A könyvtáros feladata olvasásra nevelni

Az érszőlősi iskola egyike azoknak a vidéki tanintézeteknek, melyeknek van meghatározott program szerint működő könyvtáruk és olyan könyvtárosuk, aki minden erővel igyekszik olvasásra nevelni a fiatalokat. A téka nyitva áll a község olvasni vágyó lakói előtt is.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Száz év könyvkiadását kísérhetik nyomon az érszőlősi iskola könyvtárába látogatók október közepétől november 13-ig, a magyar nyelv napjáig. Látogatásomkor épp megnyitották a tárlatot. A kiállított könyveknek egy része a téka tulajdona, a többit a tanárok, diákok, szülők adták kölcsön a bemutató idejére. A „műtárgyakat” nem védi korlát vagy üveg, nyugodtan kézbe vehetők, lapozgathatók. A könyvek mellett varrottasok is láthatók. Diákok serege sürgött-forgott a kiállítótérként is szolgáló könyvtárteremben, otthonosan mozogtak, látszott, hogy gyakori vendégek. Többen közülük segítettek a kiállítás elrendezésében is. Becsengettek, a tanulók visszavonultak az osztályokba, s ezután Bánya Emőke magyartanár, egyben könyvtáros és Hover Gábor iskolaigazgató válaszolt kérdéseinkre.

A könyvtár elődje 1966-ban alakult meg a művelődési ház emeletén, s kiszolgálta a községbeli felnőtt és a diák olvasókat egyaránt. Az iskola újjáépítése után, 2009-ben ebben az épületben külön termet kapott, új bútorzattal, szekrényekkel, polcokkal; az idejétmúlt köteteket is kiselejtezték, újakra cserélték, így a téka 9000 kötettel nyílt meg akkor. Zömében szépirodalmi alkotások alkotják az állományt, de van szakirodalom is, valamint lexikonok, enciklopédiák, szótárak. Igyekeztek beszerezni a házi olvasmányokat több példányban, hogy minden diák hozzájuk férhessen. A nagyobb értékű, egyedüli példányokat nem kölcsönzik ki, azokat ott helyben olvashatják az érdeklődők. Költségvetésükből jelentős összeget fordítanak könyvvásárlásra, és adományok is bővítik az olvasnivalókat.

A legtöbb olvasójuk a kisiskolások köréből kerül ki. Vannak, akik már városon járnak középiskolába, de visszatérő vendégei régi könyvtáruknak. Kétszázharminc beiratkozott olvasójukból több mint száz állandó látogató. A kölcsönzők fegyelmezettek, mindig időre visszaviszik a könyveket.

Bánya Emőke ingyen és bérmentve látja el a könyvtárosi teendőket, mert feladatának érzi, hogy olvasásra nevelje a diákokat. A téka heti két napon állandó órarend szerint tart nyitva, de kérésre, sürgős esetben más napokon is hozzájuthat a diák a kedvenc olvasnivalójához. A tanárnő számára mindig öröm, ha a gyerekek olvasással akarják tölteni szabadidejüket. 2009 óta tanít kinevezettként magyar nyelvet és irodalmat Érszőlősön, s a könyvtárosság mellett ő a tankönyvfelelős is. Margittai lakos, naponta ingázik munkahelyére.

– Hogyan jött létre a jelenlegi könyvállomány? – kérdeztem vendéglátóimat.

– Elég sokat örököltünk a községi könyvtártól, később sikerült állami és magyarországi adományokkal gyarapítani a köteteink számát. Saját költségvetésből is vásárolunk új kiadványokat. Évente átlagban 800 lejt tudunk erre fordítani. Ezenkívül könyvekkel jutalmazzuk év végén a legjobb tanulókat, ezzel is serkentve őket az olvasásra. Magyar és román nyelvű könyveink egyaránt vannak, természetesen a román házi olvasmányok több példányban megtalálhatók polcainkon.

– Rendezvényplakátokat látok a falakon. Milyen eseményeknek ad otthont a könyvtár?

– A Bihar Megyei Tanfelügyelőség és a Tanoda Egyesület tavaly meghirdetett történelmi témájú rajzpályázatára Egy forradalom képes krónikája – 1956 címmel itt készültek fel diákjaink. A VI–VIII.-osok kategóriájában iskolánk csapata – Péter Alexandra, Zöldesi Hajnalka, Baricz Napsugár, Dombi Angéla – végzett az első helyen. Itt készülünk fel a megemlékező ünnepségekre is, márciusban vagy októberben, a magyar kultúra, a magyar költészet napjára vagy, mint látható, a magyar nyelv napjára is. A kiállított fotók a könyvtár életét örökítik meg. Büszkék vagyunk egyik hetedikes diákunkra, Farkas Rolandra, aki a marosludasi könyvtár által meghirdetett verspályázaton dicséretet nyert, és Khiárá húgomnak! című verse nyomtatásban is megjelent. Ő különben könyvtárunk állandó olvasója. Gyakran rendezünk történelmi tárgyú vetítéseket is; a látott filmet utána közösen megbeszéljük. A könyvtár az iskolánkban tulajdonképpen egy közösségi tér.