Ady-emlékest Érbogyoszlón

Kun Tünde magyartanárnő Ady-emlékestet szervezett a hétvégén az érbogyoszlói iskolában az V.–VIII. osztályosok részvételével. A pénteki rendezvény résztvevői másnap jutalomkirándulásként részt vehettek az érmindszenti Ady-zarándoklaton.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Kéthetes előkészület után a rendezvény napján az iskola bejáratától az est helyszíneként szolgáló osztályteremig minden arról árulkodott, hogy a bogyoszlói iskolások emlékeznek Adyra. A termet ízlésesen és szakértelemmel feldíszítették tematikusan elrendezett fotókkal, dokumentumokkal. A rendezvény valójában a nagy költő életét és tevékenységét ismertető keretbe beillesztett szavalóverseny volt. A diákok témakörönként ismertették a tudnivalókat, és elmondták az oda illő költeményeket – fiatal koruk ellenére általában kidolgozottan, jól. Erre talán magyarázatot ad az, hogy felkészítőjük diákkorában az iskola legjobb versmondójának számított, sorra nyerte a szavalóversenyeket.
A közönség nagyrészt az osztálytársak köréből került ki, de a tanítók, tanárok is eljöttek a műsorra. A zsűri elnöke Gáspár Gyula polgármester volt, a tagok pedig helyi pedagógusok. A színvonalas összeállítás teljesen leláncolta a közönség figyelmét. A rangsorolása nem volt könnyű, előfordult a holtverseny, és különdíjakat is adtak azoknak, akik magukhoz képest nagyon jól teljesítettek. Minden diák kapott egy emléklapot, a legjobbak pedig oklevelet és könyvjutalmakat. A polgármester ajándékként minden részvevőnek átnyújtott egy-egy Érbogyoszló-monográfiát. Nagyra értékelte a diákok teljesítményét és köszönetét fejezte ki a szervezőnek, továbbá megígérte, hogy az önkormányzat támogatni fogja az ilyen programokat. Rögtön másnap már a helyi tanács költségén indult az egész csapat Érmindszentre. Meglátogatták az Ady-múzeumot, majd elhelyezték koszorúikat a költő szobránál.