Hibádzik az elszámolás

Augusztusi ülésükön tájékoztatták a nagyváradi helyi tanács tagjait a polgármesteri hivatal 2016-os tevékenységére vonatkozó számvevőszéki jelentésről. A 89 oldalas dokumentumot a városháza honlapján, a határozattervezetek között hozták nyilvánosságra. Kiderül belőle, hogy az elöljáróság működését példaértékűnek és átláthatónak beállító törekvések ellenére akadtak gondok, sőt kihágások.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az önkormányzat már a jelentés közzétételével is késett, a pénzügyi ellenőrzést ugyanis június 23-án készítették, a Számvevőszék határozatát pedig július 18-i dátummal bocsátották ki. Ez utóbbiban az áll, hogy az önkormányzat vezetőinek tíz naptári napon belül be kell mutatniuk a jelentést és határozatot a helyi tanácsnak, s bár a tájékoztatáson szereplő dátum július 26., ez végül csak augusztus 29-én került fel a helyhatóság honlapjára, az augusztus 31-i tanácsülés határozattervezetei közé.

A vizsgálat során 6 763 183,64 lej értékű pénzügyi-könyvelési hibát találtak, az önkormányzatnak 645 920,06 lej pluszjövedelme lett, a különféle kihágások pedig 412 596,48 lej értékű kárt okoztak. Ezek között volt, amit már orvosoltak, volt, aminek helyrehozatala folyamatban van, de a legtöbb kihágást november 30-i határidővel kell megszüntetni. Az említett összegek a Számvevőszék becslését jelentik. Mivel e becslés szerint a tévedések és kihágások összege (több mint 7,8 millió lej) jóval meghaladja a 2 856 476 lejnyi hibahatárt, az önkormányzat pénzügyi helyzete 2016. december 31-én nem a valós versenyképességet tükrözte.

Hiányos nyilvántartás, túlfizetés

A Számvevőszék jelentése tételesen 30 esetet sorol fel, ezek közül 12-t az önkormányzatnak alárendelt iskoláknál-óvodáknál fedezték fel.

Az egyik legnagyobb értékű, 4,2 millió lejre becsült kihágást azzal követték el, hogy az elkészült vagy felújított parkolóhelyeket nem vették közterületként nyilvántartásba. A megoldás folyamatban van, ki kell dolgozni egy hatékony módszert arra, hogy felbecsüljék a parkolóhelyek értékét, illetve hogy az adatokat továbbítsák a gazdasági igazgatóságra nyilvántartásba vétel céljából.

Szintén jelentős összeg, 2,4 millió lej származik abból, hogy egyes esetekben nem hozták létre a banki garanciaalapokat az elvégzett munkák után. Ezt úgy oldják meg, hogy a két garancialevél érvényességét, melyek idén december 29-én lejárnának, öt évvel, 2022-ig meghosszabbítják.

Már javították azt a 64 ezer lejt meghaladó könyvelési hibát is, amelyet az okozott, hogy a megvásárolt telefonkészülékeket nem vették könyvelési nyilvántartásba. Orvosolták azt a 19,6 ezer lej értékű kárt is, melynek oka, hogy a valósnál hosszabb ideig számolták el egy munkagép használatát, illetve visszakapta a város azt a 9681,49 lejt, mellyel a valósnál nagyobb területű zöldövezet karbantartását fizette ki.

Az önkormányzatban 22,4 ezer lejes hiányt okozott az, hogy az adófizetők 210 esetben nem vallottak be, az illetékesek pedig nem állapítottak meg és hajtottak be közterület koncesszióba, bérbe vagy használatba adásáért járó díjat, emellett 3583 lej hiányt okozott az, hogy azokat az építkezési engedélyeket, melyeknek kivitelezési határideje lejárt, az igénylők nem újították meg.

A Számvevőszék vizsgálatakor nem készült még el az önkormányzat vagyonának leltára sem, ezt végül augusztus végén fogadták el a tanácstagok.

Iskolák, óvodák

A tanintézetek helyiségeinek bérbeadásából 218,7 ezer lejt kell visszautalnia az önkormányzatnak az iskolákhoz, mert nem megfelelő módon számították ki az összegeket, ezek átutalásáról már értesítették az érintett tanintézeteket.

Ugyanakkor az önkormányzat kezelésében lévő iskolákban sem volt minden rendben, a jelentés szerint azonban ezeknek a problémáknak a megoldása már folyamatban van. A legtöbb tanintézetben, legyen az óvoda vagy iskola, a betegszabadságokra járó összegeket nem igényelték vissza az egészségbiztosítási pénztártól, de az is előfordult, hogy nem végezték el a belső menedzseri ellenőrzést, vagy nem készítették el a leltárt.

A Számvevőszék becslései alapján például a Betel Pünkösdista Teológiai Líceumban több mint 54 ezer lej táppénzt fizettek ki, az összeget azonban nem igényelték vissza az egészségbiztosítási pénztártól. A Roman Ciorogariu Ortodox Líceumban nem igényeltek vissza közel 45 ezer lej értékű táppénzt, emellett mintegy 21,5 ezer lej értékben tartottak meg a könyvelésben forgalomból kivont eszközöket.

A 34. számú óvodában szintén a táppénz vissza nem igénylését kifogásolta az ellenőrzés, itt csaknem 42 ezer lejről van szó. Az óvodában nem végezték el a belső menedzseri ellenőrzést, és nem készítették el a tanintézet vagyonának leltárát sem. Nem találtak leltárt a 44. számú óvodában sem, s itt 21,5 ezer lej táppénzt nem igényeltek vissza az egészségbiztosítótól.

Nem kértek vissza 21,4 ezer lej, illetve 11 ezer lej táppénzt az 52., valamint az 53. számú óvodában. A Friedrich Schiller nevét viselő német iskolában 98,2 ezer lej értékben, a Szacsvay Imre Általános Iskolában pedig 46,8 ezer lej értékben kifizetett táppénzt nem igényelt vissza az önkormányzat, s a német tannyelvű iskolában használatból kivont fogyóeszközt is nyilvántartásban hagytak, mintegy 6,9 ezer lej értékben.