Vélemény

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Felfejtett titok

Úgy érzem, sikerült megfejtenem az egyre több gondot okozó nagyváradi közlekedési káosz titkát: rájöttem, hogy polgármesterünk valójában egy zseniális túlélési tréninget talált ki nekünk, merthogy a mai zűrzavaros világban sosem lehet tudni, mi történik egyik napról a másikra. Az pedig elképzelhetetlen számára, de számunkra is, hogy kilencszáz évnél idősebb városunkat egyszerűen elsöpörje egy erre vetődő észak-koreai rakéta, rebellis meteor vagy idetévedő kóbor népek. Nem, erre fel kell készülnünk.

A juharfa illetősége

Ha nem is állandóan szerepel az égetően fontos ügyeink listáján, de szűnni nem akaróan foglalkozunk az utcánkban lévő fák sorsával. Kezdetben volt a gesztenyefákat támadó, aknázómolynak mondott kártevő, ami ellen radikális támadást indítottak az illetékesek: kivágták a fákat.

Derült égből műemlék

Szerencsésen túlélte a közel húsz éve tomboló nyári jégviharokat a nagyváradi Eminescu Főgimnázium sportpálya felé eső tornaterme: a hajdani tulajdonos premontrei rendiek által felhúzott építmény derekasan állta a sarat, illetve a ráboruló egy-két hatalmas nyárfa döndülését. Nemhiába, hisz amikor épült, nem volt még divat az összecsapott, folytonosan félbehagyott munka.

Tragédiák nélkül nem megy?

Fájdalmasan érintett a hír, március elején elhunyt Bodoni Dombi István, az élesdi RMDSZ-szervezet egykori elnöke, a sebes-Körös-parti város köztiszteletben álló polgára. Ám a veszteségérzethez hamarosan a tehetetlen düh érzése társult, amikor arról is értesültem, hogy a pedagógus-könyvtáros, az Élesdi Művésztelep alapítója halálos gázolás áldozata lett, ami a nemzetközi főút mentén fekvő településeken – úgy Fugyivásárhelytől a Király-hágóig – sajnos tragikusan gyakori eset.

In memoriam dr. Kürti László

Megint szegényebbek lettünk egy nagyszerű EMBERREL. Bár hosszú betegsége, melyet mindvégig türelemmel és méltósággal viselt, előrevetítette, hogy bekövetkezik az elmúlás ideje, mégis megdöbbenést és mély fájdalmat váltott ki belőlünk a gyászhír.

Legyen könnyebb évünk!

Amikor olvasóink kezükbe veszik idei utolsó lapszámunkat, már túl leszünk a nehezén. Kiderül, ki vezeti az országot a következő négy évben, és elemezhetjük, mire számíthatunk. Egy kicsit megpihenhetünk.

Szüntelenül gyarapítsuk szókincsünket!

Édes anyanyelvünkkel nem bánhatunk mostohán vagy tékozló fiú módján. Sok ezer éves örökségünket még a csillogó aranynál is figyelmesebben, gondosabban kell őriznünk! Kinek-kinek kötelessége ezt a kincset a maga fényében fölragyogtatni, megőrizni, sőt gazdagítani.

Ember, küzdj!

Közhelynek számító megállapítás, hogy miközben az ég felé szökellő, fürdőmedencés palotákkal kivagyiságukat fitogtató szerencsefiak száma gyarapodik, velük egyenes arányban növekszik a nincstelenek, a földönfutók tömege is. Amikor Tél tábornok meglepi Romániát – teszi ezt minden évben, kivédhetetlenül –, az emberi fásultság mellett a természet is sújtja a kirekesztetteket.

Kapcsolatom északi rokonainkkal

A 2015-ös esztendő búcsúzó hónapjában bizonyára számtalan egyén eltöpreng: milyen lesz a reá váró jövendő hozadéka? Jómagam ezzel ellentétben elillant ifjúságom néhány tervét, történetét kívánom ideiktatni. Ennek oka az, hogy az elmondandók erősen kapcsolódnak a lapunk előző számában fölvetett nyelvrokonsági kérdéshez.

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyeste. Az állatok délutáni etetésével ma hamarabb végeztek. Pára hömpölyög az istálló ajtajának résein, fagyott felhővé szilárdul, amint a szabadba ér. Megannyi lándzsaként óriás jégcsapok csipkézik az ereszt már hetek óta. Holdfény zuhan a csillogó hóra, valahol messze száncsengő hinti a békességet.

Oldalak