Újjáalakult az RMDSZ megyei Választmánya

Új elnököt választott a magyar érdekvédelmi szövetség Bihar megyei szervezetének Választmánya, az ügyvezető alelnökök csapata is frissült. A grémium határozott még a soron következő megyei beszámoló küldöttgyűlés összehívásáról és a szervezet idei költségvetéséről.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Vízkereszt délutánján a nagyváradi városháza dísztermében gyülekeztek a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Bihar megyei Választmányának tagjai a döntéshozó testület újjáalakuló ülésére. Választott önkormányzati tisztségviselők, törvényhozók, helyi és körzeti szervezeti elnökök, illetve az ifjúsági szervezetek reprezentánsai töltötték meg a padsorokat. Mivel az előző választmányi vezetőség megbízatása lejárt, az új megválasztásáig a prezídiumban a korelnök Jakabffy László és a legfiatalabb választmányi tag foglalt helyet. A korábban a sajtóban is nyilvánosságra hozott napirend elfogadása után a megyei elnök tartott politikai tájékoztatót.

Nehéz évek

Cseke Attila spontán, mégis lényegre törő, az elmúlt és az előttünk álló esztendő legfontosabb momentumaira rávilágító hozzászólásában a feladatokat is megfogalmazta. A romániai centenárium emlékéve nem lesz könnyű, de az RMDSZ-nek nem visszahúzódnia, meghunyászkodnia kell, hanem felmutatni Biharban is a magyar közösség által létrehozott értékeket. Mint mondta, annak tudatában, hogy a magyarság eredményeket vár tőlük, ezentúl is meg kell nyerniük kezdeményezéseik valóra váltásához a szükséges többséget. Ez a parlamentben az RMDSZ 7 százaléka mellé 44 százalék, a megyei tanácsban pedig legalább 31. Utóbbiról szólva még leszögezte: jól működik ott a szövetség és a kormányerők koalíciója, és tévedtek azok, akik ennek felbomlását jósolták. Az együttműködés ki fog tartani 2020-ig, a következő helyhatósági választásig. Újdonságként bejelentette, hogy aznapi bírósági határozat is kötelezi immár az ellenzékben lévő liberálisokat, hogy hagyják jóvá a következő szociáldemokrata tanácsos beiktatását a közel fél éve megüresedett megyei tanácsosi tisztségbe. „A felelős politizálás azt is jelenti, hogy beletörődsz abba, hogy már nem vagy hatalmon” – üzente Cseke szenátor az NLP-nek.

A megyei RMDSZ-elnök hangsúlyozta, hogy minden eredményért meg kell harcolni, például minden év elején ezt teszik a magyar osztályokért. Nem hallgatta el azt sem, hogy a sikereik kommunikálásával tavaly is gond volt, ezért emlékeztetett néhány olyan jogszabályra, ami a szövetség érdeme. Például a protestáns teológia fenntartását átvállalta az állam az egyháztól, az anyanyelvhasználati jog az egészségügyben, s Bihar megyei kezdeményezésre kerülnek vissza tavasszal a közepes vállalatok a megyei adóhivatalok hatáskörébe. A helyi eredmények között említette, hogy a váradi Szacsvay iskola új épülettel gazdagodott, és hogy a reptér új termináljának építésére megszerezték a finanszírozást. A megyei önkormányzat 100 millió eurónyi beruházást hozott be pályázatokkal, nagyjából annyit, mint Várad, holott a költségvetése nagyságrendekkel kevesebb, és ilyet még sosem ért el. Az önkormányzatok több mint 35 millió eurónyi pályázati pénzt nyertek el, és reményei szerint az új kormány alatt a szerződéskötések is felgyorsulnak.

Erősítené a szervezetet az új választmányi elnök

Cseke Attila végezetül megköszönte a tagság eddigi munkáját, különös tekintettel a választmány Állandó Bizottságának tagjaira. Ezután rátértek a tisztújításra. A testületet az elmúlt 12 évben irányító Biró Rozália maga helyett Pete István korábbi szenátort, államtitkárt, számvevőszéki tanácsost javasolta. Az alelnöki posztra továbbra is Török László nagyszalontai polgármestert, körzeti RMDSZ-elnököt javasolták, jegyzőnek pedig az ifjú Szegedi Dávidot. Mivel egy-egy jelölés érkezett a tisztségekre, a megyei elnök indítványára a tagság eltekintett a titkos szavazástól, és kézfelemeléssel – a jelöltek tartózkodása mellett –, egyhangúlag jóváhagyta az ÁB új összetételét.

Az új választmányi elnök, mielőtt elfoglalta volna a helyét a prezídiumban, megköszönte a tagság bizalmát, s fogadta, igyekszik megfelelni az elődje által felállított magas követelményeknek. Két célját is megnevezte: hosszú távon törekszik a kapcsolatok megerősítésére a körzeti szervezetekkel, emellett folyamatosan segíteni fogja az önkormányzati tisztségviselőket az általa eddig megszerzett tapasztalatokkal. (Számvevőszéki tanácsosként nem tehette ezt, hiszen az intézmény éppen az önkormányzatok gazdálkodását ellenőrzi – szerz. megj.) Városi, illetve megyei tanácsosként szerzett ismereteit is szívesen állítja a közösség szolgálatába. Pete István arra is emlékezett, hogy egyike volt az RMDSZ Bihar megyei szervezetét megalapítóknak, s közülük már csak páran aktívak. Ő továbbra is tenni akar az itteni közösség érdekeiért, ezért is vállalta a megbízatást. Váradi kötődése pedig kétséget sem hagyott a felől, hogy hazatér Bukarestből, s itt folytatja a munkát.

A napirend sajátossága miatt a vezetőváltásra való reagálásokra csak az ülés végén, az egyebek címszó alatt került sor. Ekkor köszöntötte Biró Rozália képviselő, SZKT-elnök, az országos Nőszervezet elnöke is utódját, köszönte meg az elmúlt 12 évi bizalmat a Választmánytól, s egyúttal üdvözölte a testületbe bekerült fiatalokat. Azt javasolta, senki se sajnálja az időt, hogy elbeszélgessen azokkal, akik még nincsenek a szervezetben, hiszen nincs más út, csak amin együtt haladunk. „Ha van hitünk, a fiatalok is jönnek velünk ezen az úton, aztán ők mennek majd tovább.”

Nyakó József érmihályfalvi körzeti elnök, polgármester Biró Rozália munkáját értékelte nagyra, s megjegyezte: a váltáskor nem volt kiszorítás, sem sumákolás, az egyhangú döntés az egység jele. Cseke Attila is erre rímelve jegyezte meg: mindenkinek jut munka, a saját területén, az új vezető érkezésével még több helyre juthatnak el. Szabó Ödön képviselő, megyei ügyvezető elnök pedig a három korosztályt képviselő új választmányi vezetőség szimbolikáját emelte ki: amint a hagyományos családban is együtt él a nagyapa, apa, unoka, úgy a testület is a maga javára fordíthatja a nemzedékek tudását és együttmunkálkodását.

Frissült az ügyvezetés

Az ügyvezető elnöki poszt betöltésére Cseke Attila az eddig is közmegelégedéssel dolgozó Szabó Ödönt javasolta, nem is volt ellene senki. A régi-új ügyvezető elnök pedig maga kért bizalmat az alelnökjelöltjei számára. Közöttük is feltűntek újak, olyan posztokon, amelyektől az eddigi betöltője szakmai összeférhetetlensége miatt vált meg. Az ugyancsak ellenszavazat nélküli voksolás nyomán az alábbi felállásban fog dolgozni az ügyvezetés:

– társadalmi, szervezési ügyekért felelős alelnök: Borsi Imre Lóránt,

– szervezetekért felelős: Szabó József,

– ifjúsági alelnök: Debreczeni Sándor,

– kultúráért felelős: Czvikker Katalin,

– szociális ügyekért felelős: Koncsek Vadnai Zita,

– munkaügyi alelnök: Derzsi Ákos,

– gazdasági alelnök: Sauer András,

– szórványért felelős: Grim András,

– mezőgazdasági alelnök: Nagy Miklós,

– sportért felelős: Rácz Szabolcs,

– vidékfejlesztésért felelős: Nagy-Máté András,

– egészségügyi alelnök: Ritli László,

– egyházi ügyekért felelős: Farkas Zsolt,

– oktatási alelnök: Sós Sándor,

– műemlékvédelemért felelős: Emődy Tamás,

– jogi és államigazgatási alelnök: Fenesi Tibor,

– turisztikai: Bántó Norbert.

A népi kultúráért felelős tevékenységet – nem alelnöki minőségben – pedig továbbra is Hodgyai Edit irányítja majd.

A Választmány 14 szakbizottságát is megalakították, az erről hozott egyöntetű határozat csak rögzítette a tényt, ugyanis az új választmányi tagok maguk választhatták ki, mely testületben kívánnak dolgozni, a régiek pedig maradtak az addigi bizottságukban.

Az ügyvezető elnök javaslatára a XLVII. beszámoló küldöttgyűlést április 20-án Nagyváradon tartja meg az RMDSZ Bihar megyei szervezete. A körzeti és helyi szervezeteknek április 15-éig kell lebonyolítaniuk saját beszámoló és küldöttjelölő küldöttgyűléseiket. A körzetek – tagdíjfizető létszámuk alapján – összesen 274 küldöttet delegálhatnak a megyei gyűlésre, a Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács 41 mandátumot tudhat magáénak, és a Választmány jóváhagyta, hogy a kis létszámú, szórvány körzeteket is (21 településről) képviselje egy-egy személy, így a megyei küldöttgyűlésen 315 fő vehet részt. A küldöttgyűlés biztosának Borsi Imre Lórántot választották.

Hasonlóképpen vita nélkül fogadták el a megyei szervezet idei költségvetését. A gazdasági szakbizottság előterjesztési szerint 234 ezer lejből gazdálkodnak majd. A tagdíjakból, választott tisztségviselők tagsági díjából, adományokból, központi támogatásból és székházak bérbe adásából származó bevételt rezsire, a megyei iroda néhány alkalmazottjának bérére, javításra és karbantartásra, vidékiek kiszállására, posta- és telefonszámlákra stb. költik.