A könyvtár az iskola szerves része

Egy mai modern iskola elképzelhetetlen könyvtár nélkül. Az iskolai könyvtárak általában multifunkcionálisak, a könyvkölcsönzésen és olvasási lehetőségen túl kulturális programoknak, vetélkedőknek is otthont adnak. Így van ez a berettyószéplaki 1. Számú Műszaki Szakközépiskola könyvtára esetében is.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Közvetlenül a könyvtár mellett szépen felszerelt, 40 férőhelyes olvasószoba és egy információs központ (teleház) is van, ahol számítógépek segítségével a világhálóra kapcsolódva juthatnak információkhoz a tanulók. Mivel igen sok diák ingázik, legtöbbjük tanítás után a könyvtárban tölti az időt, amíg az autóbusz megérkezik. Néha még a házi feladatokat is ott készítik el. A téka tehát szervesen bekapcsolódik a berettyószéplaki tanintézet szerkezetébe.

Kedves színfoltja a könyvek tárának a múzeumi sarok, ott régi, már-már elfeledett használati tárgyakat, terítőket, falvédőket állítottak ki. Ezeket a gyerekek, szülők, tanárok ajánlották fel, hogy közszemlére tegyék.

A könyvtár napi 4 órát tart nyitva, fogadja a könyvkölcsönzőket és olvasókat. Könyvállománya valamivel több mint 10 000 kötet, román és magyar nyelvű kiadványok, szépirodalom és szakirodalom egyaránt megtalálhatók a polcokon. Szótárak, lexikonok, atlaszok is rendelkezésre állnak. Utóbbiak nem kölcsönözhetők, helyben lehet tanulmányozni őket. A legkisebbekre is gondolnak, ezért folyamatosan bővítik mesekönyvkészletüket is. Ez is nagyon fontos, hiszen a szép mesék jelentik az első lépést az olvasás megszerettetésének útján. Félezernél több, pontosan 509 regisztrált olvasójuk van, a kikölcsönzött könyvek száma egy év alatt meghaladja az ezret.

Somogyi Adriana könyvtáros 2002 óta látja el ezt a feladatot, de emellett raktárnok is. A téka jelenlegi formájában az új iskolával egy időben, 2006-ban nyílt meg. A régi épületben is volt könyvtár, csak kevesebb kötettel. A házi olvasmányok mindenképpen megtalálhatók itt, több (8-10) példányban is, ezeken kívül a tanárok által javasolt vagy a diákok által keresett kötetek beszerzésére törekednek. Erre minden évben elkülönítenek egy bizonyos összeget.

Az olvasók köre évente bővül, mivel az új diákoknak tanítóik, tanáraik bemutatják a könyvtárat, egyúttal be is iratkoznak, a végzett tanulók közül pedig sokan visszajárnak. Már az óvodások is meglátogatják, óvónőik kíséretében, a könyvtárat, hogy iskolás korukra már ismerős legyen a hely. Elmagyarázzák nekik, hogyan kell a könyvvel bánni, milyen sokat tanulhatnak olvasás által. A tanárok is rendszeres látogatói a könyvtárnak, olvasóként is, de különféle rendezvényeket is ott szerveznek. Ezek közül megemlítendő a március 15-i megemlékezés, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepség, valamint a karácsonyi programok. Ezek a szaktanárok és Orbán Ilona igazgatónő szervezésével, irányításával zajlanak.

Az információs központ vezetője, Chira Brîndușa szintén besegít az osztálytermeken kívüli programok szervezésébe. A létesítmény ugyancsak 2006-ban nyílt meg. Hat számítógép várja itt a diákokat, továbbá fénymásoló, nyomtató, kamera és vetítő is a rendelkezésükre áll. A berendezéseket saját és pályázati pénzből vásárolták.