobbot. A nagyváradi római katolikus püspök tavaly kiemelkedő szentéllyé nyilvánította a Kisboldogasszony-templomot, s ez megnövelte az istenháza látogatottságát. Idén ismét Szentjobbra hívták az egyházmegye híveit és papjait a Boldogságos Szűz születésnapjára.

A meghívottak eleget tettek a felkérésnek, így több mint ezren ünnepeltek együtt Szentjobbon. Ekkora tömeget a templom nem tudott befogadni, ezért a templomkertben alakítottak ki szabadtéri misehelyet. Az időjárás is minden szempontból kegyes volt a búcsúhoz.

A megyés püspök szeretné, ha még többen gyűlnének egybe a szentjobbi búcsúra, evégett Molnár József polgármesterrel tárgyalt, s az megígérte, hogy nagyobb területet bocsát az egyház rendelkezésére. Az elöljáró is elkötelezett híve annak, hogy Szentjobb visszatérjen a „régi kerékvágásba” a zarándokok fogadása tekintetében. A katolikus hívek pedig, plébánosukkal az élen, igyekeznek minél nagyobb szeretettel fogadni a vendégeket és maximális kényelmet teremteni nekik. A vendégszeretet az egyik záloga annak, hogy a község ismét sokak által kedvelt zarándokhely legyen.

Idén igen sok más vallású is volt a zarándokok között; öröm a vendéglátók számára, hogy ők is együtt ünnepeltek, imádkoztak a katolikus közösséggel. A főcelebráns Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita, a koncelebráns Böcskei László volt. Az érsek hangsúlyozta, hogy Szentjobb beírta magát a történelembe azzal, hogy évszázadokon át ott őrizték Szent István jobbját; első királyunk jobb kézfejét most a budapesti Szent István-bazilikában őrzik. „Szent István, a Szent Jobb, Szent László és a Szűzanya – mindegyikük kiérdemli a tiszteletet” – emlékeztetett az érsek. A továbbiakban kiemelte, hogy a Szűzanya születésével kettős világ született, ő maga és Jézus Krisztus által az Újszövetség.

A megyés püspök Szent László-érmet adományozott Bábel Balázsnak, és Isten áldását kérte további munkájára. Házigazdaként Kurila Gábor is köszönetet mondott az ünnepi szónoknak, a helyi híveknek, a zarándokoknak, a meghívott vendégeknek és mindenkinek, aki hozzájárult az ünnep szebbé tételéhez. Hangsúlyozta, hogy ezentúl is szeretettel várják a zarándokokat a búcsúünnepen és bármely más alkalommal is. Világi elöljárók is jelen voltak a hívek között, például Szabó Ödön parlamenti képviselő, Molnár József polgármester, Zatykó Jácint alpolgármester. Záróénekként a pápai himnuszt és nemzeti imánkat énekelték a búcsún részt vevők.

A hagyományoknak megfelelően körmenet követi a búcsús szentmisét. A menet a templomkertből indult, majd a főutcán haladt, elöl a kereszttel és a felújított kegyképpel: a brünni Fekete Madonna XVIII. századi másolatával. A templomba visszaérve a kegyképet elhelyezték az őt megillető helyre. Kimenetelkor mindenki egy szentképet kapott emlékbe. Az utcán a vásárosok valódi búcsús hangulatot teremtettek, lehetett búcsúfiát vásárolni tőlük.